Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2009

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΑΝΟΥ ΜΩΡΑΪΤΗ, ΣΕ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ.Χαιρετισμό, ως αρμόδιος Υφυπουργός απηύθυνε ο Θάνος Μωραΐτης, στο διεθνές συμπόσιο για το Νερό που διοργάνωσε το Συμβούλιο του ΣΕΒ για τη βιώσιμη ανάπτυξη σε συνεργασία με το Megaron Plus. Το συμπόσιο, με θέμα: «Βιώσιμη Ανάπτυξη και Νερό: Μία παγκόσμια πρόκληση για τοπικές δράσεις», πραγματοποιήθηκε στις 22 με 23 Οκτωβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος).
Στο Διεθνές Συμπόσιο για το Νερό συμμετείχαν επιστήμονες και εμπειρογνώμονες από την Ευρώπη, την Αυστραλία, τις ΗΠΑ, την Παγκόσμια Τράπεζα και τα Ηνωμένα Έθνη, με εξειδίκευση στα θέματα της βιώσιμης διαχείρισης των υδάτινων πόρων σε διεθνές και τοπικό επίπεδο.
Στον χαιρετισμό του ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αναφέρθηκε στον κομβικό ρόλο που καλείται να διαδραματίσει το νέο Υπουργείο και στις τολμηρές αλλαγές που απαιτούνται στο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας.
Όπως επισήμανε, το Υπουργείο «αποτελεί τον πυλώνα και το βασικό εργαλείο για την εφαρμογή των πολιτικών της Πράσινης Ανάπτυξης. Η ίδρυση ενός ισχυρού Υπουργείου Περιβάλλοντος σηματοδοτεί την αλλαγή στην ιεράρχηση των θεμάτων που αφορούν το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη.»
Ο κ. Μωραΐτης αναφέρθηκε στην επιβεβλημένη σύνδεση των κλιματικών αλλαγών με τις πολιτικές για το νερό και τόνισε πως η διαχείριση των υδάτινων πόρων έχει για την Ελλάδα σημασία Εθνικού Ζητήματος, παραθέτοντας τις προτεραιότητες του Υπουργείου στον τομέα και συγκεκριμένα:
. η εξοικονόμηση πόσιμου νερού και εφαρμογή προγραμμάτων προστασίας για ποτάμια και λίμνες,
. η εφαρμογή πολιτικών και τεχνικών εξοικονόμησης νερού στον αγροτικό, τουριστικό βιομηχανικό αλλά και αστικό τομέα,
. η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τις μονάδες αφαλάτωσης των νησιών,
. η εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων αποκατάστασης επιφανειακών νερών και υδροφόρων οριζόντων που αντιμετωπίζουν πρόβλημα ρύπανσης
. και η προώθηση διεθνών συνεργασιών για τη διαμόρφωση ολοκληρωμένων Σχεδίων Διαχείρισης των διασυνοριακών λεκανών απορροής των ποταμών.
Τέλος, ο Υφυπουργός εστίασε στην απαραίτητη συμβολή του επιχειρηματικού κόσμου για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης: «Η προώθηση της έννοιας της βιώσιμης ανάπτυξης στον επιχειρηματικό κόσμο ιδιαίτερα μέσα από φορείς που προέρχονται από αυτόν όπως το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, θα αποτελέσει μια από τις βασικές μας επιδιώξεις. Εμείς είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε στη λήψη σημαντικών αποφάσεων στα πλαίσια μιας σύγχρονης και τολμηρής στρατηγικής για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο