Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017

ΔΕΗ: Δυο θέσεις εργασίας στo συγκρότημα Αχελώου

Η  ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη δύο (2) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως 60 ημερομίσθια σε 12μηνο χρονικό διάστημα, για κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών του Συγκροτήματος Αχελώου της ΔΥΗΠ.

 Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που θα τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης (εργασίες καθαρισμού, συντηρήσεις εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, αποψίλωση περιβάλλοντος χώρου κ.λ.π) ,
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να υποβάλουν υποψηφιότητα συμπληρώνοντας την Αίτηση
– Υπεύθυνη Δήλωση, στην Γραμματεία του Συγκροτήματος Αχελώου (κ. Κολοβάκη Μαρία, τηλ. 2641098287, 2641098284), εντός προθεσμίας επτά (7) ημερολογιακών ημερών που αρχίζει από την επομένη της ανάρτησης της Ανακοίνωσης, με συνημμένα τα παρακάτω δικαιολογητικά, τα οποία θα ληφθούν υπόψη κατά την διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων:
– Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
– Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
– Επικυρωμένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας
– Βεβαίωση χρόνου ανεργίας από τον ΟΑΕΔ
– Αποδεικτικά έγγραφα πολυτεκνικής ή μονογονεϊκής ιδιότητας
dikaiologitika.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο