Παρασκευή 18 Μαρτίου 2011

Ανδρέας Μακρυπίδης: θετικές ρυθμίσεις για τους αγρότες στο φορολογικό νομοσχέδιο


Με το Φορολογικό Νομοσχέδιο που συζητήθηκε αυτές τις μέρες στην Βουλή, ρυθμίζονται δύο βασικά ζητήματα που αφορούν τους αγρότες, και σχετίζονται με την επιστροφή Φ.Π.Α.
Η πρώτη αλλαγή αφορά ένα δίκαιο αίτημα των αγροτών που εκμεταλλεύονται Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, κατοχυρώνοντας και για αυτούς το δικαίωμα επιστροφής Φ.Π.Α. Συγκεκριμένα στο Άρθρο 27, παρ. 12.α του Φορολογικού Νομοσχεδίου, προβλέπεται ότι Αγρότες που εντάσσονται στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, και ασχολούνται με τη διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 100 KW, ή τη λειτουργία αγροτουριστικών μονάδων έως 10 δωματίων, έχουν δικαίωμα επιστροφής με τους κατ’ αποκοπή συντελεστές που προβλέπονται στο αρ. 41 του κώδικα ΦΠΑ. (11% και 5%)
Η δεύτερη αλλαγή, αφορά ρύθμιση για το θέμα που είχε προκύψει σχετικά με παλαιότερες επιστροφές Φ.Π.Α. σε αγρότες, για το τμήμα των επιδοτήσεων. Οι διαδικασίες που είχαν ξεκινήσει, είχαν θορυβήσει τους αγρότες του Νομού μας, αφού θα καλούνταν να επιστρέψουν ένα μέρος του ποσού που είχε βεβαιωθεί και δοθεί σε παλαιότερα έτη από το Υπουργείο Οικονομικών. Μετά την ψήφιση της συγκεκριμένης ρύθμισης, δεν αναζητούνται πλέον επιστροφές Φ.Π.Α. που έχουν καταβληθεί από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. σε αγρότες, οι οποίες αφορούν επιδοτήσεις.
Συγκεκριμένα, το Άρθρο 27, παρ.12.β που ρυθμίζει το θέμα έχει ως εξής: «...Δεν αναζητούνται επιστροφές Φ.Π.Α. που έχουν καταβληθεί από τις Αρμόδιες Δ.Ο.Υ. σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41, οι οποίες αφορούν επιδοτήσεις. Πράξεις επιβολής φόρου προστιθέμενης αξίας που έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, κατά το μέρος που αφορούν την ανωτέρω αιτία παύουν να ισχύουν, με την προϋπόθεση ότι μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου δεν έχουν με οποιοδήποτε τρόπο καταστεί οριστικές...»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο