Πέμπτη 29 Αυγούστου 2013

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ακτίου-Βόνιτσας συνεδριάζει αύριο Παρασκευή 30 Αυγούστου 2013

       Θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ακτίου-Βόνιτσας, αύριο Παρασκευή 30 Αυγούστου 2013, και ώρα 19:00 το απόγευμα, στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό Κατάστημα Βόνιτσας. 
    Στην ημερήσια διάταξη συμπεριλαμβάνονται (18) δεκαοκτώ θέματα και η αναλυτικά η ημερήσια διάταξη έχει ως εξής............Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 

       Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα στην Βόνιτσα, στις 30 Αυγούστου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.- Περί αποδοχής πίστωσης 1.168.500,00 € από τον Άξονα Προτεραιότητας 7 «Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητας ζωής Δυτικής Ελλάδας», του Ε.Π. «Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων 2007-2013» για τη χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού χώρου Υγειονομικής Ταφής 3ης Γεωγραφικής Ενότητας Αιτωλ/νίας και εξοπλισμού συμπίεσης – Μεταφοράς του ΣΜΑ Αστακού». (Εισηγητής κ. Κομποτάτης)
2.- Περί εγκρίσεως 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης Δ.Δ. Αγίου Νικολάου». (Εισηγητής κ. Κομποτάτης)
3.- Παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης Δ.Δ. Αγίου Νικολάου». (Εισηγητής κ. Κομποτάτης)
4.- Περί εγκρίσεως 1ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση στατικής επάρκειας Γυμνασίου-Λυκείου Βόνιτσας». (Εισηγητής κ. Κομποτάτης)
5.- Παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Αποκατάσταση στατικής επάρκειας Γυμνασίου-Λυκείου Βόνιτσας». (Εισηγητής κ. Κομποτάτης)
6.- Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου «Βελτίωση – διευθέτηση διατομής χειμάρρων κάμπου Κατούνας». (Εισηγητής κ. Κομποτιάτης)
7.- Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση 2ης εισόδου Μοναστηρακίου». (Εισηγητής κ. Κομποτιάτης)
8.- Περί αγοράς ακινήτου για την επέκταση του Νεκροταφείου Τρύφου (βοηθητικός χώρος) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 191 και 186 παρ.1,3 του Ν.3463/2006 – Ορισμός επιτροπής εκτίμησης ακινήτου. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
9. Περί χορήγησης αδειών εμπορίας ύδατος. (Εισηγητής κ. Στούπας)
10.- Ανατροπή απόφασης ανάληψης υποχρέωσης έτους 2013 - έγκρισης εκτέλεσης προμήθειας Νομικού Προσώπου Δήμου. (Εισηγητής κ. Φερεντίνος)
11.- Περί έγκρισης εκτέλεσης προμήθειας Νομικού Προσώπου Δήμου. (Εισηγητής κ. Φερεντίνος)
12.- Περί αιτήσεως για μείωση μισθώματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4071/2012. (Εισηγητής κ. Φερεντίνος)
13.- Αίτημα μείωσης μισθωμάτων σταθμών κινητής τηλεφωνίας από την VODAFONE στις θέσεις ΙΞΟΣ της Τ.Κ. Πλαγιάς και Περγαντί Ακαρνανικά. (Εισηγητής κ. Φερεντίνος)
14.- Συμμετοχή στη δαπάνη επέκτασης δικτύου ΦΟΠ. (Εισηγητής κ. Στούπας)
15.- Έγκριση έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού 2ου τριμήνου 2013. (Εισηγητής κ. Φερεντίνος)
16. Περί έγκρισης καταβολής προκαταβολής στον Δικηγόρο κ. Μασούρα Νικόλαο για υπηρεσίες κατά το διάστημα 1999-2009. (Εισηγητής κ. Φερεντίνος)
17. Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013. (Εισηγητής κ. Φερεντίνος)
18.- Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου για υπηρεσιακούς λόγους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΤΑΓΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο