Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2012

Δήμος Ξηρομέρου: Ανάκληση της 4/3/2012 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Προς: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 
Θέμα: « Ανάκληση της 4/2012 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου»
    Σχετικά με το  ανωτέρω θέμα σας ενημερώνουμε ότι ανακαλείται η Συνεδρίαση στις 4 Μαρτίου 2012, για την οποία απεστάλη η  4/28-02-2012 Πρόσκληση  Δημοτικού Συμβουλίου, βάσει του άρθρου 3 παρ. 10 του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,  λόγω της μη έγκαιρης υποβολής της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου περί  «Σύνταξη Προϋπολογισμού  Δήμου Ξηρομέρου οικ. έτους 2012».
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.
   ΜΟΥΡΚΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: