Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2012

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ξηρομέρου την προσεχή Δευτέρα


             Ο Πρόεδρος του Δημοτικού συμβουλίου Ξηρομέρου Βασίλης Μουρκούσης,  εξέδωσε πρόσκληση με την οποία συγκαλεί, σε συνεδρίαση με εικοσιτέσσερα (24) θέματα στην ημερήσια διάταξη, το δημοτικό Συμβούλιο Ξηρομέρου, την Δευτέρα 29 Οκτωβρίου   2012 και ώρα 18:30 μ.μ, στο δημαρχιακό κατάστημα στον Αστακό. 

     Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:....


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΑΡΙΘ.  16 / 2012 
O   ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

    Καλεί σε  Τακτική  Δημόσια Συνεδρίαση  την Εικοστή Ενάτη  (29 η)  του Μήνα Οκτωβρίου του έτους 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα  18.30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό  Κατάστημα Αστακού), σύμφωνα με το άρθρο 67 του  Ν. 3852/2010, για  λήψη  Απόφασης στα κάτωθι  θέματα:

1.Καθορισμός τέλους φωτισμού και καθαριότητας Δήμου έτους 2013.
     (Εισηγητής κος Λιβάνης Φώτιος)

2.Καθορισμός τέλους ύδρευσης Δήμου έτους 2013
     (Εισηγητής κος Λιβάνης Φώτιος)

3.Καθορισμός τέλους χρήσης υπονόμων Δήμου έτους 2013.
     (Εισηγητής κος Λιβάνης Φώτιος)

4.Καθορισμός τέλους νεκροταφείων Δήμου έτους 2013.
      (Εισηγητής κος Λιβάνης Φώτιος)

5.Καθορισμός δικαιώματος βοσκής Δήμου έτους 2013.
      (Εισηγητής κος Λιβάνης Φώτιος)

6.Καθορισμός δικαιώματος εκκενώσεως βόθρων Δήμου έτους 2013.
      (Εισηγητής κος Λιβάνης Φώτιος)

7.Καθορισμός  δικαιώματος χρήσης χωματερής Αστακού έτους 2013.
      (Εισηγητής κος Λιβάνης Φώτιος)

8.Καθορισμός δικαιώματος λαϊκής αγοράς έτους 2013.
      (Εισηγητής κος Λιβάνης Φώτιος)

9.  Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2012.
     (Εισηγητής κος Λιβάνης Φώτιος)

10. Αποδοχή χορηγίας (δωρεάς) ποσού 5.000€ από την «ΚΙΤΕ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.»
      (Εισηγητής κος Λιβάνης Φώτιος)
  
11.Λήψη απόφασης για την αποκομιδή απορριμμάτων της Δ.Ε. Αστακού και για την παράταση των συμβάσεων αποκομιδής απορριμμάτων στην ανωτέρω Δημοτική Ενότητα.
          (Εισηγητής κος Λιβάνης Φώτιος)

12. Βεβαίωση εκτέλεσης σύμβασης και αναγνώρισης οφειλής της αμοιβής των μηνών Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου του έτους 2012 για τους εργολάβους αποκομιδής απορριμμάτων της Δ.Ε. Αστακού.
          (Εισηγητής κος Λιβάνης Φώτιος)

  13. Έγκριση της υπ΄αριθ. 74/ 10.09.2012 Απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμός, Περιβάλλον και Αθλητισμός, Παιδεία και Κοινωνική Πρόνοια στο Δήμο Ξηρομέρου» περί «Αποδοχή Δεκαπέντε (15) θέσεων προσωπικού προς υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ‘Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού / ΕΣΠΑ 2007-2013 «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»’ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου».
         (Εισηγήτρια κα Κωστούλα Κουμανδράκη -Σαμαρά).

14.Γνωμοδότηση περί μεταβολών των Σχολικών Μονάδων του Δήμου, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολικού έτους 2013-2014.
         (Εισηγήτρια κα Κωστούλα Κουμανδράκη -Σαμαρά).

15. Επιχορήγηση Αθλητικού Ομίλου Σκουρτούς.

16.Ανάκληση της  98/07.06.2012 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί «Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Αλυζιακού Α.Ο. Μύτικα περί οικονομικής επιχορήγησης» και λήψη νέας.
           (Εισηγητής κος Λιβάνης Φώτιος)

17.Ανάκληση της  99/07.06.2012 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί «Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Χορευτικού Ομίλου Αστακού  περί οικονομικής επιχορήγησης» και λήψη νέας.
      (Εισηγητής κος Λιβάνης Φώτιος)
            
18.Ανάκληση της  100/07.06.2012 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί «Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Ιππικού Συλλόγου Ξηρομεριτών  περί οικονομικής
            (Εισηγητής κος Λιβάνης Φώτιος).

19.Έγκριση αμοιβής δικηγορικής εταιρείας Φλογαίτη- Σιούτη.
          (Εισηγητής κος Ταμπάκης Ηλίας).

20.  Νομιμοποίηση γεωτρήσεων Δ.Ε. Αλυζίας.
           (Εισηγητής κος Ταμπάκης Ηλίας).

21.   Δωρεάν παροχή ύδρευσης Αφ/ων Καραγιάννη.
     (Εισηγητής κος Ταμπάκης Ηλίας).

22. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως του κου Λιάλιου Επαμεινώνδα για διόρθωση μέτρησης υδρομετρητή.
            (Εισηγητής κος Ταμπάκης Ηλίας).

 23.Λήψη απόφασης επί αιτήσεως του κου Λιώλιου Γεώργιου για διάνοιξη δρόμου στην Τ.Κ. Αρχοντοχωρίου.
           (Εισηγητής κος Ταμπάκης Ηλίας).


24.Λήψη Απόφασης επί Αιτήσεως του κου Καρακώστα Δημητρίου του Διονυσίου για  Χορήγηση Παροχής Ύδρευσης, εκτός οικισμού, στην Δ.Κ. Αστακού.
         (Εισηγητής κος Λιβάνης Φώτιος)

Ο   Πρόεδρος
Μουρκούσης Βασίλειος

Στην συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κος Πυθαγόρας Σαμαράς  προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα.

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1.      κα. Κωστούλα Κουμανδράκη-Σαμαρά – Ενταύθα
2.      κ. Φώτιο Π. Λιβάνη – Ενταύθα    
3.      κ. Ιωάννη Α. Ζορμπά – Αθήνα  
4.      κ. Ανδρέα Α. Μαγγίνα – Ενταύθα        
5.      κ. Σπύρο Γ. Λυμπεράτο – Ενταύθα     
6.      κ. Ζώη Χ. Μητσάνη – Ενταύθα   
7.      κ. Νικόλαο Β. Μπίτα – Παλαιομάνινα
8.      κ. Γιώτη Αλέξανδρο - Ενταύθα     
9.      κ. Σπύρο Θ. Λύτρα –  Ενταύθα   
10.   κ. Ηλία Α. Ταμπάκη –   Πειραιάς    
11.   κ. Σπύρο Α. Καϋμενάκη – Μύτικας
12.   κ. Στυλιανός Παπαναστάσης– Ενταύθα
13.   κ. Παναγιώτη Ε. Γαζέτα – Ενταύθα    
14.   κα. Ευθυμία Χ. Καραπάνου-Κολοβού – Θεσ/κη 
15.   κ. Αναστάσιο Χ. Κατσιπάνο –  Αγρίνιο
16.   κ. Ιωάννη Γ. Λύτρα –  Αγρίνιο  
17.   κ. Κων/νο Β. Κυριάκο – Βασιλόπουλο 
18.   κ. Κων/νο Θ. Μπαμπούρη – Ενταύθα 
19.   κ. Απόστολο Π. Ντίνο – Ενταύθα 
20.   κ. Κων/νο Ι. Λαϊνά – Ενταύθα
21.   κ. Ελευθέριο Κατσαούνη- - Μύτικας
22.   κ. Ερωτόκρ. Π. Γαλούνη - Αρχοντοχώριο
23.   κ. Θωμά Ι. Ρετούλη - Αρχοντοχώριο
24.   κ. Παναγιώτη Ι. Τζαχρήστα - Φυτείες
25.   κ. Παντελή Κ. Ψηλό - Φυτείες
26.   κ. Γεράσιμο Δ. Βότση -  Ενταύθα


ΚΟΙΝ/ΣΗ:

Πρόεδρο Δ.Κ. Αστακού

Πρόεδροι Τ.Κ. Δήμου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο