Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2020

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ: Σήμερα 17.00 ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «ηλεκτρονικά βιβλία και εφαρμογή τους»

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
 
Mydata η πλατφόρμα για τα ηλεκτρονικά βιβλία της ΑΑΔΕ
• Η καθιέρωση των ηλεκτρονικών βιβλίων ΑΑΔΕ.
• Mydata. Τι είναι και πως λειτουργεί η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα για τα e-βιβλία της ΑΑΔΕ•Παρουσίαση της ροής πληροφοριών και των διαδικασιών ενημέρωσης και συμφωνίας των ηλεκτρονικών βιβλίων.
• Ποιους αφορούν τα ηλεκτρονικά βιβλία.
• Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των ηλεκτρονικών βιβλίων.
• Η χρήση του 2020 ως πρώτη εφαρμογή των διατάξεων για τα ηλεκτρονικά βιβλία.
• Ο στόχος της αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής μέσω των ηλεκτρονικών βιβλίων.
• Αναλυτική διασταύρωση εκδιδόμενων φορολογικών στοιχείων μεταξύ παραλήπτη και εκδότη
• Επαλήθευση της ορθότητας των φορολογικών δηλώσεων με βάση τις εγγραφές των ηλεκτρονικών βιβλίων.
• e-βιβλία και συμφωνία δήλωσης ΦΠΑ, Ε3
• e-βιβλία και δηλώσεις χαρτοσήμου, παρακρατούμενων φόρων, τέλους διαμονής, περιβαλλοντικού τέλους κ.λ.π.
• Η πλατφόρμα Mydata ως εργαλείο για την επιλογή δείγματος επιχειρήσεων για φορολογικό έλεγχο.
• Οι αλλαγές που συνεπάγονται τα ηλεκτρονικά βιβλία για την λειτουργία των λογιστηρίων και το επάγγελμα του λογιστή.
• Κατάργηση των συγκεντρωτικών πελατών-προμηθευτών (ΜΥΦ).
• Ο ρόλος των εμπορικών και λογιστικών εφαρμογών πληροφορικής και η ειδική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για προγραμματιστές.
Διαβίβαση Δεδομένων στην ΑΑΔΕ
• Τρόποι διαβίβασης δεδομένων στην ΑΑΔΕ.
• Οι δυσκολίες που προκύπτουν για τα χειρόγραφα παραστατικά και τα χειρόγραφα απλογραφικά βιβλία.
• Διαβίβαση των παραστατικών πωλήσεων από τους εκδότες
• Διαβίβαση των πωλήσεων χονδρικής από τους εκδότες.
• Διαβίβαση Δεδομένων τιμολόγησης στην ΑΑΔΕ μέσω αποστολής αρχείων από τους ΕΑΦΔΣΣ.
• Συνέπειες από την μη διαβίβαση ή την εκπρόθεσμη διαβίβαση Δεδομένων. Πρόστιμα που επιβάλλονται βάση του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών.
«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ»
• Η εκπρόθεσμη ενημέρωση των ηλεκτρονικών βιβλίων ως φορολογική παράβαση.
• Διαδικασίες που προβλέπονται για τον λήπτη παραστατικών όταν ο εκδότης είναι ασυνεπής στις υποχρεώσεις διαβίβασης δεδομένων.
• Η Πολ 1166 & 1195/2018 και η αναβάθμιση του λογισμικού υποστήριξης των φορολογικών μηχανισμών σήμανσης.
• Τα σχέδια της ΑΑΔΕ για ηλεκτρονικά τιμολόγια και ηλεκτρονικά Δελτία Αποστολής.
• Ο Μοναδικός Αριθμός Καταχώρησης Mark κάθε παραστατικού
• Ο χαρακτηρισμός των αντικριζόμενων παραστατικών από τον λήπτη.
• Διαβίβαση των μη αντικριζόμενων παραστατικών στην ΑΑΔΕ.
• Διαβίβαση των λοιπών λογιστικών εγγραφών των οντοτήτων στην ΑΑΔΕ.
• Τα μηνύματα ασυμφωνίας της ΑΑΔΕ και οι ενέργειες των υπόχρεων.
• Αυτοματοποιημένα μηνύματα και διαδικασίες αξιολόγησης φορολογικής συμμόρφωσης της πλατφόρμας Mydata.
• Τα κυριότερα προβλήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή των ηλεκτρονικών βιβλίων για τα λογιστήρια και τι πρέπει να προσέξουν οι επιχειρήσεις.


Δεν υπάρχουν σχόλια: