Παρασκευή, 18 Φεβρουαρίου 2011

H πρόταση για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στην Αιτωλοακαρνανία

ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ 2 ΔΗΜΟΥΣ ΤΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ:
Προτείνονται για κατάργηση: Προδρόμου, Περατιάς.
Προτείνονται για προαγωγή: Αγίου Νικολάου από 4/Θ σε 5/Θ, 2ο Βόνιτσας από 6/Θ σε 7/Θ, 1ο Βόνιτσας από 9/Θ σε 10/Θ και Αστακού από 10/Θ σε 12/Θ.
Προτείνονται για υποβιβασμό: Μύτικα από 6/Θ σε 5/Θ.
ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ:
Προτείνονται για προαγωγή: Νηπ. Φυτειών από 1/Θ σε 2/Θ, Νηπ. Παλαίρου από 1/Θ σε 2/Θ.


Αναδημοσιεύουμε από το AGRINIONEWS, ποιες σχολικές μονάδες προτείνονται για ίδρυση, προαγωγή, υποβιβασμό, συγχώνευση και κατάργηση...
 «Κλείδωσε» και απεστάλη αρμοδίως η πρόταση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας Σεραφείμ Γκοργκόλη για «ίδρυση, προαγωγή, υποβιβασμό, συγχώνευση και κατάργηση Δημ. Σχολείων και Νηπιαγωγείων Νομού Αιτωλοακαρνανίας για το Σχ. Έτος 2011-2012».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
--------------------------------------------
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ
& Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔYT. ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ Π.Ε Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
-----------------------------------------------
Ταχ. δ/νση : Κύπρου & Μιαούλη
30 200 , Μεσολόγγι
Πληροφορίες. : Δημητρίου Θωμάς
Τηλέφωνο : 26310-24775 εσωτ. 2
Fax : 26310 - 27315
Email : mail@dipe.sch.gr
Ι.Π Μεσολογγίου 18-02-2011
Αριθ. Πρωτ. 155

Θέμα: «Προτάσεις για ίδρυση, προαγωγή, υποβιβασμό, συγχώνευση και κατάργηση Δημ. Σχολείων και Νηπιαγωγείων Νομού Αιτωλοακαρνανίας για το Σχ. Έτος 2011-2012».


Ο Δ/ντής Π.Ε. Ν. Αιτωλ/νίας, έχοντας υπόψη:

Α)Τις διατάξεις:
α) Ν.1566/85
β) την με αριθμ. 11136/Δ4/27-01-2011 εγκύκλιο του ΥΠΔΒΜΘ.
γ) το με αρθμ. Φ.2.1/908/07-02-2011 έγγραφο του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας.
Β) Το μαθητικό δυναμικό των Σχολικών Μονάδων του Νομού Αιτωλ/νίας.
Γ) Τις εισηγήσεις των Σχολικών Συμβούλων Δημοτικής Εκπαίδευσης και Προσχολικής Αγωγής του
Νομού Αιτωλ/νίας.
Δ) Τις εισηγήσεις των Προϊσταμένων Γραφείων Π.Ε του Νομού Αιτωλ/νίας.
Ε) Τις εισηγήσεις των Αιρετών Μελών ΠΥΣΠΕ του Νομού Αιτωλ/νίας.
ΣΤ) Τις εισηγήσεις των Προέδρων των Συλλόγων Δασκάλων και Νηπιαγωγών του Νομού Αιτωλ/νίας.
Ζ) Τις προφορικές εισηγήσεις των Αντιδημάρχων Παιδείας Ν. Αιτ/νίας.
Η) Τις προφορικές εισηγήσεις των μελών της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων Δημοσίων Σχολείων
Δήμου Αγρινίου.

Εισηγούμαστε

τις παρακάτω μεταβολές στην οργανικότητα των Σχολικών Μονάδων του Νομού Αιτωλ/νίας για το Σχολικό Έτος 2011-2012 ως εξής:

Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

1. Ιδρύσεις Δημοτικών Σχολείων
Δεν προτείνεται καμία ίδρυση νέου Δημοτικού Σχολείου στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας.

2. Προαγωγές οργανικότητας Δημοτικών Σχολείων
Δημοτικά Σχολεία Γραφείου Διεύθυνσης Π.Ε. Ν. Αιτ/νίας
Δεν προτείνεται καμία προαγωγή σε Δημοτικό Σχολείο που ανήκει στο Γραφείο της Διεύθυνσης Π.Ε. Ν. Αιτ/νίας.

Δημοτικά Σχολεία 1ου Γραφείου Π.Ε. Ν. Αιτ/νίας

Προτείνονται τα παρακάτω Δημοτικά Σχολεία του 1ου Γραφείου Π.Ε. Ν. Αιτ/νίας για προαγωγή:

1) Δ.Σ. Γραμματικούς από 3/Θ σε 4/Θ λόγω αύξησης μαθητικού δυναμικού.

2) Δ.Σ. 6ο Μεσολογγίου από 8/Θ σε 9/Θ λόγω αύξησης μαθητικού δυναμικού.

Δημοτικά Σχολεία 2ου Γραφείου Π.Ε. Ν. Αιτ/νίας
Δεν προτείνεται καμία προαγωγή σε Δημοτικό Σχολείο που ανήκει στο 2ο Γραφείο Π.Ε. Ν. Αιτ/νίας.

Δημοτικά Σχολεία 3ου Γραφείου Π.Ε. Ν. Αιτ/νίας
Προτείνεται το παρακάτω Δημοτικό Σχολείο του 3ου Γραφείου Π.Ε. Ν. Αιτ/νίας για προαγωγή:
1) Δ.Σ. 1ο Νεάπολης από 8/Θ σε 9/Θ λόγω αύξησης μαθητικού δυναμικού.

Δημοτικά Σχολεία 4ου Γραφείου Π.Ε. Ν. Αιτ/νίας
Προτείνεται το παρακάτω Δημοτικό Σχολείο του 4ου Γραφείου Π.Ε. Ν. Αιτ/νίας για προαγωγή:
1) Δ.Σ. Λουτρού από 6/Θ σε 7/Θ λόγω αύξησης μαθητικού δυναμικού.

Δημοτικά Σχολεία 5ου Γραφείου Π.Ε. Ν. Αιτ/νίας
Προτείνονται τα παρακάτω Δημοτικά Σχολεία του 5ου Γραφείου Π.Ε. Ν. Αιτ/νίας για προαγωγή:

1) Δ.Σ. 1ο Δάφνης από 3/Θ σε 4/Θ λόγω αύξησης μαθητικού δυναμικού.

2) Δ.Σ. Ξηροπηγάδου από 5/Θ σε 6/Θ λόγω αύξησης μαθητικού δυναμικού.

3) Δ.Σ. 5ο Ναυπάκτου από 6/Θ σε 7/Θ λόγω αύξησης μαθητικού δυναμικού.

Δημοτικά Σχολεία 6ου Γραφείου Π.Ε. Ν. Αιτ/νίας
Δεν προτείνεται καμία προαγωγή σε Δημοτικό Σχολείο που ανήκει στο 6ο Γραφείο Π.Ε. Ν. Αιτ/νίας.

Δημοτικά Σχολεία 7ου Γραφείου Π.Ε. Ν. Αιτ/νίας
Προτείνονται τα παρακάτω Δημοτικά Σχολεία του 7ου Γραφείου Π.Ε. Ν. Αιτ/νίας για προαγωγή:

1) Δ.Σ. Αγίου Νικολάου από 4/Θ σε 5/Θ λόγω αύξησης μαθητικού δυναμικού.

2) Δ.Σ. 2ο Βόνιτσας από 6/Θ σε 7/Θ λόγω αύξησης μαθητικού δυναμικού.

3) Δ.Σ. 1ο Βόνιτσας από 9/Θ σε 10/Θ λόγω αύξησης μαθητικού δυναμικού.

4) Δ.Σ. Αστακού από 10/Θ σε 12/Θ λόγω αύξησης μαθητικού δυναμικού.

3. Υποβιβασμοί οργανικότητας Δημοτικών Σχολείων

Δημοτικά Σχολεία Γραφείου Διεύθυνσης Π.Ε. Ν. Αιτ/νίας
Δεν προτείνεται κανένας υποβιβασμός σε Δημοτικό Σχολείο που ανήκει στο Γραφείο της Διεύθυνσης Π.Ε. Ν. Αιτ/νίας.

Δημοτικά Σχολεία 1ου Γραφείου Π.Ε. Ν. Αιτ/νίας
Δεν προτείνεται κανένας υποβιβασμός σε Δημοτικό Σχολείο που ανήκει στο 1ο Γραφείο Π.Ε. Ν. Αιτ/νίας.

Δημοτικά Σχολεία 2ου Γραφείου Π.Ε. Ν. Αιτ/νίας
Προτείνονται τα παρακάτω Δημοτικά Σχολεία του 2ου Γραφείου Π.Ε. Ν. Αιτ/νίας για υποβιβασμό:

1) Δ.Σ. Σκουτεράς από 3/Θ σε 2/Θ λόγω μείωσης μαθητικού δυναμικού.

2) Δ.Σ. Νέας Αβόρανης από 4/Θ σε 3/Θ λόγω μείωσης μαθητικού δυναμικού.

Δημοτικά Σχολεία 3ου Γραφείου Π.Ε. Ν. Αιτ/νίας
Δεν προτείνεται κανένας υποβιβασμός σε Δημοτικό Σχολείο που ανήκει στο 3ο Γραφείο Π.Ε. Ν. Αιτ/νίας.

Δημοτικά Σχολεία 4ου Γραφείου Π.Ε. Ν. Αιτ/νίας
Προτείνονται τα παρακάτω Δημοτικά Σχολεία του 4ου Γραφείου Π.Ε. Ν. Αιτ/νίας για υποβιβασμό:

1) Δ.Σ. Χρυσοράχης από 2/Θ σε 1/Θ λόγω μείωσης μαθητικού δυναμικού.

2) Δ.Σ. Σπάρτου από 3/Θ σε 2/Θ λόγω μείωσης μαθητικού δυναμικού.

Δημοτικά Σχολεία 5ου Γραφείου Π.Ε. Ν. Αιτ/νίας
Δεν προτείνεται κανένας υποβιβασμός σε Δημοτικό Σχολείο που ανήκει στο 5ο Γραφείο Π.Ε. Ν. Αιτ/νίας.

Δημοτικά Σχολεία 6ου Γραφείου Π.Ε. Ν. Αιτ/νίας
Προτείνεται το παρακάτω Δημοτικό Σχολείο του 6ου Γραφείου Π.Ε. Ν. Αιτ/νίας για υποβιβασμό:

1) Δ.Σ. Κάτω Μακρυνούς από 5/Θ σε 4/Θ λόγω μείωσης μαθητικού δυναμικού.

Δημοτικά Σχολεία 7ου Γραφείου Π.Ε. Ν. Αιτ/νίας
Προτείνεται το παρακάτω Δημοτικό Σχολείο του 7ου Γραφείου Π.Ε. Ν. Αιτ/νίας για υποβιβασμό:

1) Δ.Σ. Μύτικα από 6/Θ σε 5/Θ λόγω μείωσης μαθητικού δυναμικού.

4. Συγχωνεύσεις Δημοτικών Σχολείων

Δημοτικά Σχολεία Γραφείου Διεύθυνσης Π.Ε. Ν. Αιτ/νίας
Δεν προτείνεται καμία συγχώνευση σε Δημοτικά Σχολεία που ανήκουν στο Γραφείο της Διεύθυνσης Π.Ε. Ν. Αιτ/νίας.

Δημοτικά Σχολεία 1ου Γραφείου Π.Ε. Ν. Αιτ/νίας
Δεν προτείνεται καμία συγχώνευση σε Δημοτικά Σχολεία που ανήκουν στο 1ο Γραφείο Π.Ε Ν. Αιτ/νίας.

Δημοτικά Σχολεία 2ου Γραφείου Π.Ε. Ν. Αιτ/νίας
Προτείνεται η παρακάτω συγχώνευση Δημοτικών Σχολείων του 2ου Γραφείου Π.Ε. Ν. Αιτ/νίας:

1) Το 1/Θ Δ.Σ. Πλατάνου Καλυβίων συγχωνεύεται με το 4/Θ Δ.Σ. Καλυβίων. Η μεταφορά των μαθητών προτείνεται να γίνει με ΤΑΞΙ διότι η χιλιομετρική απόσταση των δύο Δημοτικών Σχολείων είναι αρκετά μικρή. Το νέο Δημοτικό Σχολείο θα ονομάζεται 4/Θ Δ.Σ. Καλυβίων.

Δημοτικά Σχολεία 3ου Γραφείου Π.Ε. Ν. Αιτ/νίας
Δεν προτείνεται καμία συγχώνευση σε Δημοτικά Σχολεία που ανήκουν στο 3ο Γραφείο Π.Ε. Ν. Αιτ/νίας.

Δημοτικά Σχολεία 4ου Γραφείου Π.Ε. Ν. Αιτ/νίας
Δεν προτείνεται καμία συγχώνευση σε Δημοτικά Σχολεία που ανήκουν στο 4ο Γραφείο Π.Ε. Ν. Αιτ/νίας.

Δημοτικά Σχολεία 5ου Γραφείου Π.Ε. Ν. Αιτ/νίας
Δεν προτείνεται καμία συγχώνευση σε Δημοτικά Σχολεία που ανήκουν στο 5ο Γραφείο Π.Ε. Ν. Αιτ/νίας.

Δημοτικά Σχολεία 6ου Γραφείου Π.Ε. Ν. Αιτ/νίας
Δεν προτείνεται καμία συγχώνευση σε Δημοτικά Σχολεία που ανήκουν στο 6ο Γραφείο Π.Ε. Ν. Αιτ/νίας.

Δημοτικά Σχολεία 7ου Γραφείου Π.Ε. Ν. Αιτ/νίας
Δεν προτείνεται καμία συγχώνευση σε Δημοτικά Σχολεία που ανήκουν στο 7ο Γραφείο Π.Ε. Ν. Αιτ/νίας.

5. Καταργήσεις Δημοτικών Σχολείων
Δημοτικά Σχολεία Γραφείου Διεύθυνσης Π.Ε. Ν. Αιτ/νίας
Δεν προτείνεται καμία κατάργηση Δημοτικού Σχολείου που ανήκει στο Γραφείο της Διεύθυνσης Π.Ε. Ν. Αιτ/νίας.

Δημοτικά Σχολεία 1ου Γραφείου Π.Ε. Ν. Αιτ/νίας
Προτείνονται οι παρακάτω καταργήσεις Δημοτικών Σχολείων του 1ου Γραφείου Π.Ε. Ν. Αιτ/νίας:

1) 1/Θ 7ο Δ.Σ. Μεσολογγίου λόγω αναστολής λειτουργίας.

2) 1/Θ Δ.Σ. Περιθωρίου λόγω αναστολής λειτουργίας.

Δημοτικά Σχολεία 2ου Γραφείου Π.Ε. Ν. Αιτ/νίας
Προτείνεται η παρακάτω κατάργηση Δημοτικού Σχολείου του 2ου Γραφείου Π.Ε. Ν. Αιτ/νίας:

1) 1/Θ Δ.Σ. Κλεισορευμάτων λόγω αναστολής λειτουργίας.

Δημοτικά Σχολεία 3ου Γραφείου Π.Ε. Ν. Αιτ/νίας
Προτείνεται η παρακάτω κατάργηση Δημοτικού Σχολείου του 3ου Γραφείου Π.Ε. Ν. Αιτ/νίας:

1) 1/Θ Δ.Σ. Προδρόμου λόγω αναστολής λειτουργίας.

Δημοτικά Σχολεία 4ου Γραφείου Π.Ε. Ν. Αιτ/νίας
Προτείνονται οι παρακάτω καταργήσεις Δημοτικών Σχολείων του 4ου Γραφείου Π.Ε. Ν. Αιτ/νίας:

1) 1/Θ Δ.Σ. Πετρώνας λόγω αναστολής λειτουργίας.

2) 1/Θ Δ.Σ. Πτελέας λόγω αναστολής λειτουργίας.

3) 1/Θ Δ.Σ. Τρίκλινου λόγω αναστολής λειτουργίας.

Δημοτικά Σχολεία 5ου Γραφείου Π.Ε. Ν. Αιτ/νίας
Δεν προτείνεται καμία κατάργηση Δημοτικού Σχολείου που ανήκει στο 5ο Γραφείο Π.Ε. Ν. Αιτ/νίας.

Δημοτικά Σχολεία 6ου Γραφείου Π.Ε. Ν. Αιτ/νίας
Προτείνονται οι παρακάτω καταργήσεις Δημοτικών Σχολείων του 6ου Γραφείου Π.Ε. Ν. Αιτ/νίας:

1) 1/Θ Δ.Σ. Ανάληψης λόγω ελάχιστου αριθμού μαθητών.

2) 1/Θ Δ.Σ. 2ο Μυρτιάς λόγω ελάχιστου αριθμού μαθητών.

3) 1/Θ Δ.Σ. Περιστερίου λόγω ελάχιστου αριθμού μαθητών.

Δημοτικά Σχολεία 7ου Γραφείου Π.Ε. Ν. Αιτ/νίας
Προτείνεται η παρακάτω κατάργηση Δημοτικού Σχολείου του 7ου Γραφείου Π.Ε. Ν. Αιτ/νίας:

1) 1/Θ Δ.Σ. Περατιάς λόγω ελάχιστου αριθμού μαθητών.

6. Ιδρύσεις – Λειτουργικές Αλλαγές
Ιδρύσεις οργανικών θέσεων ειδικοτήτων

Έχοντας υπόψη τα λειτουργικά κενά σε εκπαιδευτικούς ΠΕ11, ΠΕ16 και ΠΕ06 από την αρχή του Σχολικού Έτους 2010-2011 σε όμορα Δημοτικά Σχολεία του Ν. Αιτ/νίας, τα οποία δεν έχουν οργανική θέση από εκπαιδευτικούς των ανωτέρω ειδικοτήτων, προτείνουμε:

1. Μία οργανική θέση Εκπαιδευτικού ΠΕ16 (Μουσικής) στο 6/Θ Δ.Σ Πενταλόφου της Διεύθυνσης Π.Ε Ν. Αιτ/νίας, που θα καλύπτει και λειτουργικές ώρες δύο ακόμη Δημοτικών Σχολείων

2. Μία οργανική θέση Εκπαιδευτικού ΠΕ11 (Φυσικής Αγωγής) στο 3ο 6/Θ Δ.Σ Αιτωλικού του 1ου Γραφείου Π.Ε Ν. Αιτ/νίας, που θα καλύπτει και λειτουργικές ώρες ενός ακόμη Δημοτικού Σχολείου

3. Μία οργανική θέση Εκπαιδευτικού ΠΕ16 (Μουσικής) στο 2ο 12/Θ Δ.Σ Ναυπάκτου του 5ου Γραφείου Π.Ε Ν. Αιτ/νίας, που θα καλύπτει λειτουργικές ώρες του συστεγαζόμενου Δημοτικού Σχολείου

4. Μία οργανική θέση Εκπαιδευτικού ΠΕ06 (Αγγλικών) στο 5ο 6/Θ Δ.Σ Ναυπάκτου του 5ου Γραφείου Π.Ε Ν. Αιτ/νίας, που θα καλύπτει λειτουργικές ώρες ενός ακόμη Δημοτικού Σχολείου.

Πρόταση για λειτουργική αλλαγή Δημοτικού Σχολείου σε Δημοτικό Σχολείο με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ).

Έχοντας υπόψη τα κριτήρια του ΥΠΔΒΜΘ για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης, την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών αλλά και τις κτιριακές υποδομές και την εξέλιξη μαθητικού δυναμικού προτείνουμε τη μετατροπή δύο (2) Δημοτικών Σχολείων σε Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ):

1. Το 12/Θ Δ.Σ Θέρμου του 6ου Γραφείου Π.Ε Ν. Αιτ/νίας και

2. Το 10/Θ Δ.Σ Αστακού του 7ου Γραφείου Π.Ε Ν. Αιτ/νίας, το οποίο έχει προταθεί για προαγωγή σε 12/Θ όπως προαναφέρθηκε.

Β΄ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

1. Ιδρύσεις Νηπιαγωγείων
Νηπιαγωγεία Γραφείου Διεύθυνσης Π.Ε. Ν. Αιτ/νίας
Δεν προτείνεται καμία ίδρυση Νηπιαγωγείου στο Γραφείο της Διεύθυνσης Π.Ε. Ν. Αιτ/νίας.

Νηπιαγωγεία 1ου Γραφείου Π.Ε. Ν. Αιτ/νίας
Δεν προτείνεται καμία ίδρυση Νηπιαγωγείου στο 1ο Γραφείο Π.Ε. Ν. Αιτ/νίας.

Νηπιαγωγεία 2ου Γραφείου Π.Ε. Ν. Αιτ/νίας
Προτείνεται η ίδρυση νέου 2/Θ Νηπιαγωγείου και με οργανική θέση Ολοημέρου στην περιοχή του Πανεπιστημίου του Αγρινίου που θα ανήκει στο 2ο Γραφείο Π.Ε. Ν. Αιτ/νίας.

Νηπιαγωγεία 3ου Γραφείου Π.Ε. Ν. Αιτ/νίας
Δεν προτείνεται καμία ίδρυση Νηπιαγωγείου στο 3ο Γραφείο Π.Ε. Ν. Αιτ/νίας.

Νηπιαγωγεία 4ου Γραφείου Π.Ε. Ν. Αιτ/νίας
Δεν προτείνεται καμία ίδρυση Νηπιαγωγείου στο 4ο Γραφείο Π.Ε. Ν. Αιτ/νίας.

Νηπιαγωγεία 5ου Γραφείου Π.Ε. Ν. Αιτ/νίας
Δεν προτείνεται καμία ίδρυση Νηπιαγωγείου στο 5ο Γραφείο Π.Ε. Ν. Αιτ/νίας.

Νηπιαγωγεία 6ου Γραφείου Π.Ε. Ν. Αιτ/νίας
Δεν προτείνεται καμία ίδρυση Νηπιαγωγείου στο 6ο Γραφείο Π.Ε. Ν. Αιτ/νίας.

Νηπιαγωγεία 7ου Γραφείου Π.Ε. Ν. Αιτ/νίας
Δεν προτείνεται καμία ίδρυση Νηπιαγωγείου στο 7ο Γραφείο Π.Ε. Ν. Αιτ/νίας.

2. Προαγωγές οργανικότητας Νηπιαγωγείων
Νηπιαγωγεία Γραφείου Διεύθυνσης Π.Ε. Ν. Αιτ/νίας

Προτείνονται τα παρακάτω Νηπιαγωγεία του Γραφείου της Διεύθυνσης Π.Ε. Ν. Αιτ/νίας για προαγωγή:

1) Νηπιαγωγείο Κατοχής μια οργανική θέση στο Ολοήμερο λόγω αύξησης μαθητικού δυναμικού.

2) 1ο 1/Θ Νηπιαγωγείο Νεοχωρίου (συστεγάζεται με το 2ο Νηπιαγωγείο Νεοχωρίου) μια οργανική θέση στο Ολοήμερο λόγω αύξησης μαθητικού δυναμικού.

Νηπιαγωγεία 1ου Γραφείου Π.Ε. Ν. Αιτ/νίας
Προτείνονται τα παρακάτω Νηπιαγωγεία του 1ου Γραφείου Π.Ε. Ν. Αιτ/νίας για προαγωγή:

1) Νηπ. 4ο Μεσολογγίου από 1/Θ σε 2/Θ λόγω αύξησης μαθητικού δυναμικού.

2) Νηπ. 5ο Μεσολογγίου από 1/Θ σε 2/Θ λόγω αύξησης μαθητικού δυναμικού.

Νηπιαγωγεία 2ου Γραφείου Π.Ε. Ν. Αιτ/νίας
Προτείνονται τα παρακάτω Νηπιαγωγεία του 2ου Γραφείου Π.Ε. Ν. Αιτ/νίας για προαγωγή:

1) Νηπ. 20ο Αγρινίου από 1/Θ σε 2/Θ λόγω αύξησης μαθητικού δυναμικού.

Νηπιαγωγεία 3ου Γραφείου Π.Ε. Ν. Αιτ/νίας
Προτείνονται τα παρακάτω Νηπιαγωγεία του 3ου Γραφείου Π.Ε. Ν. Αιτ/νίας για προαγωγή:

1) Νηπ. Φυτειών από 1/Θ σε 2/Θ λόγω αύξησης μαθητικού δυναμικού.

Νηπιαγωγεία 4ου Γραφείου Π.Ε. Ν. Αιτ/νίας
Προτείνονται τα παρακάτω Νηπιαγωγεία του 4ου Γραφείου Π.Ε. Ν. Αιτ/νίας για προαγωγή:

1) Νηπ. 2ο Αμφιλοχίας από 1/Θ σε 2/Θ λόγω αύξησης μαθητικού δυναμικού.

2) Νηπ. Λουτρού από 1/Θ σε 2/Θ λόγω αύξησης μαθητικού δυναμικού.

Νηπιαγωγεία 5ου Γραφείου Π.Ε. Ν. Αιτ/νίας
Προτείνονται τα παρακάτω Νηπιαγωγεία του 5ου Γραφείου Π.Ε. Ν. Αιτ/νίας για προαγωγή:

1) Νηπ. Λυγιάς από 1/Θ σε 2/Θ λόγω αύξησης μαθητικού δυναμικού.

Νηπιαγωγεία 6ου Γραφείου Π.Ε. Ν. Αιτ/νίας
Δεν προτείνεται καμία προαγωγή Νηπιαγωγείο που ανήκει στο 6ο Γραφείο Π.Ε. Ν. Αιτ/νίας.

Νηπιαγωγεία 7ου Γραφείου Π.Ε. Ν. Αιτ/νίας
Προτείνονται τα παρακάτω Νηπιαγωγεία του 7ου Γραφείου Π.Ε. Ν. Αιτ/νίας για προαγωγή:

1) Νηπ. Παλαίρου από 1/Θ σε 2/Θ λόγω αύξησης μαθητικού δυναμικού.

3. Υποβιβασμοί οργανικότητας Νηπιαγωγείων
Δεν προτείνεται κανένας υποβιβασμός οργανικότητας σε Νηπιαγωγείο του Νομού Αιτωλοακαρνανίας.

4. Συγχωνεύσεις Νηπιαγωγείων
Δεν προτείνεται καμία συγχώνευση Νηπιαγωγείων του Νομού Αιτωλοακαρνανίας.

5. Καταργήσεις Νηπιαγωγείων
Νηπιαγωγεία Γραφείου Διεύθυνσης Π.Ε. Ν. Αιτ/νίας

Δεν προτείνεται καμία κατάργηση Νηπιαγωγείου που ανήκει στο Γραφείο της Διεύθυνσης Π.Ε. Ν. Αιτ/νίας.

Νηπιαγωγεία 1ου Γραφείου Π.Ε. Ν. Αιτ/νίας
Δεν προτείνεται καμία κατάργηση Νηπιαγωγείου που ανήκει στο 1ο Γραφείο Π.Ε. Ν. Αιτ/νίας.

Νηπιαγωγεία 2ου Γραφείου Π.Ε. Ν. Αιτ/νίας
Προτείνονται οι παρακάτω καταργήσεις Νηπιαγωγείων του 2ου Γραφείου Π.Ε. Ν. Αιτ/νίας:

1) 1/Θ Νηπ. Κλεισορευμάτων λόγω αναστολής λειτουργίας.

2) 1/Θ Νηπ. Λυσιμαχείας λόγω αναστολής λειτουργίας.

3) 1/Θ Νηπ. Σαργιάδας λόγω αναστολής λειτουργίας.

Νηπιαγωγεία 3ου Γραφείου Π.Ε. Ν. Αιτ/νίας
Δεν προτείνεται καμία κατάργηση Νηπιαγωγείου που ανήκει στο 3ο Γραφείο Π.Ε. Ν. Αιτ/νίας.

Νηπιαγωγεία 4ου Γραφείου Π.Ε. Ν. Αιτ/νίας
Προτείνεται η παρακάτω κατάργηση Νηπιαγωγείου του 4ου Γραφείου Π.Ε. Ν. Αιτ/νίας:

1) 1/Θ Νηπ. Προφήτη Ηλία λόγω αναστολής λειτουργίας.

Νηπιαγωγεία 5ου Γραφείου Π.Ε. Ν. Αιτ/νίας
Δεν προτείνεται καμία κατάργηση Νηπιαγωγείου που ανήκει στο 5ο Γραφείο Π.Ε. Ν. Αιτ/νίας.

Νηπιαγωγεία 6ου Γραφείου Π.Ε. Ν. Αιτ/νίας
Προτείνονται οι παρακάτω καταργήσεις Νηπιαγωγείων του 6ου Γραφείου Π.Ε. Ν. Αιτ/νίας:

1) 1/Θ Νηπ. Ανάληψης λόγω αναστολής λειτουργίας.

2) 1/Θ Νηπ. Άνω Μακρυνούς λόγω αναστολής λειτουργίας.

Νηπιαγωγεία 7ου Γραφείου Π.Ε. Ν. Αιτ/νίας
Δεν προτείνεται καμία κατάργηση Νηπιαγωγείου που ανήκει στο 7ο Γραφείο Π.Ε. Ν. Αιτ/νίας.

Γενικές Παρατηρήσεις
Η εισηγητική αυτή πρόταση στηρίζεται επίσημα σε ακριβή στοιχεία των Σχολικών Μονάδων, που έχουν σχέση με τον αριθμό των μαθητών και την κτιριακή υποδομή, στις χιλιομετρικές αποστάσεις μεταξύ οικισμών, χωριών και πόλεων του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, στη χρονική διάρκεια κάλυψης των διαδρομών, στον τρόπο μετακίνησης των μαθητών αλλά και στα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια για κάθε περιοχή ξεχωριστά. Συγκεκριμένα ελήφθησαν σοβαρά υπόψη τα παρακάτω:

1. Στο πλαίσιο του υποχρεωτικού της Προσχολικής Αγωγής θεωρείται και είναι αναγκαία η ασφαλής και ποιοτική μετακίνηση τόσο των νηπίων όσο και των προνηπίων.

2. Για την οργανική και λειτουργική διατήρηση των ολιγοθεσίων Δημοτικών Σχολείων και συγκεκριμένα των μονοθεσίων (1/Θ) με ελάχιστους μαθητές έχει ληφθεί υπόψη το γεωγραφικό ανάγλυφο της περιοχής, οι κλιματολογικές συνθήκες, η κακή κατάσταση του οδικού δικτύου, και η ψυχοσύνθεση των μαθητών.

3. Το γονεϊκό δικαίωμα επιλογής Σχολείου.

4. Η σίγουρη , η ασφαλής και η ποιοτική μεταφορά των μαθητών σύμφωνα με τους προβλεπόμενους νόμους και διατάξεις.

5. Τα σημερινά κτίρια που στεγάζονται οι σχολικές μονάδες έχουν τραγικά προβλήματα και η αύξηση του αριθμού των μαθητών ανά σχολική μονάδα θα δημιουργήσει ένα επικίνδυνο σχολικό περιβάλλον.

6. Η αύξηση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στην εκπαίδευση των παιδιών και ειδικά αυτών που προέρχονται από αδύναμες κοινωνικές ομάδες.

7. Οι μαθητές θα διανύουν μεγάλες αποστάσεις για να φτάσουν στη σχολική μονάδα υποδοχής τους.

8. Οι διακυμάνσεις στο σύνολο των μαθητών τα προηγούμενα χρόνια αλλά και το πως προβλέπεται η μελλοντική εξέλιξη του πληθυσμού ανάλογα.

9. Τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά της κάθε κοινωνίας και οι κοινωνικοοικονομικές ιδιομορφίες της.
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Δ/ντής Π.Ε Ν. Αιτωλ/νίας
Συμεών Γκοργκόλης


Δεν υπάρχουν σχόλια: