Πέμπτη, 16 Απριλίου 2009

Πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής για την ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας.

Η Επιτροπή που συγκροτήθηκε για τη μελέτη και επεξεργασία θεμάτων σχετικών με την προετοιμασία της ίδρυσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας συνήλθε σε πρώτη συνεδρίαση τη Δευτέρα 13-4-2009 στο Υπουργείο Παιδείας παρουσία του Ειδικού Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης Καθηγητή κ. Αθαν. Κυριαζή. Ο κ. Κυριαζής επανέλαβε την εκπεφρασμένη βούληση και απόφαση του Υπουργείου Παιδείας για την ίδρυση και λειτουργία του νέου Πανεπιστημίου και ζήτησε από την Επιτροπή να ολοκληρώσει το δυνατόν συντομότερο το έργο που έχει αναλάβει.
Η Επιτροπή επέλυσε διάφορα διαδικαστικά ζητήματα, έθεσε τις βάσεις και το πλαίσιο των εργασιών και κατάρτισε το χρονοδιάγραμμα της λειτουργίας ώστε προ της λήξεως του τρέχοντος Ακαδημαϊκού έτους να έχει ολοκληρώσει το έργο της. Αποφάσισε επίσης να επιδιώξει τη συνεργασία με τους Βουλευτές και εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Α΄και Β΄βαθμού) της περιοχής καθώς και τους Προέδρους και τα μέλη ΔΕΠ των Τμημάτων που λειτουργούν στο Αγρίνιο, για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που θα ανακύψουν και κυρίως για την ταχύτερη δυνατή έναρξη λειτουργίας του νέου Πανεπιστημίου.

Για την Επιτροπή

Παν. Ι. Κοντός

(ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα 14 – 04 -2009)

Δεν υπάρχουν σχόλια: