Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2019

Η παράδοση-παραλαβή της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου

       Στον Αστακό και στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου στις 25/10/2019, ημέρα  Παρασκευή  και ώρα 20:00 συνήλθαμε οι:
 1. -Γεωργούλας Κωνσταντίνος (π. Πρόεδρος) Κοινωφελούς επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου
 2. -Μάντζαρης Ελευθέριος (νυν Πρόεδρος) Κοινωφελούς επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου και προβήκαμε, ο μεν πρώτος στην παράδοσηο δε δεύτερος στην παραλαβή της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου
Η παράδοση και η παραλαβή έγινε με βάση το αρχείο της κινητής και ακίνητης περιουσίας της επιχείρησης και κατόπιν ελέγχου, ως εξής:.............

 1. -Όλα τα καταχωρημένα στο αρχείο κινητής περιουσίας της Κοινωφελούς Επιχείρησης (μέχρι 6/2018). Τα υπόλοιπα περιουσιακά υλικά που αποκτήθηκαν έως και σήμερα και αφορούν κυρίως τα ΚΔΑΠ τηρούνται στα βιβλία/αρχεία των δομών. Παραδίδεται ο φάκελος καταγραφής του υλικού και διατίθενται τα αντίστοιχα αρχεία/βιβλία σε κάθε δομή ΚΔΑΠ. Επίσης βρίσκονται σε ηλεκτρονικό αρχείο στον υπολογιστή της γραμματείας.
 2. -Παραδίδεται ακόμα το αρχείο με τα περιουσιακά στοιχεία του Λαογραφικού Μουσείου Παλαιομάνινας (περιλαμβάνεται σε απόφαση ΔΣ) αλλά και το αρχείο με τον εξοπλισμό του Γυμναστηρίου στην Τ.Κ. Παπαδάτου.
 3. -Παραδίδω τα 2 προγράμματα που υλοποιεί η επιχείρηση ΚΔΑΠ (11 άτομα προσωπικό) και Βοήθεια στο Σπίτι (10 άτομα προσωπικό κατόπιν οικειοθελούς αποχώρησης του κ. Διαμαντόπουλου) καθώς και το πρόγραμμα στήριξης υπερήλικων Αλυζίας που λειτουργεί με τα Κοινωφελή προγράμματα (8μηνα που παρατάθηκαν έως το Δεκέμβριο 2019- 3 άτομα προσωπικό), 1 εργαζόμενη με 8μηνα στο Γυμναστήριο Παπαδάτου-ΟΑΕΔ , μια εργαζόμενη στο ΚΔΑΠ Φυτειών-Νηπιαγωγός, κοινωφελές ΟΑΕΔ. Το άτομο πρακτικής άσκησης που εργαζόταν στην επιχείρηση ολοκλήρωσε τη σύμβασή της τέλος Σεπτεμβρίου 2019.
 4. -Παραδίδω κτίρια/υποδομές: Τα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης 1ος όροφος παιδικού σταθμού Αστακού, 3 ΚΔΑΠ με έδρα Αστακό, Κανδήλα, Φυτείες, το Λαογραφικό Μουσείο στην Παλαιομάνινα, το Γυμναστήριο στην ΤΚ Παπαδάτου και το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων στην Τ.Κ. Κανδήλας, τα οποία έχουν παραχωρηθεί στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ξηρομέρου με σχετικές αποφάσεις και είναι στην ευθύνη της.
 5. -Το αυτοκίνητο ΝΖΤ 3633 μάρκας citroen ασφαλισμένο έως σήμερα και περασμένο από ΚΤΕΟ που ανήκει αποκλειστικά στην Κοινωφελή Επιχείρηση και παραδίδεται, το χλοοκοπτικό μηχάνημα που βρίσκεται στα γραφεία της Κοινωφελής, η μικροφωνική εγκατάσταση που επίσης βρίσκεται στο γραφείο της γραμματείας, όλος ο εξοπλισμός των γραφείων της Κοινωφελούς Επιχείρησης, 100 καρέκλες πλαστικές για εκδηλώσεις (αποθήκες γραφείων),το ψυγείο που χρησιμοποιείται από κοινού με το ΚΔΑΠ Αστακού, τις αποκριάτικες στολές που βρίσκονται στα γραφεία της επιχείρησης, ο εξοπλισμός του ΚΔΑΠ Φυτειών σε έπιπλα και σκεύη και συγκεκριμένος εξοπλισμός των ΚΔΑΠ Κανδήλας και Αστακού που έχουν καταγραφεί αναλυτικά στα βιβλία/αρχεία υλικού και τα κλειδιά όλων αυτών των κτιρίων, τα οποία βρίσκονται στην κλειδοθήκη (γραφεία Κοινωφελούς Επιχείρησης) και στους υπεύθυνους κάθε δομής. Χρήση γίνεται και των 2 αυτοκινήτων HUDAI από τα προγράμματα Βοήθεια στο σπίτι , τα οποία ανήκουν στον Δήμο Ξηρομέρου και έχουν παραχωρηθεί στην επιχείρηση.
 6. -Παραδίδω επίσης το βιβλίο που καταγράφονται τα πρακτικά του ΔΣ της επιχείρησης, το βιβλίο πρωτοκόλλου , το μηχάνημα συναλλαγών e-banking με την Εθνική τράπεζα, 1 μπλοκ επιταγών και 1 μπλοκ αποδείξεων, αρχείο με τους κωδικούς ΔΗΜΟΣΝΕΤ, ΚΗΜΔΗΣ, ΔΙΑΥΓΕΙΑ, E-BANKING, ΤΗΛΕΦΩΝΟ-ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ, ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΡΑΠΕΖΗΣ. 
 7. Επίσης παραδίδεται το λογισμικό-λογιστικό πρόγραμμα της επιχείρησης και το ηλεκτρονικό αρχείο που διαθέτει ο υπολογιστής της γραμματείας.
 8. -Παραδίδονται: ο φάκελος των αποφάσεων προέδρου έτους 2019-αποτελεί και πρωτόκολλο, αποφάσεων του ΔΣ και γενικότερων αποφάσεων, φάκελος πρωτοκόλλου εισερχομένων-εξερχομένων, φάκελος αδειών προσωπικού, φάκελος ενταλμάτων 2019, αιτήματα προς και από την επιχείρηση, φάκελοι προμηθειών –υπηρεσιών της επιχείρησης έτους 2019 (3) σύμφωνα με το ν. 4412/2016, φάκελος καυσίμων, φάκελοι πρωτότυπων τιμολογίων ΚΔΑΠ, Κοινωφελής , Βοήθεια στο Σπίτι με τις αποδείξεις πληρωμής τους, φάκελοι εγγράφων για όλες τις δομές, φάκελος εισερχομένων-εξερχομένων εγγράφων (πρωτόκολλο), φάκελος νομικών υποθέσεων, φάκελος προγράμματος στήριξης υπερήλικων Αλυζίας, φάκελος διαταγών πορείας ΒΣΣ, φάκελοι προσωπικού ΒΣΣ, φάκελοι με τα πρωτόκολλα των επιτροπών προμηθειών-υπηρεσιών έτους 2019, φάκελος με τις ορισμένες επιτροπές έτους 2019, φάκελοι με τους διαγωνισμούς πρόσληψης του προσωπικού ΚΔΑΠ, φάκελος συμβάσεων προσωπικού ΒΣΣ παλαιότερων ετών. Παραδίδω επίσης κάθε φάκελο-αρχείο παρελθόντων ετών επι θητείας μου αλλά και όσα μου παραδόθηκαν στην αρχή της θητείας μου και κατά τη διάρκεια και αφορούν τα έτη πριν από το 2014. Ορισμένα αρχεία διαθέτουν οι δομές και αφορούν αποκλειστικά το πρόγραμμα. Το φάκελο του ατόμου που υλοποιεί την πρακτική της άσκηση στην επιχείρηση (έληξε τέλος Σεπτεμβρίου 2019), το φάκελο με τις συμβάσεις του προσωπικού ΚΔΑΠ (έως 31.8.2020) και Βοήθεια στο σπίτι (έως 31.12.2019) (τρέχουσες).
 9. -Παραδίδονται συσκευές που έχουν υποστεί βλάβη πλην ενός υπολογιστή laptop που βρίσκεται στον τεχνικό κ. Σαμαντά (Κατούνα)-ανήκει στο ΚΔΑΠ Αστακού και έναν υπολογιστή/laptop που έχει καταστραφεί. Παραδίδονται ακόμα βιβλία που έχουν αγοραστεί από την Κοινωφελή και βρίσκονται στην ντουλάπα των γραφείων της επιχείρησης.
 10. -Παραδίδω 2 τηλεφωνικές γραμμές 2646041482 (γραφεία Αστακός) και ΚΔΑΠ Φυτειών (2646022322). Θα πρέπει να αλλαχθεί ο νόμιμος εκπρόσωπος στον ΟΤΕ και να δηλωθεί που θα στέλνονται ηλεκτρονικά οι λογαριασμοί. Είναι πληρωμένος και ο τελευταίος λογαριασμός που παρέλαβα γι αυτές στα χέρια μου όσο ήμουν νόμιμος εκπρόσωπος και έχει ενημερωθεί και ο Δήμος σχετικά.
 11. Παραδίδεται η στρογγυλή σφραγίδα της επιχείρησης, η σφραγίδα πρωτοκόλλου και παλαιότερες σφραγίδες που αφορούσαν τα ΚΔΑΠ και ΒΣΣ για τα τιμολόγια. Οι 2 σφραγίδες προέδρου καταργούνται.
 12. Παραδίδω το ταμείο επιχείρησης σε ρευστό χρήμα 0,90 λεπτά και ταμείο επιχείρησης στον τραπεζικό λογαριασμό ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ποσού 6.993,45 ευρώ. Η επιχείρηση διαθέτει και τραπεζικό λογαριασμό που συνδέεται με την ΕΑΠ. Χειριστής κ. Λυμπεράτος Γρηγόρης-λογιστής. Επίσης είναι χειριστής και διαθέτει όλους τους κωδικούς για την υποβολή των ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ με αναπληρωτή τον κ. Συγγούνη Γεώργιο.
 13. Παραδίδω το λογισμικό-λογιστικό πρόγραμμα της επιχείρησης-ηλεκτρονικό αρχείο και το ηλεκτρονικό αρχείο της γραμματείας.

Η επιχείρηση δεν χρωστά ανεξόφλητα παραστατικά-τιμολόγια επι θητείας μου και παλαιότρων ετών. Είναι όλα πληρωμένα και εξοφλημένα. Εξαίρεση αποτελεί η σύμβαση με τον τεχνικό ασφαλείας κ. ΑΥΔΗ ΛΑΜΠΡΟ, η οποία ολοκληρώνεται το Νοέμβριο 2019 και στον οποίο τότε πρέπει να καταβληθεί η τελευταία δόση της σύμβασης. Δεν υπάρχει άλλη ενεργή σύμβαση και εκκρεμότητα με τον κ. Αυδή και με κανέναν άλλο προμηθευτή.

Έχει σταλεί σχετική πρόσκληση για ανάθεση καυσίμων αυτοκινήτων ΒΣΣ ποσού 2.000,00 ευρώ προς τους προμηθευτές. Δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία για ανάθεση. Μεταβιβαζεται στη νέα αρχή.

**Τα χρέη που βρίσκονται σε εκκρεμότητα: 1. Ρυθμιζόμενο σε δόσεις χρέος ΙΚΑ Φυτειών (αποπληρωμή 2020)2. Χρέος προς το προσωπικό ΚΔΑΠ Κανδήλας και Αστακού λόγω λογιστικού λάθους (ποσό 14.661,60)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Α/Α
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΧΡΗΜΑΤΑ (ΠΟΣΟ)
1
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΕ ΡΕΥΣΤΟ ΧΡΗΜΑ
0,90 ΕΥΡΩ
2
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
6993,25ΕΥΡΩ
3
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Γ ΔΟΣΗ
41.331,79 ΕΥΡΩ
4
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Δ ΔΟΣΗ-ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ
14.000,00 ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΠΟΥ
5
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ 3 ΚΔΑΠ ΜΗΝΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019
80.000,00 ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΠΟΥ
6
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019
35.000,00 ΕΥΡΩ


Η πορεία της χρηματοδότησης: γ δόση ΒΣΣ (έχει βγει σχετική ανάρτηση απο την ΕΕΤΑΑ) και δ δοση-αποπληρωμή τέλος του έτους. Επίσης, ξεκινά για το νέο πρόγραμμα ΚΔΑΠ 2019-2020 η χρηματοδότηση-πληρωμή από Σεπτέμβριο 2019. Έχουν σταλεί όλα τα σχετικά έγγραφα για την ομαλή έναρξη του προγράμματος.
Για τις ανωτέρω εισπράξεις θα πρέπει να γίνονται κάθε φορά οι ανάλογοι χειρισμοί.

ΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ Ε-ΜΑΙΛ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: koinofelisxiromerou@gmail.com 
και το παλαιότερο k.epixeirhsh_dxiromerou2016@gmail.com ΚΑΤΑΡΓOYNTAI. 
Η ιστοσελίδα της Κοινωφελής και οι σελίδες των ΚΔΑΠ διατηρούνται καθώς και τα e-mail τους.

Το Πρωτόκολλο αυτό συντάσσεται σε τρια (3) αντίγραφα, για να πάρουν από ένα ο παραδίδων και ο παραλαμβάνων και ένα να παραμείνει στο Αρχείο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου.
Υπογράφεται δε, όπως ακολουθεί.

Αστακός, 25/10/2019
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Παραδίδων                                             Ο Παραλαμβάνων

Κωνσταντίνος Γεωργούλας  - Ελευθέριος Μάντζαρης


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο