Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2010

ΘΥΜΙΟΣ ΣΩΚΟΣ: « Η Εκτροπή του Αχελώου, εκτροπή της λογικής»

ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΘΥΜΙΟΥ ΣΩΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» (29/10/2010)
ΜΕ ΘΕΜΑ: « Η Εκτροπή του Αχελώου, εκτροπή της λογικής»

Με μεγάλη έκπληξη πληροφορηθήκαμε την προσφυγή του υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στο Συμβούλιο της Επικρατείας προκειμένου να επιτύχει την κατά παρέκκλιση συνέχιση των έργων για την εκτροπή του Αχελώου, που σταμάτησαν με την 141/2010 απόφαση του Τμήματος Αναστολών του ΣτΕ, χωρίς να αναμένει ούτε την οριστική απόφαση από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ιδιαίτερη έκπληξη δημιουργεί και το γεγονός πως κλήθηκαν ξένοι μηχανικοί, οι οποίοι και απεφάνθησαν πως είναι αναγκαία η συντήρηση της σήραγγας της εκτροπής, κόστους 65.000.000 €, παρ’ ότι το έργο αυτό δεν χρηματοδοτείται ούτε με ένα ευρώ από οποιοδήποτε ευρωπαϊκό πλαίσιο στήριξης και βαρύνει εξολοκλήρου τον κρατικό προϋπολογισμό, σε μια περίοδο που η δημοσιονομική προσαρμογή και οι οικονομίες κλίμακος αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο ανάταξης της ελληνικής οικονομίας.
Οι επίσημες θέσεις της κυβέρνησης δίνουν απόλυτη προτεραιότητα στον εκσυγχρονισμό των αρδευτικών δικτύων, στην προώθηση λιγότερο υδροβόρων καλλιεργειών και στον σχεδιασμό έργων αποταμίευσης νερού, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια.
Ορθολογική χρήση
Το φράγμα του Σμοκόβου και τα δίκτυα διανομής νερού, η λίμνη Πλαστήρα, ο ταμιευτήρας της Κάρλας, το φράγμα Γυρτώνης, τα φράγματα στον Πηνειό και στον Ενιπέα, έχουν προταχθεί επισήμως ως οι κορωνίδες της κυβερνητικής στρατηγικής για την ορθολογική χρήση του υδάτινου δυναμικού για τη Θεσσαλία.
Ο μερικός επαναπλημμυρισμός της λίμνης Κάρλας απέδωσε εξαιρετικά αποτελέσματα στον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα αλλά και στην επάρκεια νερού στη Θεσσαλία.
Οι βεβιασμένες και ανακόλουθες πρακτικές για την εκτροπή του Αχελώου έχουν να κάνουν με την, ηθελημένη ή μη, άγνοια γεγονότων και με την εμμονική οπτική της διαχείρισης των υδάτων.
Συγκεκριμένα, οι διαρροές στο υπάρχον αρδευτικό σύστημα του θεσσαλικού κάμπου ανέρχονται στο 30% κατ' ελάχιστο.
Χαρακτηριστικά στοιχεία αποτελούν η αναβλητικότητα υιοθέτησης τεχνικών εμπλουτισμού του υδροφόρου ορίζοντα, η συνέχιση της καλλιέργειας αντιοικονομικών προϊόντων, η παράνομη εξάπλωση των γεωτρήσεων, αλλά και η μόλυνση των ποταμών.
Η υπόθεση της εκτροπής του Αχελώου είναι στενά συνδεδεμένη με ανερμάτιστες και ατελέσφορες πολιτικές εμμονές του παρελθόντος.
Πώς μπορεί να λησμονηθεί το γεγονός ότι, παρά τις τέσσερις (4) ακυρωτικές αποφάσεις του ΣτΕ από το 1994 και εντεύθεν, ψηφίστηκε ο Ν. 3481/2006 του οποίου παράγραφοι των άρθρων 9 και 13 άνοιγαν διάπλατο το δρόμο για την εκτροπή;
Ποια είναι η νομιμοποίηση των ενεργειών για την εκτροπή του Αχελώου έπειτα από μια πέμπτη (3054/2009 09-10-2009) ακυρωτική απόφαση, σύμφωνα με την οποία το ΣτΕ ήδη θεωρεί πως η εκτροπή παραβιάζει τις κοινοτικές οδηγίες (200/60/ΕΚ, 2/43 ΕΟΚ, ΝΑΤURΑ, 85/337 ΕΟΚ) και παραπέμπει το θέμα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβάλλοντας προδικαστικό ερώτημα;
Επιβάλλεται λοιπόν η άμεση εφαρμογή της εξαγγελθείσης υδατικής πολιτικής, του εθνικού προγράμματος προστασίας και διαχείρισης των υδάτων.
Το εθνικό πρόγραμμα πρέπει να υλοποιηθεί με την κατασκευή πολλών μικρών ταμιευτήρων στα ορεινά, με τη μείωση των διαρροών και την παύση της λειτουργίας παράνομων γεωτρήσεων.
Είναι καιρός να μετασχηματιστεί η γεωργική παραγωγή των ασύμφορων καλλιεργειών, θα πρέπει να εφαρμοστούν μέθοδοι άρδευσης υψηλής απόδοσης και ηπιότερων απαιτήσεων σε ενέργεια.
Είναι επιτακτική η ανάγκη
για την υλοποίηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων αποκατάστασης επιφανειακών νερών και υδροφόρων οριζόντων που αντιμετωπίζουν πρόβλημα ρύπανσης.
Το χρήματα που θα απαιτηθούν για την ολοκλήρωση των έργων της εκτροπής επιβαρύνουν αποκλειστικά τον κρατικό προϋπολογισμό, χωρίς καμιά ευρωπαϊκή συμμετοχή.
Τα εν λόγω έργα δεν αποτελούν επένδυση, αλλά μια τεράστια σπατάλη. Εκτρέποντας τον Αχελώο, υπογράφουμε την καταστροφή σημαντικών οικοσυστημάτων της Βόρειας Πίνδου και τη μη αναστρέψιμη υποβάθμιση των προστατευόμενων υγροτόπων των εκβολών του Αχελώου και των λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου και Αιτωλικού. Μνημεία πολιτισμού, εκτεινόμενα από μοναστήρια (Αγ. Γεώργιος Μυροφύλλου) ως τα ιδιαιτέρου κάλλους πέτρινα γεφύρια, παράμετροι δεμένες άρρηκτα με την παραγωγή ιδιαίτερου πνευματικού και τεχνικού πολιτισμικού προϊόντος, απαξιώνονται.
Είναι προφανές πως το φαραωνικής έμπνευσης έργο της εκτροπής του Αχελώου προκαλεί τεράστια οικολογική και πολιτισμική καταστροφή και βεβαίως μια τεράστια σπατάλη οικονομικών πόρων, είναι ένα έργο που δεν θα κάνει ποτέ απόσβεση.
Ο λαός της Αιτωλοακαρνανίας και οι Έλληνες πολίτες στο σύνολό τους συστρατεύονται με τους αυτοδιοικητικούς και περιβαλλοντικούς φορείς και αντιστέκονται σθεναρά ενάντια στον παραλογισμό των έργων, που δεν έχουν καμιά νομική, επιστημονική, περιβαλλοντική και ηθική νομιμοποίηση, ενάντια στην εκτροπή του Αχελώου, ενάντια στην εκτροπή της λογικής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο