Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2012

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ξηρομέρου το Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2012

       Ο Πρόεδρος του Δημοτικού συμβουλίου Ξηρομέρου Βασίλης Μουρκούσης εξέδωσε πρόσκληση με την οποία συγκαλεί, σε συνεδρίαση με δεκαεπτά (17) θέματα στην ημερήσια διάταξη, το δημοτικό Συμβούλιο Ξηρομέρουτο Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 11:00 το πρωί, στο δημαρχιακό κατάστημα στον Αστακό...

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
O   ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

        Καλεί σε  Τακτικό Δημοτικό Συμβούλιο την  (25ητου Μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2012 ημέρα  Σάββατο   και ώρα 11.00 π.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό  Κατάστημα)  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 για  λήψη  Απόφασης στα κάτωθι  θέματα:

1.-Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2012.
       (Εισηγητής   κ. Λιβάνης Φώτιος).

 2.-Γνωμοδότηση σχετικά με την πρόταση της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης  Αιτωλ/νίας για κατάργηση των Λυκειακών Τάξεων του Γυμνασίου Φυτειών.
 (Εισηγήτρια κα Κουμανδράκη – Σαμαρά Κωστούλα).

3.-Γνωμοδότηση σχετικά με τις μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2012-2013.
 (Εισηγήτρια  κα Κουμανδράκη – Σαμαρά Κωστούλα).

4.-Ανάκληση της 134/2011 Απόφασης Δ.Σ. περί έγκρισης Ο.Ε.Υ. Δήμου Ξηρομέρου και λήψη νέας σύμφωνα με την 83/2011 Απόφαση Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ο.Τ.Α. Ν. Αιτωλ/νίας.
     (Εισηγητής   κ. Λιβάνης Φώτιος).

5.-Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ/ ΤΟΠΣΑ: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση».
    (Εισηγητής   κ. Λιβάνης Φώτιος).
  
6.-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης εργασιών του έργου «Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Φυτειών Δήμου Ξηρομέρου»
    (Εισηγητής   κ. Λιβάνης Φώτιος).

7.-Ορισμός εκπροσώπων στην Επιτροπή Ίδρυσης – Μετακίνησης – Διάλυσης (Κατάργησης) λαϊκών αγορών.
    (Εισηγητής   κ. Λιβάνης Φώτιος).

8.-Ορισμός εκπροσώπων στις Τριμελείς Επιτροπές χορήγησης βεβαιώσεων, σχετικών με τις παραγωγικές άδειες πωλητών λαϊκών αγορών.
    (Εισηγητής   κ. Λιβάνης Φώτιος).

9.-Έγκριση της 2/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξηρομέρου περί «Παραχώρησης χρήσης αιγιαλού και παραλίας για την κατασκευή του έργου συστήματος ανέλκυσης σκαφών αλιευτικών και αναψυχής Παναγιώτη Πόλκα στη θέση ‘Βλύχα’ Αστακού του Δήμου Ξηρομέρου Ν. Αιτωλ/νίας».
 (Εισηγήτρια  κα Κουμανδράκη – Σαμαρά Κωστούλα).

10-Έγκριση της 3/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξηρομέρου περί «Γνωμοδότησης στην Διεύθυνση Ανάπτυξης της Π.Ε. Αιτωλ/νίας για έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας ‘Ελαιοτριβείο’ ιδιοκτησίας Αφων Β. Γεωργαλή & Σια Ο.Ε. στην Τ.Κ. Βάρνακα της Δ.Ε. Αλυζίας του Δήμου Ξηρομέρου.
(Εισηγήτρια  κα Κουμανδράκη – Σαμαρά Κωστούλα).

11.-Έγκριση της 5/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξηρομέρου περί  Γνωμοδότησης στην Κτηματική Υπηρεσία Αιτωλ/νίας για την «Παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και θαλάσσιου χώρου για την νομιμοποίηση υφιστάμενων έργων (δύο πλωτών προβλητών στο αλιευτικό καταφύγιο Μύτικα και μία στο παλιό λιμάνι) στην θέση ‘Μύτικας’ του Δήμου Ξηρομέρου Αιτωλ/νίας» .
(Εισηγήτρια  κα Κουμανδράκη – Σαμαρά Κωστούλα

12.-Έγκριση της 6/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξηρομέρου περί  Γνωμοδότησης στην Δ/νση Ανάπτυξης της Π.Ε. Αιτωλ/νίας για την δραστηριότητα «εργαστήριο επεξεργασίας σιδήρου- αλουμινίου ιδιοκτησίας κ. Βότση Κων/νου του Ταξιάρχη εντός οικισμού Τ.Κ. Μαχαιράς του Δήμου Ξηρομέρου».
(Εισηγήτρια  κα Κουμανδράκη – Σαμαρά Κωστούλα

13.-Έγκριση της 7/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξηρομέρου περί  «Σύνταξης ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2011».
(Εισηγήτρια  κα Κουμανδράκη – Σαμαρά Κωστούλα

 14.-Αναγνώριση οφειλών των εργολάβων αποκομιδής απορριμμάτων  της Δ.Ε. Αστακού για τους μήνες Μάιο- Ιούνιο –Ιούλιο και Αύγουστο του έτους 2011.
     (Εισηγητής   κ. Λιβάνης Φώτιος).

15.-Συζήτηση και λήψη απόφασης αναφορικά με την αίτηση θεραπείας της «Αθανασία Ζαμπάρα- Αθανάσιος Ζαμπάρας Ο.Τ.Ε.» κατά της 159/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ξηρομέρου με θέμα «Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου : Εγγειοβελτιωτικά Έργα Δήμου Φυτειών».
      (Εισηγητής   κ. Λιβάνης Φώτιος).

16.-Ψήφιση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικής Κοινότητας Αστακού.
     (Εισηγητής   κ. Λιβάνης Φώτιος).

17.-Αίτηση Δημοτικών Συμβούλων περί συζήτησης με τίτλο  « Εξέλιξη συνεχιζόμενων έργων ανά Δημοτική Ενότητα και πληρωμές των έργων αυτών».

Ο   Πρόεδρος Δ.Σ.
Μουρκούσης Βασίλειος 

Στην συνεδρίαση αυτή καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1.-κα. Κωστούλα Κουμανδράκη-Σαμαρά – Ενταύθα            
2.-κ. Φώτιο Π. Λιβάνη – Ενταύθα                                          
3.-κ. Ιωάννη Α. Ζορμπά – Αθήνα                                          
4.-κ. Ανδρέα Α. Μαγγίνα – Ενταύθα                                      
5.-κ. Σπύρο Γ. Λυμπεράτο – Ενταύθα       
6.-κ. Ζώη Χ. Μητσάνη – Ενταύθα    
7.κ. Νικόλαο Β. Μπίτα – Παλαιομάνινα
8.-κ. Γιώτη Αλέξανδρο – Ενταύθα 
9.-κ. Σπύρο Θ. Λύτρα –  Ενταύθα                                            
10.-κ. Ηλία Α. Ταμπάκη –Πειραιάς   
11.-κ. Σπύρο Α. Καϋμενάκη – Μύτικας
12.-κ. Στυλιανός Παπαναστάσης–Ενταύθα 
13.-κ. Παναγιώτη Ε. Γαζέτα – Ενταύθα  
14.-κα. Ευθυμία Χ. Καραπάνου-Κολοβού –Θεσ/κη   
15.-κ. Αναστάσιο Χ. Κατσιπάνο –  Αγρίνιο 
16-κ. Ιωάννη Γ. Λύτρα –  Αγρίνιο                                          
17.-κ. Κων/νο Β. Κυριάκο – Ενταύθα
18.-κ. Κων/νο Θ. Μπαμπούρη – Ενταύθα  
19.-κ. Απόστολο Π. Ντίνο – Ενταύθα   
20.-κ. Κων/νο Ι. Λαϊνά - Ενταύθα
21.-κ. Ερωτόκρ. Π. Γαλούνη - Αρχοντοχώριο
22.-κ. Ελευθ. Δ. Κατσαούνη - Μύτικας
23.-κ. Θωμά Ι. Ρετούλη - Αρχοντοχώριο
24.-κ. Παναγιώτη Ι. Τζαχρήστα - Φυτείες
25.κ. Παντελή Κ. Ψηλό - Φυτείες
26.-κ. Γεράσιμο Δ. Βότση -  Ενταύθα


ΚΟΙΝ/ΣΗ:

Πρόεδρο Δ.Κ. Αστακού
Πρόεδρο Τ.Κ. Φυτειών
Πρόεδρο Τ.Κ. Βάρνακα
Πρόεδρο Τ.Κ. Μύτικα
Πρόεδρο Τ.Κ. Μαχαιράς

Δεν υπάρχουν σχόλια: