Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2019

ΚΩΣΤΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ: Σε πολιτικό αδιέξοδο ο Δήμαρχος κ. Αποστολάκης - Ερωτηματικά για το παρών της μείζονος αντιπολίτευσης - Θετική η στάση της παράταξης του κ. Μασούρα - Θετική η στάση του κ. Μωραΐτη - Καλώ τους τσαμπατζήδες Δημότες να πληρώσουν τις οφειλές τους!

ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ
ΣΑΡΩΤΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ από  ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ.

Γράφει ο: Kώστας Θ. Τριαντακωνσταντής 
Μαθηματικός

24-10-2019

       Χθες Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ακτίου- Βόνιτσας.
      Η πρώτη ειδική συνεδρίαση είχε μοναδικό θέμα την Έγκριση του απολογισμού και ισολογισμού Δήμου Ακτίου- Βόνιτσας για το οικονομικό έτος 2018. Ως γνωστό ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου ακύρωσε την απόφαση του ΔΣ της 30ης Σεπτεμβρίου που καταψήφισε τον Απολογισμό και τον ισολογισμό του 2018.
       Το θέμα εισηγήθηκε ο Αναπληρωτής Δήμαρχος κ. Βίτσας, ο οποίος ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο μερικώς (το γράφω όσο ευγενικά μπορώ).   
   Καλώ τους Δημοτικούς Συμβούλους να διαβάσουν το άρθρο 163 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων με θέμα: 
"Απολογισμός – Ισολογισμός Δήμων".

        Επίτροπε κ. Βίτσα και Δήμαρχε κ. Αποστολάκη γνωρίζετε αμφότεροι ότι το κύριο θέμα της συνεδρίασης αυτής είναι το πιστοποιητικό ελέγχου του ορκωτού λογιστή, το οποίο μαζί με την απόφαση του ΔΣ θα πάει στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
      Αυτό κ. Βίτσα και κ. Αποστολάκη γιατί δεν το αναφέρατε και στις δύο συνεδριάσεις του ΔΣ;......     Λέει το άρθρο αυτό, ανάμεσα στα άλλα: "Στο χορηγούμενο πιστοποιητικό ελέγχου  του, ο ορκωτός ελεγκτής –λογιστής αναφέρει εάν ο Δήμος εφάρμοσε το κλαδικό λογιστικό σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων (μέχρι εδώ τα είπε ο κ. Βίτσας) και εάν τηρήθηκαν οι διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού κώδικα και των αντίστοιχων κανονιστικών ρυθμίσεων οι οποίες αφορούν το Οικονομικό, Λογιστικό και διαχειριστικό σύστημα των Δήμων (αυτό δεν αναφέρθηκε). Τυχαία; Δεν νομίζω. Αντίθετα αναφέρθηκε ότι και παρατυπίες να υπάρχουν ο απολογισμός-ισολογισμός πρέπει να ψηφιστεί.   

     Παρακάτω αναφέρει το άρθρο 163: Σε περίπτωση μη υποβολής και του ισολογισμού στο Ελεγκτικό Συνέδριο, επιβάλλονται σε βάρος των υπαιτίων οι κυρώσεις του άρθρου 26 του πδ 774/1980 και παράλληλα διενεργείται έκτακτος γενικευμένος έλεγχος στη διαχείριση του Δήμου, μετά από απόφαση του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που εκδίδεται είτε αυτεπάγγελτα είτε από αίτηση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας (Συντονιστής της Αποκεντρωμένης). 
Αυτά δεν αναφέρθηκαν. Τυχαία; Oxι βέβαια. 

         Ζήτησα το λόγο να διαβάσω τα παραπάνω μέσα στο ΔΣ. Ο Πρόεδρος του ΔΣ κ. Στούπας δεν μου έδωσε το λόγο. Τα συμπεράσματα δικά σας. Πρόεδρε του ΔΣ κ. Στούπα έχετε υποχρέωση να ενθαρρύνετε τη συμμετοχή των Δημοτών και να την επιδιώκετε.. Αποφύγετε τα λάθη των  Προέδρων του ΔΣ τη προηγούμενη περίοδο.
      Και θα μου επιτρέψετε. Είμαι πολύ έμπειρος στη πολιτική. Μην το αγνοείτε αυτό. 

  -Χαιρετίζω τη προσφυγή του Δημοτικού Συμβούλου κ. Μασούρα κατά της απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης.   
   -Χαιρετίζω τη στάση σύσσωμης της Αντιπολίτευσης.
Μετά την εξέλιξη αυτή το θέμα αναβλήθηκε για επόμενη συνεδρίαση. 

Πολιτικό Συμπέρασμα: 
       Δεν δικαιούται ουδείς Δημοτικής Σύμβουλος να ψηφίσει ένα απολογισμό της Δημοτικής Αρχής, η οποία οδήγησε το Δήμο σε κατάσταση σχεδόν χρεοκοπίας και στα πρόθυρα επιτήρησης.
       Το Δημοτικό Συμβούλιο παίρνει πολιτικές αποφάσεις. Η διαχείριση του δημοσίου χρήματος είναι ύψιστη πολιτική πράξη και γίνεται με κανόνες- νόμους. Η Αντιπολίτευση ελέγχει. 
     Ουδεμία ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν νομοθετεί. Νομοθετεί η Βουλή. Και η Βουλή σύμφωνα με το άρθρο 163 δίνει τη δυνατότητα, ως  οφείλει άλλωστε, το Δημοτικό Συμβούλιο να ελέγχει τη χρηστή διοίκηση, την εφαρμογή των κανονιστικών  διατάξεων και ρυθμίσεων. Ουδείς είναι υπεράνω των νόμων. 
Αυτή ήταν η πρώτη πολιτική ήττα του Δημάρχου κ. Αποστολάκη και της Δημοτικής του ομάδας.
........................................

1)-Το θέμα 3 ήταν: "Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης". 

  Στην επιτροπή αυτή συμμετέχουν Αντιδήμαρχοι, εκπρόσωποι φορέων και Δημότες κατόπιν κληρώσεως. Αναφέρθηκαν τρία ονόματα -προτάσεις του κ. Μασούρα, αναφέρθηκε ότι έγιναν οκτώ αιτήσεις από Δημότες.
       Μία αίτηση ήταν η δική μου. Δεν έγινε καμία κλήρωση. Η συμμετοχή των Δημοτών είναι εθελοντική και αμισθί. Δεν ανακοινώθηκε η πλήρης σύνθεση της επιτροπής.

Σημείωση:  Η δική μου αίτηση ως ενεργός πολίτης ήταν αυτονόητη. Ήδη έχω κάνει μία πρόταση επίσημα στο Δήμαρχο και τη γνωρίζουν και οι επικεφαλείς των Δημοτικών παρατάξεων, για τη δημιουργία Κέντρου Περιβαλλοντολογικής Εκπαίδευσης στο Δήμο και βεβαίως αν είμαι μέλος της Επιτροπής θα κάνω προτάσεις όταν συνεδριάσει. 
..............................................

2)-To θέμα 6 ήταν: "Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ακτίου- Βόνιτσας" με εισηγητή το κ. Βίτσα.

        Εδώ σκόπευση της Δημοτικής Αρχής ήταν να δημιουργήσει θέση Γενικού Γραμματέα του Δήμου.
        Ο Δήμαρχος κ. Αποστολάκης έχει μέχρι στιγμής δύο ειδικές συνεργάτιδες. 
      Δήμαρχε κ. Αποστολάκη δεν είναι υπάλληλοι του Δήμου οι δύο ειδικές συνεργάτιδες. Μην το επαναλαμβάνετε συνεχώς. Εκτίθεστε πολιτικά και όχι μόνο. Δεν έχουν καμία αποφασιστική και επιτελική αρμοδιότητα, δεν υπογράφουν πουθενά. 
     Υπάγονται κατευθείαν στο Δήμαρχο και κάνουν εισηγήσεις στο Δήμαρχο. 

       Τη Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019 αναρτήθηκε στη διαύγεια απόφαση του Δημάρχου κ. Αποστολάκη που γνωστοποιεί τη πρόθεση του να προσλάβει και δύο άλλους δύο ειδικούς συνεργάτες.
      Έτσι ο Δήμος θα έχει Δήμαρχο, τέσσερις Αντιδημάρχους, τέσσερις ειδικούς συνεργάτες. Τι χρειάζεται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου; 
          H  όλη τακτική για να περάσουν το θέμα και η εμφανής πολιτική ανεπάρκεια του Προέδρου του ΔΣ κ. Στούπα να εκτελέσει τα καθήκοντα του τον ανάγκασαν να διακόψει τη συνεδρίαση, η οποία είχε φτάσει σε αδιέξοδο. Είχαν γίνει δύο-τρείς ψηφοφορίες. Θέατρο του παραλόγου με λίγα λόγια.

      -Χαιρετίζω τη στάση σύσσωμης της αντιπολίτευσης που ανάγκασαν το Δήμαρχο κ. Αποστολάκη να αποσύρει τη πρόταση για το Γενικό Γραμματέα (επιλέγεται αποκλειστικά από το Δήμαρχο, και έχει πολύ μεγάλη αμοιβή) και να περάσουν κάποιες ρυθμίσεις για τους υπαλλήλους του Δήμου. 

-Αυτή ήταν  δεύτερη πολιτική ήττα του Δημάρχου κ. Αποστολάκη και της Δημοτικής του ομάδας.

3)-Το θέμα 9 ήταν: "Λήψη απόφασης για την άμεση επαναλειτουργία του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου της Βόνιτσας" με εισηγητή τον κ. Μωραΐτη Επαμεινώνδα.

         Επισημάνθηκε ότι το σχολείο είναι κλειστό 15 ημέρες και επισημάνθηκαν και τα πολλά κενά που έχει το Γυμνάσιο με Λυκειακές τάξεις της Παλαίρου
        Κάποιοι πρέπει να καταλάβουν ότι το κατόπιν ενεργειών μου ή ενεργειών του ανήκει στο παρελθόν. Κάποιοι πρέπει να καταλάβουν σε θέματα όπως αυτά ο Δήμος πρέπει να αγωνίζεται. Κάποιοι πρέπει να καταλάβουν ότι έκανε πολύ καλά ο κ Μωραΐτης και ανέδειξε το θέμα. Κάποιοι πρέπει να καταλάβουν ότι δεν είναι μόνο αυτοί ευαίσθητοι σε τέτοια θέματα. 

4)-Το 18 θέμα ήταν: "Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019>> (Εισηγητής ο κ. Βίτσας).
         Με τις θετικές ψήφους της πλειοψηφίας και με το ΠΑΡΩΝ της μείζονος Αντιπολίτευσης πέρασε η αναμόρφωση του προϋπολογισμού.  Μου δημιούργησε πολλές απορίες το παρών αφού ήταν η πρώτη φορά που η μείζονα αντιπολίτευση δεν καταψήφισε τον προϋπολογισμό ή την αναμόρφωση του. 
      -Χαιρετίζω τη καταψήφιση της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού από τη παράταξη του κ. Μασούρα και τον κ. Μωραΐτη.
........................
Αγαπητοί Αναγνώστες
Με πλήρη ευθύνη σας ενημερώνω ότι
1)-Ο Δήμος βρίσκεται σε τραγική οικονομική κατάσταση.
2)-Εκτιμώ ότι έρχονται αυξήσεις στα Δημοτικά Τέλη. Χωρίς αυτές τις αυξήσεις προϋπολογισμός για το 2020 δεν μπορεί να γίνει.
3)-Ειλικρινά δεν επιχαίρω για μία ακόμη  δικαίωση μου. Ανησυχώ και ανησυχώ πολύ για το τόπο μας.
4)-Θέλω να συγχαρώ τους συνεπείς Δημότες στις υποχρεώσεις τους και να καλέσω τους μεγαλοοφειλέτες να σπεύσουν να πληρώσουν.

Δήμαρχε κ. Αποστολάκη
Φτάνει πια  με τους τζαμπατζήδες Δημότες και κατοίκους της περιοχής. Έχετε το πολιτικό ανάστημα και το πολιτικό θάρρος ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ επιτέλους και οι τζαμπατζήδες;  OΨΟΜΕΘΑ.

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ.....
45 σχόλια:

 1. ΣΥΜΦΩΝΩ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΟΙ ΤΖΑΜΠΑΤΖΗΔΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΟΛΩΣ ΤΥΧΑΙΩΣ ΑΝ ΤΟ ΔΟΥΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ Η ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ. ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΜΩΣ Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΕΚΘΕΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΜΑΣΟΥΡΑ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΚΟΙΤΑΕΙ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΛΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΖΗΜΙΑ ΚΡΥΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. ΤΕΛΙΚΑ ΚΥΡΙΟΙ ΘΕΛΕΤΕ Η ΟΧΙ ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ; ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΠΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ Η ΝΑ ΒΓΑΛΟΥΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τυχαία αντίπαλοι τού Αποστολάκη?? Δεν νομίζω μάλιστα οι πολύ έχουν αποθράσυνθει κ ζητούν δημόσια να διαγραφούν τα χρέη. Να πάει μπροστά ο Δήμος αλλά τόσα χρόνια έμεινε πίσω. Όλοι οι προϊπολογιζμοι πήγαν σε απευθείας ανάθεση κ στα χέρια λίγον μήπως θες ονόματα?? Φαντάζομαι θα είναι Κ το ονοματάκι σού μέσα

   Διαγραφή
 2. Τριαντακωσταντη εγώ είμαι οφειλέτης στο δήμο και δεν έχω να ταΐσω τα παιδάκια μου. Πως θα πληρώσω στο δήμο,

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Άμα θες να δουλέψεις θα βρεις αμέσως και αρκετες έστω και στον δήμο κάποιες ώρες 4 ώρες δωρεάν και 4 με αμοιβή και ασφάλεια

   Διαγραφή
 3. Oι τσαμπατζήδες βγάζουν το Δήμαρχο. Δυστυχώς πάλι οι συνεπείς θα πληρώσουν .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Κύριε τριαντακωσταντη είμαστε και κόσμος φτωχός που δεν έχουμε και προς το ζειν .πως θα πληρώσουμε. Αυτοί που έχουν δουλειές και κονομανε να πληρώσουν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κι εσυ τρεξε στον τριαντακωνσταντη να σου δωσει.

   Διαγραφή
 5. Τον τρέμουν το δάσκαλο και κάνουν ότι είναι δυνατό να μην ακούγετε μέσα στο ΔΣ. Κώστα προχώρα. Ο Λάκιας είναι ακροδεξιός, δεν πιστεύει στο διάλογο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Απών ο Κασόλας από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Παρών από Φερεντίνο κλπ στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Τι τρέχει παιδιά;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Τι τρέχει πλακάκια πλακάκια τα ξέρεις φίλε 5:40 τι είναι τα πλακάκια. Όλοι στο κόλπο για το μαύρο χρήμα της Θεμελης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Κυριε εσείς που είστε υπάλληλος στην δευτεροβάθμια στο Μεσολόγγι, τι ακριβώς έχετε κάνει για τα κενα καθηγητών που υπάρχουν στα γυμνάσια και στα λύκεια? Αυτά είναι θέματα της δευτεροβάθμιας και του υπουργείου Παιδείας. Επίσης το δημοτικό συμβούλιο δεν παίρνει απόφαση για το διορισμό η για την αναπλήρωση κενων στις περιπτώσεις που οι δάσκαλοι έχουν άδεια. Πάλι είναι θέματα της πρωτοβάθμιας το ξέρετε αλλά και οι δάσκαλοι δημοτικοί σύμβουλοι το εξήγησαν πολύ ωραία. Τι θέλει να πει ο ποιητής?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Τελικα καλά τα έλεγε ο Γιάννης ο επόπτης απο τη Λευκάδα οτι θα παρει τα δικαιώματα και τη βλαχα να ψηφίσουν στους Πηγαδισανους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. ΒΙΤΣΑ ΥΠΟΛΟΓΙΖΑΜΕ ΣΕ ΕΣΕΝΑ ΑΛΛΑ ΚΑΤΑΝΤΗΣΕΣ ΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ ΤΣΙΡΑΚΙ ΤΟΥ ΚΑΡΙΟΛΗ.ΠΕΣ ΜΑΣ ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΠΟΥ ΕΚΟΒΑΝ ΧΟΡΤΑΡΙΑ ΣΤΗΝ ΖΑΒΕΡΔΑ ΠΩΣ ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ?ΜΕ ΜΑΥΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ?
  ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΓΚΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΩ ΠΛΑΤΕΙΑ ΡΟΚΟΦΥΛΟΥ ΤΙ ΕΧΕΙΣ ΝΑ ΠΕΙΣ?ΕΣΥ ΔΕΝ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΣΕΣ ΓΙΑ ΑΥΤΑ ΤΟΝ ΚΑΡΙΟΛΗ ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ?ΤΩΡΑ ΤΙ ΑΛΛΑΞΕ?ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΔΙΟΡΙΖΕΙΣ ΣΤΑ ΠΕΝΤΕ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ?ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΟΛΛΑ ΠΡΟΣΕΧΩΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Λάκια τη ξέρεις τη παροιμία; Λαγός τη φτέρη έσειε κακό της κεφαλής του. Tώρα θα τη μάθεις. Για να μας πεις πόσα έχει παρμένα ο γαμπρός σου; Πόσα πήρε ανάμεσα στις δύο Κυριακές των εκλογών; Πάντως ο Μπαλάφας και ο Σωτήρης ο Σοσιαλιστής που υπέγραφαν τις παραλαβές ξέρουν. Κάποτε θα μάθουμε και εμείς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Ο ξενοδόχος που επένδυσε τα λεφτά του στη Λευκάδα-αλλά διοικεί τη Βόνιτσα- θα κόψει το νερό από ξενοδοχεία και επιχειρήσεις που δεν πληρώνουν. Αν δεν το κόψει θα πάει κατηγορούμενος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Βρε φίλε ο βιτσας
  το έχω γράψει πάλι είναι ο άνθρωπος για τη βρώμικη δουλειά του καριολη. Είναι ότι χειρότερο υπάρχει στο δήμο μαζί με το στόυπα
  Και το ζόμπι τον Παντελή.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Καργιολακια σας εχει παει το σκατο κατω απο την καλτσα.Οτι φαγατε φαγατε τα υπολοιπα θα τα πουν οι οικονομικοι επιθεωρητες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Ο υγραεριος γιατι εφυγε άρον άρον ενω υπηρχε το κρισιμο θεμα του απολογισμου? Καργιολη κοψε το τζογο δε σωζεσαι με τιποτα .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. ΤΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΘΑ ΠΑΡΕΙ Ο ΔΗΜΟς ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΡΔΟΙ ΤΗΣ ΘΕΜΕΛΗ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΒΑΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ?ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΤΟ ΚΟΣΜΟ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΑΝΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΡΕΙΑΣ ΓΙΑΤΙ ΑΚΟΥΓΩΝΤΑΙ ΕΝΤΟΝΑ ΓΙΑ ΛΕΦΤΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Πρέπει να κατανοήσουν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι ότι ο Δήμαρχος το ΔΣ το θέλει να λειτουργεί σα καφενείο. Αυτό τον εξυπηρετεί πολιτικά. Ο λόγος είναι απλός. Λόγω της ανεπάρκειας του δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε σοβαρή πολιτική κουβέντα. Τον βολεύει αυτό που έγινε χθες. Πετάει τη μπάλα στο αράουτ και λέει πολλές φορές ψέματα. Βάλτε θέμα στο επόμενο συμβούλιο να μεταδίδονται οι συνεδριάσεις απευθείας από το διαδίκτυο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Βρε φίλε στο Μοναστηράκι δόθηκαν τρελά λεφτά για μεταγραφές. Όλα αυτά τα λεφτά τα έδωσε η ΘΕΜΕΛΗ. ΞΥΠΝΗΣΤΕ ΡΕ ΞΥΠΝΗΣΤΕ ΤΟ ΦΑΓΟΠΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΡΕΛΟ ΠΟΛΥ ΤΡΕΛΟ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. O Γενικός Γραμματέας μας έλειπε. Ποιος ξέρει ποιόν θέλει να βολέψει. Ντροπή σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Όλα τα λεφτά τα κλεμμένα στο βωμό του τζόγου. Μπράβο καριολη. Μπράβο. Παιδί μου είσαι έξυπνος και έχεις να κάνεις με βοιδακια και με μοσχαράκια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. Αν νομίζει ο Αρχιερέας από τη Μπούχαλη που σας καθοδηγεί , ότι θα πέσει στη παγίδα σας ο Κώστας είστε βαθιά νυχτωμένοι. Απλά σας δουλεύει και όταν έρθει η ώρα θα σας αδειάσει. Θα σας πεί εγώ εισηγήσεις έκανα, εσείς υπογράφατε. Καλά ξεμπερδέματα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. Δάσκαλε από τη Πλαγιά πρόσεχε τις υπογραφές σου στο Κέντρο Μέριμνας. Έχεις ήδη εκτεθεί. Πρόσεχε και πάλι πρόσεχε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. Η διαπλοκή τώρα αρχίζει....το είχε πει άλλωστε και ο Βίτσας!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ο βίτσας φίλε 7:39 μέχρι και πριν ένα χρόνο κλέφτη τον ανέβαζε διεφθαρμένο τον κατέβαζε τον Αποστολάκη είχαμε καθημερινό μάθημα στο ναυτάκι και όταν τον ρωταγαμε γιατί ξέρω εγώ μας απαντούσε τα βλέπω όλα τα εντάλματα σαν επίτροπος τώρα πως σταμάτησε απότομα να κατηγορεί και να εντάσσεται στο πλευρό του το ξέρει μόνο αυτός και κάποιοι πολλοί κολλητοί του. Με τις αναμορφώσεις γίνεται όλο το παιχνίδι μας έλεγε και σαν αντιδήμαρχος οικονομικών έχει κάνει ήδη δύο αναμόρφωσης γλυκό το μέλι φιλε Τάκη η καλή ζωή που έχεις ξεκινήσει να κάνεις έχει έξοδα

   Διαγραφή
 24. Οτα ερθουν οι οικονομικοι επιθεωρητες θελω να δω πως θα δικαιολογησετε τα αδικαιολογητα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. Οσοι εχετε παρει πραγματα απο το Δημο σε επιχειρησεις σας η σπιτια σας καλο ειναι να τα πατε πισω και να τα εξαφανισετε.Εχουν γινει σχετικες καταγγελιες με φωτογραφικο υλικο σε αρμοδιους.θα κλαψουνε πολλες μανουλες αυτα που ξερατε τελειωσαν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. Ρώτησα το Κώστα , πως αισθάνεται να κάνει τόση σκληρή κριτική στο κοινό φίλο μας το Τάκη Βίτσα. Μου απάντησε ,ότι θα σου πω , θα το δημοσιεύσεις επώνυμα. Του είπα δεν θέλω επώνυμα αλλά θα το κάνω ανώνυμα. Μου είπε ο Κώστας. Με την επιλογή του Τάκη να κατέβει υποψήφιος ξαφνιάστηκα. Του είπε Τάκη μην κάνεις αυτό το μεγάλο λάθος. Μετά το δεύτερο γύρο των εκλογών στα μέσα του Ιουνίου είπε ο Κώστας στο Τάκη. Είμαι σίγουρος ότι σε προορίζει ο Αποστολάκης για Αντιδήμαρχο Οικονομικών. Θα προσπαθήσει να σου τα φορτώσει όλα στη πλάτη σου. Μου έδωσε μία απάντηση ο Τάκης , την οποία χωρίς την άδεια του δεν μπορώ να τη βγάλω στον αέρα είπε ο Κώστας. Θεωρώ ότι δικαιώθηκα μέχρι στιγμής συνέχισε ο Κώστας. Προχθές στο συμβούλιο άλλα εισηγήθηκε ο Τάκης επιμόνως στο θέμα του Γραμματέα του Δήμου , και ο Αποστολάκης τον άδειασε μπροστά στην αποφασιστική στάση της Αντιπολίτευσης. Στο τέλος άκουσα το Κώστα να μου λέει. Μπροστά σε αυτά που έρχονται ο Τάκης θα έχει δύο επιλογές, θα παραιτηθεί ή θα γίνει πολιτικά ρεζίλι. Σε κάθε περίπτωση είναι δικό του θέμα τι θα κάνει. Φίλε να ξέρεις ότι δεν κάνω κριτική σε φυσικά πρόσωπα αλλά σε πολιτικές. Ο Τάκης το ξέρει αυτό αρκετές δεκαετίες τώρα. Φυσικά η φιλία μας δεν επηρεάζεται από τις πολιτικές μας επιλογές. Εξάλλου και οι δύο είμαστε ελεύθεροι στις επιλογές μας και αυτό δεν μπαίνει από τη μεριά του Κώστα σε καμία αμφισβήτηση. Φίλε Τάκη σου λέμε και οι δύο. Πρόσεχε. Δεν την έζησες τη πενταετία από μέσα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. Μπάλιο τώρα που είσαι στην απέξω, θυμήθηκες το πάρτι που γινόταν 5 χρόνια; Tις υπογραφές στα ανύπαρκτα έργα πολλές φορές τις έβαζες όμως; Ο καρχαρίας έγραφε 8.000 ευρώ για λίπασμα στο γήπεδο της Ζαβέρδας που έχει πλαστικό τάπητα και εσύ μούγκα. Να ήξερες τι έρχεται και για σένα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. Ο Μπούλης μόλις πήρε τα 50.000 ευρώ λάκισε. Άρχισε να τα κατασπαράζει. Ντροπή , Βρωμιά , λέρα και δυσωδία. Δημοτικοί Σύμβουλοι σταματήστε τον.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 29. Τάκη τι σε συνδέει με τη Μπούχαλη, το πρατήριο, το ξενοδόχο, το Μπούλη, τη Πανάγιω, το Λάκια και το γαμπρό του, το Μέλια ; Δεν βλέπεις που έμπλεξες;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 30. Στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο το Σεμπτεβρη το παρών του Μυλωνίδη τους γλίτωσε από τον διαχειριστικό και οικονομικό έλεγχο. Στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης το παρών της παράταξης Κασόλα( που έλειπε) Φερεντίνου τους γλίτωσε ξανά. Τρίτη φορά θα υπάρξει;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΞΑΝΑΥΠΑΡΞΕΙ ΔΙΟΤΙ ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΕΡΨΗΦΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΕΣΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ Η ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΤΕΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΧΟΥΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ. ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΛΑΒΑΤΕ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΑΠΛΑ ΟΣΟ ΤΑ ΒΛΕΠΕΤΕ ΕΣΕΙΣ ΑΠ ΕΞΩ. ΤΟ ΝΑ ΛΕΣ ΟΧΙ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΟ ,ΤΟ ΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΑ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΥΣΚΟΛΟ. ΕΛΕΟΣ ΠΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΛΑΪΚΙΣΜΟ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΧΩΡΑ. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΕΙ.

   Διαγραφή
  2. Δάσκαλε είναι όπως τα λέει ο 9:39μμ;

   Διαγραφή
 31. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές και αναθέτει προμήθεια λιπασμάτων
  χλοοτάπητα γηπέδου Μοναστηρακίου στον ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΠ. ΜΙΝΤΖΑΣ με έδρα
  την Βόνιτσα με Α.Φ.Μ. 115070561 Δ.Ο.Υ. Αγρινίου, στην συνολική τιμή των
  2.450 ευρώ με Φ.Π.Α.
  Η πληρωμή θα γίνει μετά την παραλαβή των προμηθειών με την έκδοση
  σχετικού εντάλματος πληρωμής.
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ
  Δεν ντρέπεστε, δεν έχετε καθόλου φιλότιμο.
  Μια νταλίκα λιπάσματα για ένα γήπεδο.
  Δάσκαλε από Πλαγιά Καούρα, Αθηνά Καρέλου, πως το δέχεστε αυτό.
  . Είστε συνένοχοι με αυτά που κάνει ο Παντελής.ΕΚΤΟΣ .......
  Χωρίς τις υπογραφές σας Καούρα και Καρέλου δεν θα τα έκανε αυτά.
  Μυλωνίδη, Ζαχαράκη γιατί δεν βγάζετε μια ανακοίνωση να τους κράξετε.Τι σας εμποδίζει;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Είσαι καλά; Ο Μυλωνιδης και ο Ζαχαράκης τα καταψήφισαν όλα αυτά που αναφέρεις

   Διαγραφή
 32. Ένα ζόμπι που λέγετε παντελής και οι σύμβουλοι της αντιπολίτευσης τον άνεχοντε.βρε αυτός δεν είναι άνθρωπος ένα ζόμπι είναι που τρώει τα λεφτά του δήμου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 33. Σε αυτούς που παντελονιάζουν το δημόσιο χρήμα με τις κάθε μήνα αναμορφώσεις χρειάζεται σκληρή τιμωρία και θα την έχουν. Αφήστε τις απειλές.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 34. Οι δημοκράτες Δημοτικοί Σύμβουλοι να επιβάλλουν τη Δημοκρατία στη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου.Ουδείς δικαιούται να μην δίνει το λόγο σε δημότες και σε εκπροσώπους μέσων επικοινωνίας. Μόνο αυτοί που φοβούνται ή που έχουν να κρύψουν κάτι δεν θέλουν να ακουστούν όλες οι φωνές. Επειδή ο Κώστας ξέρει πολλά και δεν φοβάται κανένα, προσπαθούν να τον φιμώσουν. Είστε βαθιά νυχτωμένοι. Δεν το έχετε πάρει χαμπάρι ότι ο ευφυής Κώστας δεν θα πέσει στη παγίδα σας. Τον βλέπετε και τρέμετε για αυτό δεν του δίνετε το λόγο. Ευελπιστώ οι Δημοκράτες Δημοτικοί Σύμβουλοι να μην επιτρέψουν ξανά στο Στούπα να μην του δώσει το λόγο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 35. Οι δημοκράτες Δημοτικοί Σύμβουλοι να επιβάλλουν τη Δημοκρατία στη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου.Ουδείς δικαιούται να μην δίνει το λόγο σε δημότες και σε εκπροσώπους μέσων επικοινωνίας. Μόνο αυτοί που φοβούνται ή που έχουν να κρύψουν κάτι δεν θέλουν να ακουστούν όλες οι φωνές. Επειδή ο Κώστας ξέρει πολλά και δεν φοβάται κανένα, προσπαθούν να τον φιμώσουν. Είστε βαθιά νυχτωμένοι. Δεν το έχετε πάρει χαμπάρι ότι ο ευφυής Κώστας δεν θα πέσει στη παγίδα σας. Τον βλέπετε και τρέμετε για αυτό δεν του δίνετε το λόγο. Ευελπιστώ οι Δημοκράτες Δημοτικοί Σύμβουλοι να μην επιτρέψουν ξανά στο Στούπα να μην του δώσει το λόγο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 36. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές και αναθέτει προμήθεια λιπασμάτων
  χλοοτάπητα γηπέδου Πλαγιάς στον ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΠ. ΜΙΝΤΖΑΣ με έδρα την
  Βόνιτσα με Α.Φ.Μ. 115070561 Δ.Ο.Υ. Αγρινίου, στην συνολική τιμή των 1.800
  ευρώ με Φ.Π.Α.
  Η πληρωμή θα γίνει μετά την παραλαβή των προμηθειών με την έκδοση
  σχετικού εντάλματος πληρωμής.
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ

  Σας πήραμε χαμπάρι ρεεεεεεεεεε. Αίσχος και βρωμιά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 37. Η τιμωρία σε αυτό το ζόμπι που λέγετε παντελής πρέπει να είναι σκληρή και αμείλικτη. Όλα στο φως πρέπει και επιβάλετε να πληρώσουν και να επιστρέψουν όσα φάγανε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 38. 'Eλεγχος, απολογία, σκληρή τιμωρία τους αρμόζει. Η αντιπολίτευση έχει τη δυνατότητα να τα επιβάλλει. 12-15 είναι οι ψήφοι. Το παρών είναι ανοχή, η απουσία είναι ανοχή , συγκάλυψη και συνενοχή στη Δημοτική Αρχή.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο