Τρίτη, 7 Απριλίου 2009

Ερώτηση κατέθεσε η Βουλευτής Σοφία Γιαννακά, με θέμα το σχεδιασμό νέας αγροτικής πολιτικής για το Νομό Αιτωλοακαρνανίας.

Ερώτηση κατέθεσε η Βουλευτής του Νομού μας, Σοφία Γιαννακά, προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης με θέμα το σχεδιασμό νέας αγροτικής πολιτικής για το Νομό Αιτωλοακαρνανίας.
Η Βουλευτής επεσήμανε στην ερώτησή της ότι η αναθεώρηση της ΚΑΠ έχει οδηγήσει σε πλήρη αποδόμηση τη γεωργική δραστηριότητα στο νομό. Χιλιάδες στρέμματα μένουν ακαλλιέργητα, ενώ ο αγροτικός πληθυσμός της περιοχής έχει περιέλθει σε δεινή οικονομική κατάσταση.
Στην ερώτησή της η κ. Γιαννακά έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην προσπάθεια του Συνεταιρισμού Καλλιεργητών Ροδιάς Περιοχής Φυτειών, ο οποίος αποτελείται από 45 πρώην καπνοκαλλιεργητές οι οποίοι στην προσπάθεια τους να αντιμετωπίσουν τη σημερινή οικονομική κατάσταση, αποφάσισαν να καλλιεργήσουν ροδιές. Στο σχεδιασμό του Συνεταιρισμού συμπεριλαμβάνεται πέραν της καλλιέργειας, η δημιουργία υποδομής για συσκευασία και τυποποίηση του προϊόντος για διάθεση του στην ελληνική και ξένη αγορά με αξιώσεις.
Η Βουλευτής σημείωσε στην ερώτησή της και την προσπάθεια της Ν.Α. Αιτωλοακαρνανίας να βοηθήσει τους αγρότες στη χάραξη μιας νέας αγροτικής στρατηγικής, της οποίας όμως οι αρμοδιότητες και δυνατότητες είναι περιορισμένες.
Για να ευδοκιμήσουν ωστόσο οι προσπάθειες των αγροτών για νέες επικερδείς καλλιέργειες, όπως τόνισε η Βουλευτής, θα πρέπει να το κράτος να συμβάλλει αποφασιστικά και δυναμικά σε αυτές. Θεωρώντας ως δεδομένο ότι ο βαθμός της κρατικής συμπαράστασης θα κρίνει την επιτυχία του εγχειρήματος, η Βουλευτής έθεσε τα ακόλουθα ερωτήματα στον αρμόδιο Υπουργό:
1. Για ποιο λόγο έχει καθυστερήσει η προκήρυξη του μέτρου 121 «Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Άξονα 1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» (σχέδια βελτίωσης);
2. Πότε θα προχωρήσει η εφαρμογή του Προγράμματος Βιολογικής Γεωργίας (Άξονας 2 του ΠΠΑ 2007-2013);
3. Θα διευρυνθεί η λίστα των επιλέξιμων καλλιεργειών για επιδότηση, προκειμένου να συμπεριλάβει πχ. την καλλιέργεια ροδιάς, η οποία μπορεί να πληροί τις προϋποθέσεις του προγράμματος βιολογικής καλλιέργειας αφού ούτως ή άλλως απαιτεί μειωμένη εισροή λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων;

Δεν υπάρχουν σχόλια: