Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2012

Δήμος Ακτίου-Βόνιτσας: Σήμερα Πέμπτη ο προϋπολογισμός στο Δημοτικό Συμβούλιο

         Σήμερα Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 17:00 μ.μ.. στη Βόνιτσα θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ακτίου-Βόνιτσας  για Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας οικονομικού έτους 2012.  
     Επίσης σήμερα και ώρα 18:00 μ.μ. πραγματοποιείται και η τακτική Συνεδρίαση με (6) έξη  θέματα στην ημερήσια διάταξη....
 
Οι ημερήσιες διατάξεις έχουν ως εξής...

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου
    Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα στην Βόνιτσα, στις 23 Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

-Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας οικονομικού έτους 2012. (Εισηγητής κ. Τομαράς)

 *Σχέδιο προϋπολογισμού δόθηκε μαζί με την πρόσκληση στους αρχηγούς των Δημοτικών παρατάξεων.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου
     Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα στην Βόνιτσα, στις 23 Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

1.-Υποβολή πρότασης στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα περιοχής Αμβρακικού «ΑΝΑΣΑ». (Εισηγήτρια κα Φιώρου Πολυξένη)
2.-Περί έγκρισης προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2012 του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας». (Εισηγητής κ. Κασόλας)

3.-Περί συμμετοχής του Δήμου μας στο Πρόγραμμα ΤΟΠΣΑ (ΕΚΟ). (Εισηγητής κ. Φερεντίνος)
4.-Περί γνωμοδότησης για Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2012-2013. (Εισηγητής κ. Φερεντίνος)
5.-Ψήφισμα διαμαρτυρίας για την επικείμενη κατάργηση του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.) και του Οργανισμού Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.). (Εισηγητής κ. Πρόεδρος)
6.-Περί σύμφωνης γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τον ΟΕΥ του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας και τα αναφερόμενα στο αρίθ. πρωτ. 113225/23112/28-12-2011 έγγραφο του Τμήματος Τοπικής Αυτ/σης & Ν.Π. Πάτρας. (Εισηγητής κ. Κασόλας )

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                             ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: