Δευτέρα, 27 Απριλίου 2009

ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΕΡΕΛΗΣ: Αδυνατούν τα Υπουργεία Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα στη λειτουργία του Δασαρχείου Αμφιλοχίας.


Αδυνατούν τα συναρμόδια Υπουργεία Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης να αντιμετωπίσουν τα σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του Δασαρχείου Αμφιλοχίας αλλά και των άλλων δασικών υπηρεσιών της περιοχής, λόγω της υποστελέχωσης σε όλα τα επίπεδα (δασολόγοι, δασοπόνοι, δασοφύλακες).
Αυτό προκύπτει από τις απαντήσεις των συναρμοδίων Υπουργείων σε σχετική ερώτηση του Χρίστου Βερελή.
Ο Χρίστος Βερελής στις 27/02/2009 ανέφερε ότι: "Το Δασαρχείο Αμφιλοχίας είναι αρμόδιο για μια τεράστια έκταση που υπερβαίνει σε μέγεθος την έκταση άλλων ολοκλήρων νομών της χώρας μας. Συγκεκριμένα για την περιοχή του Βάλτου που είναι μεγαλύτερη από το σύνολο των εκτάσεων του Νομού Άρτας και για την περιοχή του Ξηρομέρου που είναι μεγαλύτερη από το σύνολο της έκτασης του Νομού Λευκάδας. Επί σχεδόν 1,5 χρόνο η θέση του Δασάρχη ήταν κενή και καλύφθηκε πρόσφατα. Η υποστελέχωση σε όλα τα επίπεδα (δασολόγοι, δασοπόνοι, δασοφύλακες, κ.ο.κ.) υπερβαίνει το 70%. Συγκεκριμένα προβλέπονται 9 δασολόγοι, και υπάρχουν μόνο δύο, προβλέπονται 18 δασοπόνοι και υπάρχουν μόνο 3, προβλέπονται 35 δασοφύλακες και υπάρχουν μόνο 10, προβλέπονται 6 διοικητικοί υπάλληλοι και υπάρχουν μόνο 3. Πέραν όλων αυτών, η υπηρεσία διαθέτει μόνο 2 αυτοκίνητα για τις υπηρεσιακές ανάγκες!
Ο Χρίστος Βερελής θέλοντας να καταδείξει ακόμη περισσότερο το μέγεθος των προβλημάτων που επικρατούν στην Υπηρεσία, σημείωνε ότι κατά δήλωση της νεοτοποθετηθείσας Δασάρχου Αμφιλοχίας, ακόμη και η διάθεση καυσίμων για τις απαραίτητες μετακινήσεις των υπηρεσιακών στελεχών του Δασαρχείου δεν υπερβαίνουν το ύψος των 5.000 ευρώ ετησίως, πράγμα που σημαίνει ότι, ακόμη και οι υπηρετούντες σήμερα λίγοι υπάλληλοι, κατ’ ουσία αναγκάζονται να περιορίζονται στις ελάχιστες επισκέψεις στην περιοχή ευθύνης τους".
Το Υπουργείο Εσωτερικών στην απάντηση αρχικά ενημερώνει τον Βουλευτή ότι για το 2008 η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας απέστειλε αίτημα πλήρωσης 118 κενών οργανικών σε ειδικότητες δασικών υπαλλήλων στην συνέχεια αποκαλύπτει όμως, ότι από τα συναρμόδια Υπουργεία εγκρίθηκε η πλήρωση μόλις δέκα θέσεων δασικών υπαλλήλων για όλη την Δυτική Ελλάδα.
Δυστυχώς από την παραπάνω απάντηση προκύπτει ότι για την μεγαλύτερη δασική υπηρεσία στη χώρα θα συνεχίσουν να υπάρχουν δεκάδες κενές οργανικές θέσεις, με προφανείς δυσμενείς συνέπειες για τα Δάση, τις Δασικές Εκτάσεις, την προοπτική επιβίωσής τους για το περιβάλλον και για τους κατοίκους γενικότερα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: