Σάββατο, 19 Φεβρουαρίου 2011

Ανοικτή Επιστολή του Ανδρέα Μακρυπίδη για το φράγμα Αχυρών

ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΣΟΒΑΡΟΤΑΤΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ, ΛΟΓΩ ΑΜΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑΣ ΤΟΣΟ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. ΑΝ Ο ΑΝΑΔΑΣΜΟΣ ΔΕΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΕΝΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟΥ, ΔΙΑΤΡΕΧΕΙ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟ «ΝΑ ΜΠΕΙ ΣΤΙΣ ΚΑΛΕΝΔΕΣ», ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΑΛΛΑ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ…

Ο Βουλευτής Ανδρέας Μακρυπίδης έστειλε ανοικτή Επιστολή προς τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Α. Κατσιφάρα για το φράγμα Αχυρών και ζητά κατεπείγοντος να ολοκληρωθεί ο Αναδασμός εντός εξαμήνου, διαφορετικά το συγκεκριμένο έργο διατρέχει τον κίνδυνο «να μπει στις καλένδες», περιμένοντας άλλα δέκα χρόνια τουλάχιστον ώστε να ολοκληρωθεί….

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΜΑΚΡΥΠΙΔΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΑΧΥΡΩΝ

ΠΡΟΣ:
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
Αντιπεριφερειάρχες Δυτικής Ελλάδας
Δημάρχους Ακτίου-Βόνιτσας & Ξηρομέρου

Το εγγειοβελτιωτικό έργο της κατασκευής του Φράγματος των Αχυρών και των αρδευτικών δικτύων του κεντρικού Ξηρομέρου , που έχει ξεκινήσει πριν δεκαπέντε (15) χρόνια, είναι ένα έργο πνοής που θα θέσει όλη την περιοχή σε μια νέα αναπτυξιακή τροχιά. Η κατασκευή και η ολοκλήρωση του Φράγματος των Αχυρών καθώς και των δικτύων, βρίσκονται διαχρονικά, τόσο στις δικιές μου άμεσες προτεραιότητες και επιλογές, όσο και άλλων φορέων της περιοχής.

Με το Φράγμα των Αχυρών και την άρδευση 26.000 στρεμμάτων επιτυγχάνονται σημαντικοί στόχοι για την τοπική κοινωνία και οικονομία:

• Θα ενισχυθεί η αγροτική παραγωγή με την αναδιάρθρωση και τη δημιουργία νέων δυναμικών καλλιεργειών (δενδροκαλλιέργειες, τριφύλλι, καλαμπόκι κ.λ.π) που θα παράγουν ποιοτικά και ανταγωνιστικά προϊόντα.

• Θα ευνοηθεί και θα αναβαθμιστεί ο Κτηνοτροφικός Τομέας μέσα από πτώση του κόστους από φτηνές ζωοτροφές που θα παράγουν οι ίδιοι οι κτηνοτρόφοι, αλλά και άλλες συνέργειες με τον αγροτικό τομέα.

• Θα ενισχυθεί ο υδροφόρος ορίζοντας και θα εξασφαλισθεί η πλήρης και μακροχρόνια υδροδότηση μιας μεγάλης περιοχής. Θα συνεχίσει απρόσκοπτα η λειτουργία του σύγχρονου Εργοστασίου Εμφιάλωσης «ΚΟΡΠΗ», εξασφαλίζοντας τις θέσεις εργασίας.

Η πρώτη φάση της κατασκευής του Φράγματος που περιλαμβάνει το δίκτυο για την άρδευση μόνο των 7.500 στρεμμάτων του Κεντρικού Ξηρομέρου, βρίσκεται σε ώριμο στάδιο.

Οι αυξημένες όμως ανάγκες της περιοχής επιβάλλουν την επιτάχυνση της δημοπράτησης της δεύτερης φάσης του έργου που περιλαμβάνει την κατασκευή αρδευτικών δικτύων συνολικής έκτασης 18.600 στρεμμάτων (συγκεκριμένα της περιοχής Δ.Δ. Τρύφου – Κατούνας - Αετού – Μπαμπίνης – Κομποτής – Κωνωπίνας), διότι σε αντίθετη περίπτωση το έργο θα παραμείνει ημιτελές.

Για την δεύτερη φάση του έργου υπάρχει εγκεκριμένη μελέτη των δικτύων και εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι. Η Δημοπράτηση, όμως, έχει ως απαραίτητη προϋπόθεση την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Υποχρεωτικού Αναδασμού των σχετικών εκτάσεων. Για να ολοκληρωθεί ο Αναδασμός χρειάζεται προηγουμένως να γίνει σύνταξη των σχετικών πινάκων κτηματιών, από τους Δήμους Ακτίου-Βόνιτσας και Ξηρομέρου, ενέργεια που έχει καθυστερήσει υπερβολικά.

Το συγκεκριμένο θέμα, είχε αναδειχτεί μετά από συζήτηση Επίκαιρης ερώτησης μου στην Βουλή των Ελλήνων. Στην απάντηση από τον αρμόδιο Υφυπουργό Υποδομών κ. Γιάννη Μαγκριώτη, προέκυπτε ότι η δημοπράτηση της δεύτερης φάσης του δικτύου είναι έτοιμη να γίνει, αρκεί να ολοκληρωθεί η διαδικασία αναδασμού από τους αρμόδιους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Συγκεκριμένα ο Υφυπουργός, όπως προκύπτει από τα πρακτικά της Βουλής, ανέφερε τα εξής: «...Η επέκταση του αρδευτικού δικτύου, όπως πολύ σωστά τονίσατε, αντιμετωπίζεται με την ίδια προτεραιότητα. Από την πλευρά του Υπουργείου και των συναρμόδιων Υπουργείων, έχουν ολοκληρωθεί όλες οι μελέτες, όπως και σεις τονίσατε και είναι έτοιμο για δημοπράτηση. Μόνο που το πρόβλημα δεν είναι τυπικό, όσον αφορά τον αναδασμό και την ευθύνη που έχει η Τοπική Αυτοδιοίκηση...» (Σύνοδος Β’ Συνεδρίαση Ε’, Παρασκευή 8/10/2010, σελ.183).

Σχετικά, το υπ.αριθμ.5626/11-10-2010 έγγραφο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος,  αναφέρει ότι «...Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτ/νίας, η διαδικασία του Υποχρεωτικού Αναδασμού του Κεντρικού Ξηρομέρου δεν έχει προχωρήσει διότι με βάση τον Ν.574/1977 περί Αναδασμού, πρέπει να γίνει πρώτα σύνταξη πινάκων κτηματιών...».

Συνεπώς, μπροστά στον κίνδυνο αδυναμίας δημοπράτησης του έργου, προκύπτουν σοβαρότατες ευθύνες για την καθυστέρηση του αναδασμού, λόγω αμέλειας και αδιαφορίας τόσο των προηγούμενων Δημοτικών Αρχών όσο και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

Είναι λοιπόν πασιφανές ότι, εάν δεν μεριμνήσετε ώστε να συνταχθεί ο πίνακας κτηματιών των Δ.Δ. Τρύφου – Κατούνας – Κωνωπίνας – Κομποτής – Αετού - Μπαμπίνης, και να ολοκληρωθεί ο Αναδασμός εντός εξαμήνου, διατρέχουμε τον κίνδυνο το συγκεκριμένο έργο «να μπει στις καλένδες», περιμένοντας άλλα δέκα χρόνια τουλάχιστον ώστε να ολοκληρωθεί.

Επιπλέον, σε πρόσφατη Επίκαιρη Ερώτηση μου για το ίδιο ζήτημα, ο αρμόδιος Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Γιώργος Ντόλιος απάντησε: «...Το Φράγμα Αχυρών είναι ένα από τα πολύτιμα έργα...μια πολύ καλή επιλογή... Το Διοικητικό μέρος…της πραγματοποίησης του αναδασμού…παρά την καθυστέρηση, θα ολοκληρωθεί πολύ σύντομα...Εφόσον ολοκληρωθεί αυτό, πάμε στα παράλληλα έργα και οι πόροι θα πρέπει να αναζητηθούν είτε από το ΠΕΠ, είτε από άλλες πηγές, για να γίνει το αρδευτικό δίκτυο των 18.500 στρεμμάτων, το οποίο θα αξιοποιήσει ένα φράγμα για το οποίο δαπανήθηκαν 25 εκατ. Ευρώ. Έχω την γνώμη ότι θα βρεθεί τρόπος χρηματοδότησης μέσα από το ΕΣΠΑ...» (Σύνοδος Β’ Συνεδρίαση ΟΣΤ’, Πέμπτη 10/2/2011)

Για να μην χαθεί άλλος πολύτιμος χρόνος, και μπροστά στο κατεπείγον του ζητήματος, προτείνω να εισαχθεί το θέμα του αναδασμού των συγκεκριμένων περιοχών, στην πρώτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας και των Δημοτικών Συμβουλίων των Δήμων Ακτίου-Βόνιτσας και Ξηρομέρου, για να ληφθεί απόφαση και να δρομολογηθούν άμεσα όλες οι απαραίτητες ενέργειες.

Επίσης προτείνω να περιληφθεί το Φράγμα των Αχυρών στα προτεινόμενα –με προτεραιότητα- έργα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προς τα Υπουργεία Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας και Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, για την εξασφάλιση των απαιτούμενων πιστώσεων για τη χρηματοδότηση του.

Φιλικά,
Ανδρέας Μακρυπίδης
Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας

Δεν υπάρχουν σχόλια: