Τρίτη 30 Ιανουαρίου 2018

Πληροφορική στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (αιτήσεις)

Το Πρόγραμμα Σπουδών στην Πληροφορική αποβλέπει στην κατάρτιση επιστημόνων στην εν λόγω επιστήμη.
Ειδικότερα, το πρόγραμμα στοχεύει να εξοπλίσει τους φοιτητές με δεξιότητες και γνώσεις που σχετίζονται με ιδιαίτερους κλάδους εφαρμογών στο πεδίο της πληροφορικής, όπως τα υπολογιστικά συστήματα, τα συστήματα αποφάσεων, η επεξεργασία σήματος, τα υπολογιστικά μαθηματικά και η τηλεματική.

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό του προγράμματος είναι η δυνατότητα που δίνεται στους φοιτητές να αποκτήσουν εξειδίκευση σε ιδιαίτερους κλάδους εφαρμογών στο ευρύτερο πεδίο της πληροφορικής, κάνοντας την κατάλληλη επιλογή από τις προσφερόμενες Θεματικές Ενότητες στο 4ο έτος φοίτησης.
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι απόφοιτοι θα έχουν όλες τις απαιτούμενες δεξιότητες που θα τους επιτρέπουν να κατανοούν τις ανάγκες σε υποδομές και υπηρεσίες, τις τεχνικές και μεθόδους οργάνωσης και διαχείρισης πληροφοριακών συστημάτων, τις θεμελιώδεις έννοιες και τεχνικές σχεδίασης και ανάπτυξης λογισμικού, καθώς και τις τεχνολογίες διαχείρισης πληροφοριών. Επιπλέον, με την διευρυμένη γνώση, οι κάτοχοι του τίτλου σπουδών θα είναι σε θέση να αξιολογούν κριτικά τις θεωρητικές έννοιες, τις λειτουργίες και τις δυνατότητες των πληροφοριακών συστημάτων καθώς και να σχεδιάζουν, να υλοποιούν και να εφαρμόζουν τις γνώσεις τους με στόχο να ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες απαιτήσεις σχεδιασμού και απόδοσης.
Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Σπουδών εφοδιάζει τους αποφοίτους με γνώσεις και δεξιότητες που είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς στην αγορά εργασίας και δίνει το πάτημα για εξειδίκευση σε διαφόρους τομείς της τεχνολογίας. Ως εκ τούτου, οι απόφοιτοι του προγράμματος αποτελούν στελέχη υψηλού επιπέδου που έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν θέσεις εργασίας τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στον Δημόσιο Τομέα, αλλά και να επιδιώξουν περαιτέρω εκπαίδευση, έχοντας εξασφαλίσει γερές γνωστικές βάσεις.
Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για φοίτηση στο παραπάνω πρόγραμμα​ ​είναι ανοικτή έως τις 5 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 15:00μμ.
Για αναλυτική περιγραφές του προγράμματος και υποβολή αιτήσεων, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφθούν το: www.eap.gr
 http://www.aftodioikisi.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο