Πέμπτη 28 Μαρτίου 2013

ΤΕΕ Αιτ/νίας: Ενημέρωση για το Πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ’οίκον


Θέμα: «Ενημέρωση για το Πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ’οίκον»
        Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Υ.Π.Ε.Κ.Α.) στοχεύοντας στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των  κτιρίων της χώρας, έχει προχωρήσει με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια δέσμη οικονομικών κινήτρων προκειμένου να επιτευχθεί ο ανωτέρω στόχος, μέσω του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη.
        Ήδη σημαντικό μέρος του κτιριακού αποθέματος (οικιακής χρήσης) της χώρας, έχει αναβαθμιστεί ενεργειακά, με την υλοποίηση του Προγράμματος, ειδικότερα μετά την άρση αρχικών περιορισμών........        Σήμερα εκτός του ανώτατου ποσοστού της επιδότησης, το οποίο ανήλθε στο 70% (από 35%), η ένταξη στο πρόγραμμα είναι δυνατή για όλα τα κτίρια ανεξαρτήτως έτους ανέγερσης, όπως επίσης κάθε ωφελούμενος (αιτών) μπορεί πλέον να αιτηθεί την ένταξη του στο πρόγραμμα για περισσότερες της μιας ιδιοκτησίας.
      Λόγω οχλήσεων οι οποίες λαμβάνουν χώρα από πολίτες αλλά και συναδέλφους, σχετικές με την δυνατότητα επιλογής από μέρους των ωφελουμένων (αιτούντων) τόσο του Ενεργειακού Επιθεωρητού, όσο και του Τεχνικού Συμβούλου, αλλά και των συνεργείων που θα υλοποιήσουν τις επεμβάσεις (μονώσεις, κουφώματα, μηχανολογικά κλπ.)
ΕΦΙΣΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΝΤΑΣ  ότι
i) Ο Ενεργειακός Επιθεωρητής (προαπαιτούμενος από το Πρόγραμμα) αποτελεί αποκλειστική επιλογή του ωφελούμενου (αιτούντα).
ii) Ο Τεχνικός Σύμβουλος (Αρχιτέκτονας, Πολιτικός Μηχανικός, Μηχανολόγος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός) ο οποίος δεν είναι προαπαιτούμενος από το πρόγραμμα αποτελεί αποκλειστική επιλογή του ωφελουμένου (αιτούντα)
iii) Τα συνεργεία τα οποία θα υλοποιήσουν τις επεμβάσεις αποτελούν αποκλειστική επιλογή του ωφελουμένου (αιτούντα).
iv) Ο Τεχνικός Σύμβουλος πληρώνεται απευθείας από το πρόγραμμα, και συνεπώς η ύπαρξη πρότασης ότι προσφέρεται δωρεάν η παροχή υπηρεσίας του (του Τεχνικού Συμβούλου) από όποιον και αν προέρχεται αυτή, δεν έχει υπόσταση και είναι παραπλανητική.
      Για περισσότερες πληροφορίες επί του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» αλλά και για τον κατάλογο των Ενεργειακών Επιθεωρητών της Αιτωλοακαρνανίας μπορεί κάποιος να ανατρέξει είτε στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ στη διεύθυνση http://www.ypeka.gr  είτε στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας στη διεύθυνση http://www.teeait.gr


EΠΙΣΤΟΛΗ ΤΕΕ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
Περιφερειακό Τμήμα Νομού Αιτωλοακαρνανίας
Π. ΣΟΥΛΟΥ 11, 30100 ΑΓΡΙΝΙΟ
ΤΗΛ.(26410)55755, 56789  fax:31506

Κύριε Διευθυντά,
     Σχετικά με το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’οίκον» το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη και μετά από οχλήσεις πολιτών αλλά και συναδέλφων, το θέμα συζητήθηκε στην Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας και απεφασίσθη να δημοσιευθεί ενημερωτικό «Δελτίο Τύπου» το οποίο συνημμένα σας διαβιβάζουμε προκειμένου να γίνεται κοινωνός του.
    Εφιστούμε ιδιαιτέρως την προσοχή σας καθώς οι προφορικές οχλήσεις οι οποίες υπάρχουν (από πολίτες και συναδέλφους) αναφέρονται στην πρώτη ενημέρωση η οποία γίνεται κατά την οικονομική έγκριση από τις τράπεζες.
      Επίσης σας πληροφορούμε ότι είτε στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ με διεύθυνση http: //www.ypeka.gr     είτε στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας με διεύθυνση http: //teeait.gr υπάρχει ο κατάλογος των ενεργειακών επιθεωρητών της Αιτωλ/νίας, για τον οποίο θα πρέπει να πληροφορείται ο ενδιαφερόμενος σε τυχόν σχετική ερώτηση του.
      Επίσης σχετικά με τον Τεχνικό Σύμβουλο (ο οποίος είναι προαιρετικός και η αμοιβή του προβλέπεται απ΄ευθείας από το πρόγραμμα) αυτός μπορεί να είναι οιοσδήποτε μηχανικός (Αρχιτέκτων, Πολιτικός, Ηλεκτρολόγος, Μηχανολόγος) της επιλογής πάντα του αιτούντα και τυχόν πρόταση, ότι αυτός προσφέρεται δωρεάν, δεν έχει υπόσταση αφού καλύπτεται και πληρώνεται απευθείας από το πρόγραμμα και είναι παραπλανητική.

Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε του ΤΕΕ/ Αιτωλ/νίας
ΡΟΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο