Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2012

Σπήλιος Λιβανός: Επιτάσσεται η απόλυτη διαφάνεια όλων των μελών του πολιτικού κόσμου

           Η κοινωνική και πολιτική συγκυρία επιτάσσει απόλυτη διαφάνεια και ενδελεχή έρευνα όλων των δραστηριοτήτων όλων των μελών του πολιτικού κόσμου
     Δική μου επιθυμία είναι να συνδράμω με κάθε τρόπο στην προσπάθεια αυτή και για το λόγο αυτό κατανοώ και σέβομαι απόλυτα την απόφαση της Επιτροπής «Πόθεν Έσχες» να αποστείλει το σχετικό φάκελο στα αρμόδια όργανα....


      Όπως κατέστη σαφές και ενώπιον της Επιτροπής, η δήλωση περιουσιακής μου κατάστασης για τη χρήση του οικονομικού έτους 2009 κατετέθη προδήλως εκ παραδρομής κενή ως προς το σκέλος των τραπεζικών καταθέσεων. 
      Εν τούτοις, η ακρίβεια της εν λόγω δήλωσης αποδεικνύεται, πέραν πάσης αμφιβολίας, από τις αντίστοιχες δηλώσεις των αμέσως προηγουμένων και επομένων ετών, όπως επίσης και από σειρά παραστατικών εγγράφων τα οποία έχω προσκομίσει.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο