Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2020

ΔΕΝ ΞΑΝΑΓΙΝΕ: ΚΙ ΟΜΩΣ επιχειρείται η ανάθεση της συγκοινωνιακής σύνδεσης του αεροδρομίου ΑΚΤΙΟΥ εξ ολοκλήρου στο ΚΤΕΛ Πρέβεζας!- Ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης ζητάει έντονα την Απόσυρση του άρθρου!


ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ: ΖΗΤΑΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΚΤΙΟΥ
-Επιστολή σε Κ. Καραμανλή για το αστικό μεταφορικό έργο στο αεροδρόμιο Ακτίου
-Πάντως από τον δήμο ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ δεν έχει δημοσιευτεί κάποια σχετική ανακοίνωση για το θέμα αυτό!!

             Την απόσυρση του άρθρου 34 του νομοσχεδίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο: «ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών, ρυθμίσεις μεταφορών και άλλες διατάξεις», βάσει του οποίου επιχειρείται η ανάθεση της αστικής συγκοινωνιακής σύνδεσης του αεροδρομίου Ακτίου εξ ολοκλήρου στο ΚΤΕΛ Πρέβεζας, ζητάει ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης.
               Πιο συγκεκριμένα, με επιστολή του προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Κώστα Αχ. Καραμανλή, ο κ. Φαρμάκης αναφέρει ότι το επίμαχο άρθρο, καταστρατηγεί το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, εκτείνοντας την αστική περιοχή της Πρέβεζας εντός των ορίων άλλης Περιφερειακής Ενότητας, αλλά και συνολικά, εντός άλλης Περιφέρειας. 
         Επίσης, σημειώνει ότι για περισσότερα από 20 χρόνια, το ΚΤΕΛ Αιτωλοακαρνανίας και το ΚΤΕΛ Πρέβεζας συνεκμεταλλεύονται με επιτυχία τη διανομαρχιακή επιβατική γραμμή «Βόνιτσα – Άκτιο – Πρέβεζα» και κατά συνέπεια, δεν υπάρχει κανένας λόγος αλλαγής της σημερινής κατάστασης.............Ακόμα, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, υπογραμμίζει: «Ένα από τα πολλά και σημαντικά παράπλευρα οφέλη της ύπαρξης και λειτουργίας ενός αεροδρομίου, ασφαλώς αφορά και το μεταφορικό έργο, το οποίο με τη συγκεκριμένη διάταξη επιχειρείται να αφαιρεθεί από την περιοχή - έδρα του  αεροδρομίου προς όφελος μίας άλλης περιοχής. Δικαίως μάλλον λοιπόν διατυπώνεται η απορία της σκοπιμότητας της συγκεκριμένης ρύθμισης, ειδικά αφού η ΚΤΕΛ Αιτωλοακαρνανίας μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις μεταφορικές ανάγκες που προκύπτουν από την σημαντική αύξηση της κίνησης του αεροδρομίου, διαθέτοντας στόλο 180 και πλέον οχημάτων».

          Καταλήγοντας, ο κ. Φαρμάκης ζητάει την απόσυρση του συγκεκριμένου άρθρου, τονίζοντας: «Η ύπαρξή του και η τυχόν ψήφισή του, θα προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις και ενδεχομένως “κακά προηγούμενα”, ενώ επίσης αντίκειται στις κείμενες διατάξεις και επί της ουσίας καταργεί τον ρόλο των θεσμοθετημένων οργάνων για τον χαρακτηρισμό αστικών περιοχών και αστικών και διανομαρχιακών γραμμών τα οποία εν προκειμένω είναι τα Περιφερειακά Συμβούλια και οι εμπλεκόμενοι Περιφερειάρχες. Τέλος, προκαλεί έντονες και εύλογες αντιδράσεις, λειτουργώντας μάλιστα και ως “νάρκη”, ως προς την μέχρι σήμερα επιτυχή συνεκμετάλλευση της διανομαρχιακής γραμμής από τα ΚΤΕΛ, τόσο της Αιτωλοακαρνανίας όσο και της Πρέβεζας».

Ακολουθεί η επιστολή του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας προς τον Υπουργό Υποδομών

             Στις 24/1/2020 κατατέθηκε στην βουλή σχέδιο Νόμου  με τίτλο: «ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΠΙ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ», ένα άρθρο του οποίου το περιεχόμενο, προκάλεσε κατάπληξη στους φορείς της Αιτωλοακαρνανίας και πιστεύω, την εύλογη αντίδρασή τους. 
             Πιο συγκεκριμένα, στο άρθρο 34 του παραπάνω σχεδίου Νόμου, που φέρει τον  τίτλο  «Σύνδεση αεροδρομίου Ακτίου με αστική τακτική συγκοινωνία με την πόλη της Πρέβεζας», αναφέρονται τα εξής: «Η τακτική συγκοινωνιακή σύνδεση του αεροδρομίου Ακτίου με την πόλη της Πρέβεζας, πραγματοποιείται με αστική τακτική λεωφορειακή γραμμή που εκτελείται από την ΚΤΕΛ Ν. Πρέβεζας Α.Ε.. Ο καθορισμός των δρομολογίων και των κομίστρων και η εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 2963/2001 (Α' 268), η δε έκδοση των σχετικών διοικητικών πράξεων γίνεται με ευθύνη της Π.Ε. Πρέβεζας.»

            Από τα προαναφερόμενα γίνεται σαφές ότι η συγκεκριμένη διάταξη καταστρατηγεί το ισχύον Νομοθετικό πλαίσιο για τις τακτικές γραμμές και τον χαρακτηρισμό αστικών περιοχών, ενώ έρχεται και σε σύγκρουση με τον Ν.2963/2001 περί λειτουργίας των ΚΤΕΛ.

          Εν ολίγοις, παρ΄ότι το Άκτιο βρίσκεται στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και η Πρέβεζα στην Π.Ε Πρέβεζας της Περιφέρειας Ηπείρου, με το παραπάνω άρθρο επεκτείνεται η αστική περιοχή της Πρέβεζας όχι μόνο σε άλλη ΠΕ (Αιτωλοακαρνανίας) αλλά και σε άλλη Περιφέρεια (Δυτική Ελλάδα).

        Στο σημείο αυτό επιτρέψτε μου να σημειώσω ότι ο χαρακτηρισμός μιας περιοχής ως αστικής ή υπεραστικής καθώς και η επέκταση αυτών γίνεται κατόπιν πολύ συγκεκριμένων διαδικασιών που προβλέπει το άρθρο 7 Ν. 2963/2001, το οποίο αναφέρει τα εξής: «1. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθορίζονται για την εφαρμογή του νόμου αυτού οι γενικοί όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για το χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως αστικής και μιας γραμμής ως αστικής ή υπεραστικής, καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις για τον καθορισμό των αφετηριών, τερμάτων, διαδρομών, στάσεων σταθμών, πρακτορείων εξυπηρέτησης, εκδοτηρίων εισιτηρίων και κάθε άλλου σχετικού θέματος. Η απόφαση αυτή εκδίδεται μετά από γνώμη επιτροπής, αποτελούμενη από επτά (7) κατ` ανώτατο όριο μέλη, που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, και αποτελείται από δύο εκπροσώπους του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, της Κεντρικής Ενωσης Δήμων και Κοινοτήτων, της Ενωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αστικών Λεωφορείων (Π.Ο.Ε.Ι.Α.Λ.) και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Υ.Σ.).  2. Ο κατά την προηγούμενη παράγραφο χαρακτηρισμός των αστικών περιοχών γίνεται με αποφάσεις των οικείων Νομαρχιακών Συμβουλίων και ο χαρακτηρισμός γραμμών ως αστικών και υπεραστικών γίνεται με αποφάσεις των οικείων Νομαρχών. Με τις αποφάσεις των Νομαρχών καθορίζονται επίσης η αφετηρία, η διαδρομή, οι στάσεις και το τέρμα κάθε γραμμής. Ειδικά για το χαρακτηρισμό των αστικών περιοχών και των αστικών γραμμών, ζητείται η γνώμη των οικείων Ο.Τ.Α, πρώτου βαθμού.  3. Περιοχές που, μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, έχουν χαρακτηριστεί ως αστικές, διατηρούν το χαρακτηρισμό τους και μπορούν να επεκταθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.  4. Οι επιβατικές γραμμές που έχουν χαρακτηριστεί και λειτουργούν ως αστικές ή υπεραστικές κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, διατηρούνται και μπορούν να τροποποιηθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2. Για την τροποποίηση υφιστάμενης επιβατικής γραμμής απαιτείται απόφαση του αρμόδιου για το χαρακτηρισμό οργάνου.»
            Επιπλέον παρ΄ότι ο Ν. 2963/2001 στο άρθρο 7 προβλέπει συγκεκριμένους τρόπους καθιέρωσης διανομαρχιακών γραμμών που το τέρμα αυτών βρίσκεται σε Νομό άλλης περιφέρειας, (περίπτωση γ. του άρθρου 7 Ν. 2963/2001: Αν το τέρμα της διανομαρχιακής γραμμής βρίσκεται σε νομό άλλης περιφέρειας, το αίτημα περί καθιέρωσης διανομαρχιακής γραμμής κοινοποιείται από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, στον οποίο υποβλήθηκε, προς τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, όπου υπάγεται ο νομός τέρματος της γραμμής. 
           Το παραπάνω αίτημα κοινοποιείται επίσης στο Κ.Τ.Ε.Λ. της ίδιας περιφέρειας με σχετικό ερώτημα για συνεκμετάλλευση. Σε περίπτωση, που το Κ.Τ.Ε.Λ. δεν απαντήσει εντός της παραπάνω αποκλειστικής προθεσμίας ή αρνηθεί τη συνεκμετάλλευση, με κοινή απόφαση των Γενικών Γραμματέων των Περιφερειών η γραμμή μπορεί να ανατεθεί εξ ολοκλήρου στο αιτούν Κ.Τ.Ε.Λ.. Αν το δεύτερο Κ.Τ.Ε.Λ. αποδεχθεί τη συνεκμετάλλευση, με όμοια απόφαση καθιερώνεται η γραμμή και οι όροι συνεκμετάλλευσης αυτής, μετά από τεχνικοοικονομική μελέτη. Αν οι Περιφερειάρχες διαφωνούν, η γραμμή και οι όροι συνεκμετάλλευσης δύνανται να καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών), το επίμαχο άρθρο του σχεδίου Νόμου, δίνει στην ΚΤΕΛ Πρέβεζας Α.Ε. την εκμετάλλευση διανομαρχιακής γραμμής δίχως καμία προδικασία και τεχνοοικονομική μελέτη, αλλά και δίχως κανένα αίτημα για συνεκμετάλλευση της γραμμής με την ΚΤΕΛ Αιτωλοακαρνανίας ΑΕ.

            Πέραν τούτων και σχετικά με την ουσία του ζητήματος, οφείλω επίσης να σας ενημερώσω ότι η ΚΤΕΛ Αιτωλοακαρνανίας Α.Ε. και η ΚΤΕΛ Πρέβεζας Α.Ε. συνεκμεταλλεύονται δίχως κανένα απολύτως πρόβλημα για το επιβατικό κοινό και για πάνω από 20 έτη τη διανομαρχιακή επιβατική γραμμή «Βόνιτσα – Άκτιο – Πρέβεζα». 
           Επιπλέον, σημειώνω ότι ένα από τα πολλά και σημαντικά παράπλευρα οφέλη της ύπαρξης και λειτουργίας ενός αεροδρομίου, ασφαλώς αφορά και το μεταφορικό έργο, το οποίο με τη συγκεκριμένη διάταξη επιχειρείται να αφαιρεθεί από την περιοχή - έδρα του  αεροδρομίου προς όφελος μίας άλλης περιοχής. Δικαίως μάλλον λοιπόν διατυπώνεται η απορία της σκοπιμότητας της συγκεκριμένης ρύθμισης, ειδικά αφού η ΚΤΕΛ Αιτωλοακαρνανίας μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις μεταφορικές ανάγκες που προκύπτουν από την σημαντική αύξηση της κίνησης του αεροδρομίου, διαθέτοντας στόλο 180 και πλέον οχημάτων.

Κύριε Υπουργέ,
               Ζητώ την απάλειψη του συγκεκριμένου άρθρου από το παραπάνω σχέδιο Νόμου, καθώς δημιουργεί πολλαπλά προβλήματα και δεν επιλύει κανένα. Η ύπαρξή του και η τυχόν ψήφισή του, θα προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις και ενδεχομένως «κακά προηγούμενα», ενώ επίσης αντίκειται στις κείμενες διατάξεις και επί της ουσίας καταργεί τον ρόλο των θεσμοθετημένων οργάνων για τον χαρακτηρισμό αστικών περιοχών και αστικών και διανομαρχιακών γραμμών τα οποία εν προκειμένω είναι τα Περιφερειακά Συμβούλια και οι εμπλεκόμενοι Περιφερειάρχες. Τέλος, προκαλεί έντονες και εύλογες αντιδράσεις, λειτουργώντας μάλιστα και ως «νάρκη», ως προς την μέχρι σήμερα επιτυχή συνεκμετάλλευση της διανομαρχιακής γραμμής από τα ΚΤΕΛ, τόσο της Αιτωλοακαρνανίας όσο και της Πρέβεζας.
Κατόπιν τούτων, παρακαλώ θερμά για τις δικές σας ενέργειες.

Μετά τιμής
Νεκτάριος Αθ. Φαρμάκης
Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας19 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

ξυπνάτε γιατι τα "κοράκια" ορμάνε και οτι δαγκώσουν

Ανώνυμος είπε...

Μια χαρα σας εχουν ξεβρακωση σας εχουν βρει βουτυροπαιδα κ απλα κοιτατε αλλα τη να πειτε για να ντρεπεστε θα πρεπει να εχετε φιλοτημο ποιος το εχασε ομως θα φατε κ μια εκτροπη Αχελωου κ μουγκα νεκταρακη εσυ κ οι ομοιδεατες σου.

Ανώνυμος είπε...

ΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΤΕ ΚΑΤΑΛΑΒΑΤΕ ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΤΕΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ. ΠΟΥ ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΑΦΟΥ
ΑΣΧΠΛΕΙΣΘΕ ΜΕ ΤΟΝ ΣΑΒΙΔΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΠΑΡΕΙ ΠΕΡΙΣΟΤΕΡΑ ΠΕΝΑΛΤΥ.
ΤΟ ΞΕΡΕΤΕ ΟΤΙ ΟΙ 700.000 ΤΟΥΡΙΣΤΕ ΠΟΥ ΚΑΤΑΕΒΑΙΝΟΥΝ ΘΕΛΟΥΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΝΑ ΤΑΞΙΔΕΨΟΥΝ ΓΙΑ ΘΕΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΔΕΛΦΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑ , ΜΕ ΤΙ ΘΑ ΠΑΝΕ?
ΤΟ ΚΤΕΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΒΑΛΗ ΑΣΤΙΚΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΚΑΙ ΘΑ ΑΦΗΝΗΣ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΣΟΥ ΕΚΕΙ ΣΤΟ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΚΑΙ ΘΑ ΠΗΓΑΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΟ ΤΕΙ ΚΑΙ ΟΠΟΥ ΑΛΛΟΥ ΘΕΛΕΙΣ. ΑΝ ΜΠΟΡΕΙ
ΤΟ ΚΤΕΛ ΑΙΤ/ΝΙΑΣΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ 100.000 ΧΛΜ ΜΑΚΡΥΑ ΚΑΛΩΣ ΝΑ ΕΛΘΗ
ΟΙ ΤΟΥΡΙΤΕΣ ΠΑΡΑΠΟΝΟΥΝΤΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΑΖΙΚΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ. ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑΤΕ ΕΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΜΑΣ ΕΜΕΙΝΕ. ΠΟΣΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΑΣ ΣΥΝΔΕΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ ΔΥΟ , ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΩΡΕΣ ΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΑΞΙ ΕΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΡΙ . ΤΙ ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΙ ΣΑΧΛΑΜΑΡΕΣ. ΤΡΑΒΑΤΕ ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ . ΔΕΝ ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ Η ΠΡΕΒΕΖΑ ΚΑΙ Η ΛΕΥΚΑΔΑ. ΓΙΑ ΝΑΤΑΝ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ. ΟΣΑ ΚΑΙ ΝΑ ΣΑΣ ΓΡΑΨΩ ΣΤΟΥ ΚΟΥΦΟ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΟΣΟ ΘΕΛΕΙΣ ΒΡΟΝΤΑ
ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΦΘΑΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΜΑΣ ΑΦΗΝΟΥΝ ΤΑ ΩΡΑΙΑ ΤΟΥΣ ΛΕΦΤΑ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΚΟΙΤΑΜΕ ΜΙΚΡΟΣΥΜΦΕΡΩΝΤΑ. ΟΠΩΣ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΣΤΑ ΣΠΑΤΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ 24 ΩΡΕΣ ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΕΔΩ ΠΡΕΠΕΙ

Ανώνυμος είπε...

Χαλάρωσε 9.16
Τα συμφέροντά της κοιτάζει η Πρεβεζα και καλο θα ηταν να τα κοιταξει καλυτερα και η Αιτωλοακαρνανια...για πες για να εχουμε καλο ερωτημα, τα ταξι της περιοχής γιατι να μην δουλευουν και να παιρνουν κουρσες για το ΚΤΕΛ της Πρεβεζας ωστε και οι τουριστες να εξυπηρετουνται, οσοι το θελουν, μιας και κλαιγεσαι τοσο πολυ αλλα και οι ντοπιοι να δουλευουν τα ταξι τους, οου τον υπολοιπο χρονο βαρανε μυγες. Ασε που οι περισσοτεροι τουριστες ερχονται σε γκρουπακια που τους παραλαμβανουν μισθωμενα οχηματα και τους πανε εκει που πρεπει. Την προπαγανδα σου αλλου. Οσο για την 24ωρη συγκοινωνια που θες, κανε υπομονη, θα φτιάξει μετρό ο Αλεξης και στο Ακτιο μετά τη Βορεια Ελλαδα, αν ξαναβγει

Ανώνυμος είπε...

ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΟΝ Κ.ΥΠΟΥΡΓΟ!!!!!ΜΠΡΑΒΟ ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΑ!!!!!!!!

Ανώνυμος είπε...

θελουμε αστικη συγκοινωνια για να μην μας λυστευουν οι ταξιτζηδες .δεν μας ενδιαφερει απο ποιο κτελ θα ειναι. αφου διαβαζω το αλλο κτελ ειναι 100.000 μακρυα, και δεν μπορει να μας εξυπερετησει

Ανώνυμος είπε...

Άρχισαν τα ξεβρακώματα

Ανώνυμος είπε...

Το σωστό είναι να βρίσκονται λύσεις
για το σύνολο των γειτονικων τοπικών κοινωνιών
( Πρέβεζας-Αιτωλοκαρνανίας κλπ )
και όχι σε λύσεις τοπικιστικού χαρακτήρα,
όπου μια τοπική κοινωνία να οφελείται λιγότερο
απο μια άλλη γειτονική τοπική κοινωνία.

ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΑΚΡΑΤΟ ΤΟΠΙΚΙΣΜΟ.

Ανώνυμος είπε...

10.58 αν μιλάς για άκρατο τοπικισμο πες τα στους Πρεβεζάνους με κάθε τρόπο θελουν να λενε πχ το αερδοδρόμιο Πρεβεζας, αντι για έστω Ακτιου αν οχι Ακτιου Βονιτσας, αφου δεν ανηκει καν στο νομό τους. Δεν ειναι τοπικισμος να διεκδικεις τα αυτονόητα για τον τοπο σου. Ειναι ομως κουτοπονηριά και οτι αλλο να διεκδικεις να μπαινει σφηνα το ονομα σου σε ενα αεροδρομιο που γεωγραφικα δεν ανηκει καν στο νομο σου.
Αυτα μιας και ειπες για τοπικισμους, για να μπαινουν τα πραγματα στη θεση τους γιατι μας το πας πολυ 50-50 ενω το δικιο εδω, το εχει συγκεκριμενος νομος.

Ανώνυμος είπε...

1.03 ΑΝΑΘΕΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΕΙΣ ΜΠΕΙ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΣΕ ΤΑΞΙ. ΕΙΜΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟΣ.
ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΠΡΟΦΑΝΩς ΕΙΣΑΙ ΚΑΙ Ο 9.16 ΑΦΟΥ ΓΡΑΦΕΙς ΤΑ ΙΔΙΑ, ΣΟΥ ΑΠΑΝΤΗΘΗΚΕ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΓΙΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΛΕΣ ΟΠΟΤΕ ΞΑΝΑΔΙΑΒΑΣΕ ΤΑ. Κουτοπονηρε που γραφεις μια ετσι και μια αλλιως , ταχα οτι ειστε πολυ που λετε τις ιδιες .....

Ανώνυμος είπε...

ΠΗΓΑ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΕΡΥΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣΑ 50 ΕΥΡΩ ΤΑΞΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΩΡΑ ΑΝΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΑΣΚΛΗΠΕΙΟ ΚΥΡΙΕ 2.19

Ανώνυμος είπε...

ΤΙ ΤΟΠΙΚΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΑΧΛΑΜΑΡΕΣ.

Ανώνυμος είπε...

εις 2:16 μ.μ.
Το σωστό αυτό ειναι : αεροδρόμιο του Ακτίου.

Και με ισόρροπη σταδιακή ανάπτυξη όλων των γύρω περιοχών,
με δρόμους και αλλες υποδομές.

Ανώνυμος είπε...

Αμην και πουε....το συγκινωνιανκο εργο της βονιτσας.....να το αναλαβει τοΚΤΕΛ Πρεβεζας....για να ταξιδευουμε και εμεις οι βονιτσανοι ....αξιοπρεοως...προς Αθηνα και πρεβεζα

Ανώνυμος είπε...

ρώτα κανενα δάσκαλο του χωριού σου
Να σου πεί τι είναι : ο Τοπικισμός.
άντε χωριάτη ε' χωριάτη.

Ανώνυμος είπε...

8.53 ειμαι σιγουρος οτι περα απο το νομο που ανηκεις, δεν εχεις βγει παραεξω

Ανώνυμος είπε...

σε αυτό σίγουρα δέν έπεσες έξω.
γιατί να βγαίνω παραέξω
όλοι οι νομοί το ίδιο είναι

Ανώνυμος είπε...

Γιατι το λες αυτό; δεν τους ειχε φτιαξει καλα ο Αλεξης; δεν εφερε την αναπτυξη και τις επενδυσεις; ααααα αδιαβαστο σε βλεπω αποψε... μαλλον δεν σε επεισαν ουτε εσενα τα εγκαινια με τους μουσαμαδες και τα μισοτελειωμενα εργα. Δεν πειραζει.

Ανώνυμος είπε...

ο κόσμος θέλει να γίνονται νέα έργα, αφού πρώτα γίνουν και κλείσουν τα ημιτελή έργα.