Τετάρτη 27 Μαρτίου 2013

ΣΥΡΙΖΑ: Ονομαστική ψηφοφορία για το σχέδιο Αθηνά


       Πρόταση διεξαγωγής ονομαστικής ψηφοφορίας για την τροπολογία που επιχειρεί να νομιμοποιήσει το  σχέδιο Αθηνά, προκειμένου ο κάθε βουλευτής να αναλάβει την προσωπική του ευθύνη, υπέβαλε σήμερα το πρωί ο ΣΥΡΙΖΑ.
       Η τροπολογία, που έχει κατατεθεί από την κυβέρνηση στο συζητούμενο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας για την Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, περιλαμβάνει και ρυθμίσεις σχετικές με τις αλλαγές που επιφέρει το σχέδιο Αθηνά......      Προβλέπει, συγκεκριμένα, ότι «ειδικά για τους εισαχθέντες στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση έως και το ακαδημαϊκό έτος 2012 - 13 ο παρεχόμενος τίτλος σπουδών φέρει τον υφιστάμενο κατά τον χρόνο εισαγωγής τους τίτλο και τύπο, ακόμη και στην περίπτωση που το ΑΕΙ ή η Σχολή ή το Τμήμα εισαγωγής τους συγχωνεύθηκε, κατατμήθηκε, μετονομάστηκε ή καταργήθηκε».
      Η αναφορά ακριβώς σε περιπτώσεις «κατάργησης» ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, όπως επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, προσκρούει σε συνταγματικές προβλέψεις, επιχειρώντας εκ των υστέρων να νομιμοποιήσει την ήδη αντισυνταγματική λογική του σχεδίου Αθηνά. Κι αυτό, διότι κατάργηση ανωτάτων ιδρυμάτων δεν επιτρέπεται ούτε με νόμο, ούτε, πολύ περισσότερο, με προεδρικό διάταγμα που είναι κατώτερης ισχύος από τον νόμο.
       Το Σύνταγμα, στο άρθρο 16 παράγραφος 5, επιτρέπει κατά παρέκκλιση τη συγχώνευση ή κατάτμηση ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, αλλά όχι την κατάργησή τους, με αποτέλεσμα το σχέδιο Αθηνά, στα σημεία όπου προβλέπει κατάργηση ιδρυμάτων, και η συγκεκριμένη τροπολογία, στο σημείο όπου αναφέρεται σε κατηργημένα ιδρύματα, να θίγουν τη σχετική συνταγματική πρόβλεψη. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο