Τρίτη, 28 Απριλίου 2009

Χαιρετισμός του Υφυπουργού Ανάπτυξης Ι. Μπούγα, στην έναρξη του Συνεδρίου των Επιμελητηρίων Αδριατικής και Ιονίου, στο Αγρίνιο.

Παρουσία του Υφυπουργού Ανάπτυξης Γιάννη Μπούγα, πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Αγρίνιο και συγκεκριμένα στο Παπαστράτειο η εναρκτήρια τελετή του 9ου Συνεδρίου του Φόρουμ των Επιμελητηρίων Αδριατικής και Ιονίου (AIC FORUM). Τις σημαντικές δυνατότητες συνεργασίας των χωρών μελών της Πρωτοβουλίας Αδριατικής - Ιονίου για την ανάπτυξη της διακρατικής επιχειρηματικότητας, τη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού ενεργειακού τοπίου, καθώς και την προώθηση της τεχνογνωσίας και της καινοτομίας, τόνισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Ιωάννης Μπούγας, χαιρετίζοντας σήμερα στο Αγρίνιο τις εργασίες του 9ου Συνεδρίου του Φόρουμ των Επιμελητηρίων Αδριατικής και Ιονίου, το οποίο πραγματοποιείται στο πλαίσιο της 1ης Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Στον χαιρετισμό του, ο Υφυπουργός κ. Μπούγας επεσήμανε ότι μπροστά στη σοβαρότερη οικονομική κρίση της μεταπολεμικής περιόδου, κάθε χώρα λαμβάνει μέτρα θωράκισης της οικονομίας της, που θα τη βοηθήσουν να ξεπεράσει το σκόπελο. Η ελληνική κυβέρνηση, από την πλευρά της, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με στοχευμένες πολιτικές, όπως ο ισχύων επενδυτικός νόμος, το πρόγραμμα ενίσχυσης της ρευστότητας των 28 δις, τα προγράμματα εγγυοδοσίας του ΤΕΜΠΜΕ, οι νέες δράσεις του ΕΠΑΝ ΙΙ, κ.α.
Ωστόσο, η πρωτοφανής αυτή οικονομική κρίση, αναδεικνύει την επιτακτική ανάγκη συνεννόησης και στενής συνεργασίας, καθώς και λήψης συντονισμένων μέτρων σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο ως το μόνο δρόμο για την επάνοδο στην ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την πρόληψη ολέθριων καταχρήσεων του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Μια νέα πραγματικότητα διαμορφώνεται, υπογράμμισε ο Υφυπουργός, η οποία χαρακτηρίζεται από αυξημένη αλληλεξάρτηση των ευρωπαϊκών κρατών και θα πρέπει, επομένως, να τα κατευθύνει στη βελτίωση των μεταξύ τους σχέσεων, τη δημιουργία κοινών υποδομών, την ενθάρρυνση του εμπορίου και των επιχειρηματικών σχέσεων και συνεργασιών. Σε αυτό το πλαίσιο, η ελληνική κυβέρνηση στηρίζει την Πρωτοβουλία Αδριατικής - Ιονίου, ως ένα σημαντικό φόρουμ διαβούλευσης και συνεργασίας των χωρών της Αδριατικής σε τομείς όπως η οικονομία, η προστασία του περιβάλλοντος και ο πολιτισμός, υποστηρίζει, δε, κοινές πρωτοβουλίες και δράσεις, που ενισχύουν την εξωστρέφεια του επιμελητηριακού θεσμού.
Ο κ. Μπούγας τόνισε χαρακτηριστικά: «Η περιοχή της Μεσογείου και ειδικότερα, της Αδριατικής και του Ιονίου, είναι το άμεσο γεωγραφικό περιβάλλον μας, η γειτονιά μας, ένας χώρος όπου κινούμαστε και αναπτύσσουμε σχέσεις και συνεργασίες σε βάθος αιώνων. Έχουμε κάθε λόγο να συμβάλουμε θετικά στην κοινωνική - οικονομική ανάπτυξη και στην εδραίωση συνθηκών ευημερίας σε όλη αυτήν την περιοχή. Γι’ αυτό και αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στην Πρωτοβουλία Αδριατικής - Ιονίου, ως ένα σημαντικό έναυσμα για την περαιτέρω συνεργασία των χωρών που βρέχονται και ενώνονται από την Αδριατική. Αυτό, εξάλλου, είναι και το κλειδί για την σταθερότητα, την ανάπτυξη και την πρόοδο. Οι κυβερνήσεις θέτουν τα θεμέλια γι’ αυτή τη συνεργασία, αλλά οι ιδιωτικοί φορείς και κυρίως ο επιχειρηματικός κόσμος πρέπει να χτίσουν πάνω σε αυτά».

Δεν υπάρχουν σχόλια: