Τρίτη 30 Ιανουαρίου 2018

Η Ιόνια Οδός αναζητά επιβλέποντα Μηχανικό Συστημάτων Διαχείρισης Κυκλοφορίας

Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα αποτελεί μέλος του τμήματος Συντήρησης & Διαχείρισης Κυκλοφορίας της εταιρείας παρέχοντας υπηρεσίες για την ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων και συστημάτων διαχείρισης κυκλοφορίας που είναι εγκατεστημένα στον αυτοκινητόδρομο, συμβάλλοντας στην αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση της κυκλοφορίας του αυτοκινητοδρόμου. Η θέση θα έχει έδρα τις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Επισκοπικό (Δήμος Δωδώνης).

Αρμοδιότητες Ρόλου:
1) Κατευθύνει και εποπτεύει την ομάδα των τεχνικών βάρδιας συντήρησης των συστημάτων λειτουργίας του τομέα ευθύνης του, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία όλων των ηλεκτρομηχανολογικών (ΗΜ) συστημάτων στον αυτοκινητόδρομο,
2) Συντονίζει και παρακολουθεί όλες τις εργασίες συντήρησης ΗΜ που αφορούν τον αυτοκινητόδρομο και τα κέντρα διαχείρισης κυκλοφορίας της εταιρείας,
3) Παρακολουθεί το χρονοδιάγραμμα των εργασιών εγκατάστασης του Η/M εξοπλισμού και διενεργεί επιτόπιους τακτικούς ελέγχους με σκοπό την διασφάλιση της έγκαιρης και ποιοτικής προόδου των εργασιών στο τομέα ευθύνης του,
4) Παρέχει στον Επικεφαλή Συντήρησης αναλυτικές αναφορές των επεμβάσεων και προβλημάτων που εντοπίστηκαν στα συστήματα που αφορούν τον τομέα ευθύνης του,
5) Παρακολουθεί τις διαδικασίες συντήρησης των συστημάτων λειτουργίας, με σκοπό την διασφάλιση της άμεσης, ποιοτικής και αδιάλλειπτης λειτουργίας των συστημάτων
6) Επιβλέπει τις επιτόπιες ενέργειες του υπεργολάβου συντήρησης του τομέα ευθύνης του και αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων του και
7) Συνεργάζεται με τις αρμόδιες δημόσιες αρχές (π.χ. εκπροσώπους της Τροχαίας και της Πυροσβεστικής), εξασφαλίζοντας την ομαλή συνεργασία κατά τη διάρκεια των ενεργειών λειτουργίας και συντήρησης στον αυτοκινητόδρομο.
Απαραίτητα Προσόντα:
α) Πτυχίο Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου Μηχανικού Ανώτερου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος,
β) Μεταπτυχιακό στην ανάλογη κατεύθυνση ή τη διαχείριση έργου θα θεωρηθεί προσόν,
γ) Τουλάχιστον 3 έτη προηγούμενης επαγγελματικής εμπειρίας σε: i) Εγκατάσταση και Συντήρηση Η/M Εξοπλισμού σε οδικά δίκτυα κατέχοντας εποπτικό ρόλο
Διοίκηση Ομάδων στο Πεδίο, ii) Διαχείριση Υπεργολάβων, iii) Προετοιμασία και Επεξεργασία Αναφορών, iv) Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας και v) Πολύ καλή γνώση χειρισμού MS Office.
Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει:
1) Αναλυτική σκέψη και μεθοδικότητα,
2) Προσανατολισμό στην Ποιότητα και την Απόδοση,
3) Αφοσίωση στην Εξυπηρέτηση Πελατών,
4) Πνεύμα Ομαδικής Εργασίας,
5) Αποτελεσματική Επικοινωνία,
6) Iκανότητα διαχείρισης χρόνου και προθεσμιών,
7) Αίσθημα ευθύνης, συνέπεια και δέσμευση για το αποτέλεσμα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους, αναφέροντας τον κωδικό της θέσης (ΗΜ-ΙΟΝΙΑ-1117) στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@neaodos.gr, ή στο fax 210-61.78.011.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο