Τρίτη 27 Αυγούστου 2013

Νίκη Φούντα: Αξιοποίηση του κτιρίου του Παλιού Νοσοκομείου Χατζή-Κώστα στο Μεσολόγγι

Θέμα: «Παλαιό Νοσοκομείο Χατζή-Κώστα: Χαμένοι στη μετάφραση»

       Χαμένο στη… μετάφραση βρίσκεται το κτίριο του παλαιού νοσοκομείου Χατζη-Κώστα, όπως προκύπτει από τις απαντήσεις των υπουργών Υγείας και Οικονομικών στη σχετική ερώτηση της βουλευτού Αιτωλοακαρνανίας της Δημοκρατικής Αριστεράς, Νίκης Φούντα.
      Στην ερώτησή της, η Νίκη Φούντα είχε επισημάνει ότι «παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει στο παρελθόν για την αξιοποίησή του, μεταξύ αυτών και η παραχώρηση του κτιρίου για τη στέγαση της Διεθνούς Ακαδημίας Ελευθερίας, το κτίριο έχει αφεθεί στην τύχη του και παραμένει αναξιοποίητο». Επίσης, είχε τονίσει ότι «η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει (το παλαιό νοσοκομείο) είναι πολύ άσχημη και είναι απαραίτητο να ληφθούν, πλέον, όλα τα αναγκαία μέτρα για τη συντήρηση και ανακατασκευή του κελύφους του»..............      Στην απάντησή του, ο υπουργός Υγείας Σπυρίδων-Άδωνις Γεωργιάδης υποστηρίζει ότι το υπουργείο «αναζήτησε σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών (καθότι πρόκειται για κληροδότημα) τη διαθήκη (των αδελφών Χατζη-Κώστα), από την Πρεσβεία της Ελλάδος στη Μόσχα». Όπως αναφέρει «με σχετικό έγγραφο της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μόσχα πληροφορηθήκαμε για πρώτη φορά ότι διαθέτης ήτανε ο Γεώργιος Χατζή-Κώστας, ο οποίος συνέταξε τη διαθήκη του στις 11-8-1945 και επικυρώθηκε από το Πρωτοδικείο Μόσχας το Δεκέμβριο του ίδιου έτους. Η ως άνω Πρεσβεία απέστειλε επίσημο αντίγραφο της εν λόγω διαθήκης στη ρωσική γλώσσα στο Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο και το διαβίβασε στην αρμόδια υπηρεσία προς μετάφραση στην ελληνική. Λόγω μη ύπαρξης υπαλλήλου του κλάδου Μεταφραστών της ρωσικής γλώσσας, δεν έλαβε χώρα η μετάφραση της διαθήκης». (!!!)
    Επιπλέον, το κτίριο διεκδικείται και από το Δήμο Μεσολογγίου, καθώς υπήρξε αίτημα και σχετική αλληλογραφία για την παραχώρησή του προς χρήση στη Διεθνή Ακαδημία της Ελευθερίας.
      Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, «για να αξιοποιηθεί το κτίριο του παλαιού νοσοκομείου Μεσολογγίου απαιτείται:
Α) η μετάφραση της διαθήκης του Γ. Χατζη-Κώστα, προκειμένου να γίνει γνωστή η πραγματική βούληση του διαθέτη και
Β) να αποσαφηνιστεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς του ως άνω νοσοκομείου με σχετική γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους» .
      Επίσης, ο υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας διαβίβασε στη Βουλή έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, βάσει του οποίου προκύπτει ότι «η τυχόν παραχώρηση της χρήσης του παλαιού κτιρίου του Νοσοκομείου δύναται να πραγματοποιηθεί μόνο με νέα απόφαση του Εφετείου Αθηνών για την επωφελέστερη αξιοποίηση της περιουσίας του». Επίσης, στο έγγραφο αναφέρεται ότι σε έγγραφα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «διαλαμβάνεται ότι μόνο με την εύρεση της διαθήκης του Γεωργίου Χατζη-Κώστα νομιμοποιείται η διάθεση των μερισμάτων των μετοχών του Ιδρύματος για τη συντήρηση και επισκευή του κτιρίου του Νοσοκομείου, σε διαφορετική περίπτωση δε, προτείνεται να γίνει σχετικό ερώτημα στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, προκειμένου να επιλυθεί το πρόβλημα».

    Κατόπιν τούτων, η Νίκη Φούντα κατέθεσε εκ νέου ερώτηση για το συγκεκριμένο ζήτημα, δίδοντας έμφαση τόσο στην ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών για την αξιοποίηση του κτιρίου όσο και στην ανάγκη άμεσης έναρξης εργασιών αποκατάστασής του.

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους κ. κ. Υπουργούς
Υγείας
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Εσωτερικών
ΘΕΜΑ: «Απαιτούνται άμεσες ενέργειες για την αξιοποίηση του κτιρίου του πρώην “Γενικού Νοσοκομείου Μεσολογγίου Χατζή-Κώστα”»

    Με την με αρ. πρωτοκόλλου 11941/17.6.2013 ερώτησή μας ζητούσαμε ενημέρωση για τις προθέσεις των αρμόδιων υπουργείων αναφορικά με την αξιοποίηση του κτιρίου  του πρώην «Γενικού Νοσοκομείου Μεσολογγίου Χατζή-Κώστα», το οποίο έχει αφεθεί στην τύχη του μετά τη μεταστέγαση του νοσηλευτικού ιδρύματος σε νέο κτίριο το 1999.
   Να σημειώσουμε ότι το Εφετείο Αθηνών, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1751/2001 απόφασή του, είχε κρίνει ως επωφελέστερη τη χρησιμοποίηση του κληροδοτήματος ως συνεδριακού κέντρου για ιατρικά θέματα και λοιπές συναφείς πνευματικές εκδηλώσεις. Το κτίριο διεκδικεί και ο Δήμος της Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου για παραχώρηση προς χρήση στη Διεθνή Ακαδημία Ελευθερίας. Για το θέμα είχε απευθυνθεί στη Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας (τμήμα Κληροδοτημάτων) του Υπουργείου Οικονομικών το οποίο δεν παρείχε ενημέρωση σχετικά.
      Σύμφωνα με την με αρ. πρ. 60517/11.7.2013 απάντηση του Υπουργείου Υγείας στην ερώτησή μας, μολονότι μέχρι προσφάτως ήταν γνωστό ότι συντάκτες της διαθήκης βάσει της οποίας κατασκευάστηκε το κτίριο του νοσοκομείου ήταν οι Γ. και Α. Χατζή-Κώστας με χρονολογία σύνταξης την 30η Μαΐου 1846, η Πρεσβεία της Ελλάδος στη Μόσχα, όπου ανευρέθηκε η διαθήκη, πληροφόρησε ότι αυτή έχει συντάκτη μόνον τον Γ. Χατζή-Κώστα και ημερομηνία σύνταξης την 11η Αυγούστου 1845. Η διαθήκη δεν έχει μεταφραστεί λόγω μη ύπαρξης υπαλλήλου του κλάδου Μεταφραστών της ρωσικής γλώσσας.
      Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, για την αξιοποίηση του κτιρίου του παλαιού νοσοκομείου Μεσολογγίου απαιτούνται δύο ενέργειες στις οποίες δεν έχει προβεί. Η μετάφραση της διαθήκης του Γ. Χατζή-Κώστα, προκειμένου να γίνει γνωστή η πραγματική βούληση του διαθέτη τόσο όσον αναφορά το κτίριο όσο και τα μερίσματα των μετοχών, και επιπλέον η αποσαφήνιση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του νοσοκομείου με σχετική γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
      Κατόπιν όλων των ανωτέρω και σε μια οικονομική συγκυρία που η αξιοποίηση της περιουσίας του δημοσίου οφείλει να είναι προτεραιότητα για όλους,
ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
·Προτίθενται να προβούν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να προχωρήσει η αξιοποίηση της περιουσίας του Γενικού Νοσοκομείου Μεσολογγίου «Χατζή-Κώστα»;

Επιπλέον,
επειδή το κτίριο του νοσοκομείου βρίσκεται, λόγω μακρόχρονης εγκατάλειψης, σε εξαιρετικά άσχημη κατάσταση, και προκειμένου να μην υποστεί περαιτέρω ζημιές ή ενδεχόμενο κατάρρευσης,
ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
·Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν άμεσα ώστε να υπάρξουν εργασίες συντήρησης στο κτίριο του παλιού νοσοκομείου;

 Η ερωτώσα βουλευτής

Νίκη Φούντα

ΦΩΤΟ: ΤΑΣΟΣ ΝΤΖΙΜΑΝΗΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο