Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2010

Ανδρέας Μακρυπίδης: «Να προχωρήσει άμεσα ο αναδασμός για να ολοκληρωθεί το έργο του Φράγματος των Αχυρών»


Ερώτηση κατέθεσε ο Βουλευτής Ανδρέας Μακρυπίδης προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γιάννη Ραγκούση για τις καθυστερήσεις στον Αναδασμό της περιοχής του Κεντρικού Ξηρομέρου που πρέπει να ολοκληρωθεί για να προχωρήσει η δεύτερη φάση του δικτύου των 18.600 στρεμμάτων στο Φράγμα Αχυρών.
Με την ερώτηση ο Βουλευτής ζητά να γίνουν άμεσα όλες οι απαραίτητες ενέργειες από το Υπουργείο Εσωτερικών, την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και τους Αρμόδιους Δήμους ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία του Αναδασμού. Η ερώτηση έγινε μετά και την πρόσφατη απάντηση που είχε δεχτεί ο Βουλευτής σε Επίκαιρη Ερώτηση προς τον Υφυπουργό Υποδομών Γιάννη Μαγκριώτη, με την οποία προέκυπτε ότι η δημοπράτηση της δέυτερης φάσης του δικτύου είναι έτοιμη να γίνει αρκεί να ολοκληρωθεί η διαδικασία αναδασμού από τους αρμόδιους φορείς.
Συγκεκριμένα με την ερώτηση του ο Ανδρέας Μακρυπίδης αναφέρει τα εξής: «Το εγγειοβελτιωτικό έργο της κατασκευής του Φράγματος των Αχυρών του Δήμου Μεδεώνος και των αρδευτικών δικτύων του κεντρικού Ξηρομέρου είναι ένα έργο πνοής που θα θέσει όλη την περιοχή σε μια νέα αναπτυξιακή τροχιά.
Με το Φράγμα των Αχυρών θα αρδευτούν 26.000 στρ. και θα ενισχυθεί η αγροτική παραγωγή με τη δημιουργία νέων δυναμικών καλλιεργειών, ενώ παράλληλα θα ενισχυθεί ο υδροφόρος ορίζοντας και θα εξασφαλισθεί η πλήρης και μακροχρόνια υδροδότηση μιας μεγάλης περιοχής.
Η κατασκευή του Φράγματος προχωράει με εντατικούς ρυθμούς και βρίσκεται μέσα στα χρονοδιαγράμματα της εργολαβίας που σε πρώτη φάση περιλαμβάνει το δίκτυο για την άρδευση 7.500 στρεμμάτων του Κεντρικού Ξηρομέρου.Οι αυξημένες όμως ανάγκες της περιοχής επιβάλλουν την επιτάχυνση της δημοπράτησης της δεύτερης φάσης του έργου που περιλαμβάνει την κατασκευή αρδευτικών δικτύων «χαμηλής ζώνης» συνολικής έκτασης 18.600 στρεμμάτων, διότι σε αντίθετη περίπτωση το έργο θα παραμείνει ημιτελές.
Η δεύτερη φάση του έργου πρέπει να προχωρήσει άμεσα αφού υπάρχει εγκεκριμένη μελέτη των δικτύων, εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι και Προϋπολογισμός και έχει εγκριθεί η εκτέλεση του υποχρεωτικού Αναδασμού περιοχών Κεντρικού Ξηρομέρου (Τρύφου, Κατούνας, Κονοπίνας, Μπαμπίνη, Κομποτή, Αετού) από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας (υπ.αρ.12137/30-06-09 απόφαση Ν.Α.Αιτ/νίας). Επιπλεόν πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και για λόγους μείωσης του κόστους του έργου.
Παρόλαυτα η διαδικασία του Αναδασμού έχει καθυστερήσει σημαντικά αφού δεν έχει προχωρήσει η σύνταξη πινάκων κτηματιών από τους Αρμόδιους Δήμους, όπως αυτό προκύπτει με την απάντηση υπ.αρ.5626/11-10-10 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προς το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων. Συνεπώς για να προχωρήσει η Δημοπράτηση πρέπει να γίνουν οι ανάλογες παρεμβάσεις από το Υπουργείο, την Περιφέρεια, την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ώστε να συντάξουν οι Δήμοι τους απαραίτητους πίνακες.
Επειδή σήμερα η αναδιάρθρωση των καλλιεργειών είναι επιτακτική ανάγκη για την στήριξη της αγροτικής παραγωγής.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο κ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ:

1. Σε ποιές ενέργειες θα προβεί ώστε να συνταχθούν οι πίνακες των κτηματιών από τους αρμόδιους Δήμους ώστε να προχωρήσει η δημοπράτηση της δευτερης φάσης του έργου;
2. Ποιό είναι το χρονοδιάγραμμα όλων των απαραίτητων ενεργειών από πλευράς των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ώστε να ολοκληρωθεί ο Αναδασμός της περιοχής;»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο