Παρασκευή 29 Μαρτίου 2013

Νίκη Φούντα: Σχεδιασμός και εκσυγχρονισμός αρδευτικής πολιτικής


ΕΡΩΤΗΣΗ
προς τους κ. κ. Υπουργούς
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
κ΄ Εσωτερικών
Θέμα: «Σχεδιασμός και εκσυγχρονισμός αρδευτικής πολιτικής»

Κύριοι Υπουργοί,
   Η απουσία συνολικού σχεδιασμού αρδευτικής πολιτικής, η έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού εξοικονόμησης υδάτινων πόρων, αλλά και η, κατά τόπους, κακή κατάσταση της ποιότητας των υδάτων, αποτελούν ζητήματα που απαιτούν άμεσα μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, σε μια χώρα όπως η δική μας, με πλούσιο υδάτινο δυναμικό.
      Σημαντικό τμήμα της κατασπατάλησης των υδάτινων πόρων οφείλεται στη γεωργία, αναφορικά με την οποία δεν έχει υπάρξει ένα οργανωμένο σχέδιο βιώσιμης διαχείρισης, με αποτέλεσμα οι υπόγειοι υδροφορείς να εξαντλούνται καθημερινά και οι παραγωγοί να βρίσκονται αντιμέτωποι με ζητήματα όπως η λειψυδρία και η υφαλμύρωση σε όλο και περισσότερες περιοχές........     Αφενός το πρόβλημα εντοπίζεται στο επίπεδο των πεπαλαιωμένων μεθόδων άρδευσης (κατάκλιση, αυλάκια, καταιονισμός) και στην αύξηση των παράνομων ή των, παρατύπως χρησιμοποιούμενων, αδειοδοτημένων γεωτρήσεων. 
      Εκτός αυτού, σημαντικά προβλήματα δημιουργούνται και εξαιτίας των απαρχαιωμένων και ασυντήρητων δικτύων άρδευσης, αλλά και λόγω της παντελούς απουσίας εργαλείων ελέγχου της κατανάλωσης, καθώς και της βραδυπορίας στη χρήση τηλεμετρικών δικτύων και την αξιοποίηση υδρομετρικών δεδομένων.
            Επειδή η αρδευτική πολιτική είναι απαραίτητο να γίνεται στη βάση της ορθολογικής διαχείρισης των υδάτινων αποθεμάτων και του εκσυγχρονισμού των συστημάτων  και των μεθόδων άρδευσης,

ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
· Υπάρχει εκ μέρους των Υπουργείων χρονοδιάγραμμα για την αντικατάσταση των πεπαλαιωμένων και υδροβόρων συστημάτων άρδευσης με συστήματα που δύνανται να εξασφαλίζουν εξοικονόμηση νερού όπως η στάδγην άρδευση, η επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων λυμάτων κ.ά;
· Θα προωθήσουν, με ποια χρηματοδοτικά εργαλεία και με ποιο χρονοδιάγραμμα, τη συνδυαστική χρήση GIS, GPS, τηλεπισκόπησης, γεωργίας ακριβείας, με σκοπό την εφαρμογή βιώσιμων διαχειριστικών πολιτικών για τη γεωργική άρδευση;
· Προτίθενται άμεσα να θεσμοθετήσουν μέτρα ελέγχου της κατανάλωσης νερού, όπως η υποχρεωτική εγκατάσταση υδρόμετρων, και συστημάτων μέτρησης της υγρασίας στις καλλιέργειες ώστε να αρδεύονται όταν είναι απαραίτητο;
· Ποιος ο σχεδιασμός των Υπουργείων για την αντιμετώπιση του φαινομένου των παράνομων γεωτρήσεων και των παρατύπως χρησιμοποιούμενων νόμιμων γεωτρήσεων;
·Ποιος ο σχεδιασμός των Υπουργείων για τη συντήρηση των αρδευτικών δικτύων με υψηλό βαθμό αποδοτικότητας στο σύνολο των περιοχών με μεγάλες  ανάγκες άρδευσης;
·Ποιος ο προγραμματισμός των Υπουργείων για την ενημέρωση των αγροτών αναφορικά με ζητήματα διαχείρισης των υδάτινων πόρων, όπως η εγκατάλειψη των υδροβόρων καλλιεργειών σε περιοχές που εντοπίζονται έντονα προβλήματα άρδευσης;

Η ερωτώσα βουλευτής
Νίκη Φούντα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο