Πέμπτη 30 Απριλίου 2009

Κλείνει το σχολείο της Παπαδάτου και υποβαθμίζονται τα σχολεία Κατούνας, Παλαιομάνινας και Παλιάμπελων, λόγω της μείωσης του αριθμού των μαθητών.


Με απόφαση του υπουργού Παιδείας (8-4-2009) κλείνει το δημοτικό σχολείο της Παπαδάτου και υποβαθμίζονται τα δημοτικά σχολεία της Κατούνας από 9θέσιο σε 7θέσιο, της Παλαιομάνινας από 5θέσιο σε 4θέσιο και των Παλιάμπελων από 3θέσιο σε 2θέσιο, λόγω της μείωσης του αριθμού των μαθητών. Αναλυτικά οι καταργήσεις, υποβιβασμοί και οι συγχωνεύσεις, στο νομό Αιτωλοακαρνανίας, έχουν ως εξής:
Α. ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Καταργούνται από το σχολικό έτος 2009-2010 οι παρακάτω σχολικές μονάδες κατά Δ/νση και Γραφεία Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης ως εξής :
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
3Ο Γραφείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Μονοθέσιο Δημοτικό Σχολείο Παπαδάτου
5Ο Γραφείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Μονοθέσιο Δημοτικό Σχολείο Μακύνειας
Μονοθέσιο Δημοτικό Σχολείο Πλατάνου
6Ο Γραφείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
1ο μονοθέσιο Δημοτικό Σχολείο Μυρτιάς
Β. ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΙ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Υποβιβάζονται
από το σχολικό έτος 2009 - 2010 οι παρακάτω σχολικές μονάδες κατά Δ/νση και Γραφεία Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης, ως εξής :
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
1Ο Γραφείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Δημοτικό Σχολείο Παπαδατών από εξαθέσιο σε πενταθέσιο
2ο Δημοτικό Σχολείο Αιτωλικού από επταθέσιο σε εξαθέσιο
2Ο Γραφείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
20ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου από οκταθέσιο σε εξαθέσιο
Δημοτικό Σχολείο Δοκιμίου από δωδεκαθέσιο σε δεκαθέσιο
Δημοτικό Σχολείο Γιαννουζίου από διθέσιο σε μονοθέσιο
3Ο Γραφείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
2ο Δημοτικό Σχολείο Νεάπολης από οκταθέσιο σε επταθέσιο
Δημοτικό Σχολείο Παλαιομάνινας από πενταθέσιο σε τετραθέσιο
4Ο Γραφείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Δημοτικό Σχολείο Κατούνας από εννεαθέσιο σε επταθέσιο
Δημοτικό Σχολείο Κεχρινιάς από διθέσιο σε μονοθέσιο
6Ο Γραφείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
2ο Δημοτικό Σχολείο Θεστιέων από επταθέσιο σε εξαθέσιο
Δημοτικό Σχολείο Παραβόλας από οκταθέσιο σε επταθέσιο
7Ο Γραφείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Δημοτικό Σχολείο Παλιάμπελων από τριθέσιο σε διθέσιο
Γ. ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Συγχωνεύονται από το σχολικό έτος 2009-2010 οι παρακάτω σχολικές μονάδες κατά Δ/νση και Γραφεία Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης, ως εξής:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
1ο Γραφείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
- Το μονοθέσιο Δημοτικό Σχολείο Κάτω Αμπελίων με το μονοθέσιο Δημοτικό Σχολείο Ελληνικών σε ένα νέο Δημοτικό Σχολείο με την ονομασία μονοθέσιο Δημοτικό Σχολείο Ελληνικών.
4ο Γραφείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
- Το μονοθέσιο Δημοτικό Σχολείο Μαρλεσίου με το πενταθέσιο Δημοτικό Σχολείο Μενιδίου σε ένα νέο Δημοτικό Σχολείο με την ονομασία εξαθέσιο Δημοτικό Σχολείο Μενιδίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: