Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2020

ΚΩΣΤΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ: Οι προτάσεις μου για το Τεχνικό Πρόγραμμα και το Προυπολογισμό του 2020 - Καταψηφίζω τις προτάσεις της Δημοτικής Αρχής!!

ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ- ΒΟΝΙΤΣΑΣ.
Διαχειριστικός και Οικονομικός Έλεγχος του Δήμου Ακτίου- Βόνιτσας  από τη σύσταση του μέχρι σήμερα.

Γράφει ο: Kώστας Θ. Τριαντακωνσταντής 
Μαθηματικός 


26-01-2020
Αγαπητοί Αναγνώστες 
         Κατόπιν της αίτησης που υπέβαλλα προς το Δήμο Ακτίου- Βόνιτσας ορίστηκα, ως Δημότης, μέλος της Επιτροπής Διαβούλευσης. Η αίτηση μου ήταν αυτονόητη ως ενεργός πολίτης. Η συμμετοχή στην επιτροπή είναι εθελοντική και χωρίς καμία αμοιβή. 
         Επιθυμία αλλά και υποχρέωση μου ως ενεργός πολίτης και γνώστης των προβλημάτων από τη μια μεριά και έχοντας πρόταση για την ανάπτυξη του τόπου μας υπέβαλλα την αίτηση.
     Είναι γνωστό ότι η επιτροπή Διαβούλευσης έχει γνωμοδοτικό ρόλο. Ωστόσο μπορούν μέσα από αυτή να ακουστεί η φωνή των Δημοτών και των εκπροσώπων παραγωγικών φορέων, επιστημονικών συλλόγων, πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων κλπ.
      Σκοπός μου ήταν να καταθέσω τις προτάσεις μου, να ακούσω τις προτάσεις των άλλων μελών, να έχω στη διάθεση μου τις εισηγήσεις της Δημοτικής Αρχής και μετά από ένα εποικοδομητικό διάλογο να έρθουν οι προτάσεις όλων στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο θα πάρει και τις τελικές αποφάσεις.............


           Στις δύο συνεδριάσεις της Επιτροπής Διαβούλευσης κατέθεσα τις προτάσεις σε ότι αφορά το Τεχνικό Πρόγραμμα και το προϋπολογισμό  του 2020. 

Οι προτάσεις μου είναι οι παρακάτω:

1)-Σεβασμός και τήρηση των νόμων.
2)-Διαφάνεια για τα πάντα και για τους πάντες. 
3)-Oλοκλήρωση του έργου, υδροδότηση της  Παλαίρου- Πογωνιάς και ευρύτερης περιοχής. Να σφραγιστεί οριστικά η γεώτρηση στη περιοχή Στενού. 
4)-Βελτίωση του δρόμου προς τη μονή Αγίου Δημητρίου Παλαίρου. Ένταξη σε πρόγραμμα χρηματοδότησης της συντήρησης της μονής του Αγίου Δημητρίου Παλαίρου  και των  κτισμάτων στη μονή. Αντικατάσταση του υπάρχοντος στεγάστρου και  αξιοποίηση της υπάρχουσας μελέτης στην Εφορία Αρχαιοτήτων της ΠΕ Αιτ/νιας. 
5)-Ίδρυση Εσπερινού Γυμνασίου (και αργότερα με Λυκειακές τάξεις) στη Βόνιτσα. 
6)-Ίδρυση Παιδικού Σταθμού στη Πλαγιά.
7)-Ίδρυση Κέντρου Περιβαλλοντικής  Εκπαίδευσης  στο Δήμο.
8)-Να γίνει ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με μοναδικό θέμα την αξιοποίηση της Δημοτικής Περιουσίας.
9)-Σε όσους από τους Δημότες και τους κατοίκους  δεν προβούν μέχρι το Πάσχα σε ρύθμιση των χρεών τους, ο Δήμος να σταματήσει να τους παρέχει υπηρεσίες όπως νερό, αποχέτευση, πλατείες κλπ. Το ίδιο να πράξει αν συνεχίσουν να μην πληρώνουν και τις δόσεις τους. 
Οι τζαμπατζήδες επιβάλλεται να πληρώσουν. Καλώ τους Δημοτικούς Συμβούλους να επιβάλλουν το καθήκον τους.  Η ισονομία και η ισοπολιτεία είναι βασικές αρχές του Συντάγματος. 

10)-Nα μην γίνει μεταφορά σκουπιδιών  από  Λευκάδα, Μεγανήσι, και από αλλού στο ΧΥΤΑ της 3ης Γεωγραφικής Ενότητας της ΠΕ Αιτω/νιας. Για το θέμα να γίνει τοπικό Δημοψήφισμα. Να σταματήσει το Περιβαλλοντικό έγκλημα που συντελείται με τη μετατροπή της περιοχής Παλαίρου- Πογωνιάς σε χωματερή μεγάλου μέρους της Δυτικής Ελλάδας. 
11)-Οικιακή κομποστοποίηση. (Σε γενικές γραμμές σημαίνει τη  μετατροπή μέρους των οικιακών απορριμμάτων σε λίπασμα με μία απλή διαδικασία). 
12)-Οι απευθείας αναθέσεις να σταματήσουν. Επιβάλλεται να γίνονται αδιάβλητοι διαγωνισμοί. Να σταματήσει η προκλητική κατασπατάληση του Δημοσίου Χρήματος, η οποία γίνεται διαχρονικά και σε πάρα πολλές περιπτώσεις. 
13)-Οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου Βιολογικός Καθαρισμός- εγκαταστάσεις- Υποθαλάσσιος αγωγός Παλαίρου- ΔΕΠΟΣ- Πογωνιάς ΔΕΝ έχουν εφαρμοστεί πλήρως. Καλώ τους Αντιδημάρχους και τους Δημοτικούς Συμβούλους της ΔΕ Παλαίρου να αναλάβουν τις ευθύνες τους. 
14)-Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτών για τα λατομεία. 

15)-Να περιληφθούν  έργα στο Τεχνικό Πρόγραμμα από τους ίδιους πόρους του Δήμου. 
16)-Να καθαρισθεί το ρέμα από τη θέση Μάρμαρα- Βερνίκος- Μπουλμένες- Λίμνη στη Τοπική Κοινότητα Πογωνιάς. Στη θέση Σωτηρίου στο ίδιο ρέμα να κατασκευαστεί γεφύρι. 
17)-Η δαπάνη για τα καύσιμα είναι πολύ μεγάλη. Να γίνει  σχετική μελέτη.
18)-Η δαπάνη για τα σκουπίδια (συλλογή – μεταφορά- επεξεργασία στο ΧΥΤΑ είναι πολύ μεγάλη). Να γίνει σχετική μελέτη. 
19)-Να προχωρήσουμε στη σταδιακή ασφαλτόστρωση  των αγροτικών δρόμων.  Η μέχρι σήμερα πολιτική με το κοκκινόχωμα απέτυχε πλήρως και κοστίζει πολύ ακριβά. 
20)-Οι Πολιτιστικοί, οι Αθλητικοί Σύλλογοι κλπ  να  λαμβάνουν μία ετήσια επιχορήγηση. Στο τέλος κάθε έτους να υποβάλλουν τον απολογισμό τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Να σταματήσει η εξ ολοκλήρου κάλυψη των δαπανών  των εκδηλώσεων τους από το Δήμο.

21)-Να σταματήσει η επιχορήγηση εκδηλώσεων που γίνονται από ιδιώτες. 
22)-Να προχωρήσουμε στην άρδευση όλων των κάμπων. 
23)-Να λειτουργήσουν τα σφαγεία Κατούνας και τα λουτρά Τρύφου ως Δημοτικές Επιχειρήσεις με αυστηρό έλεγχο και με το κατάλληλο προσωπικό. 

24)-Να γίνει  φωτισμός στη Πλαγιά. 
25)-Μετά τη δημιουργία του νέου Δημοτικού Σχολείου στη Βόνιτσα, το πέτρινο Δημοτικό Σχολείο να μετατραπεί σε πολιτιστικό και Λαογραφικό Κέντρο.
26)-Να ενημερωθεί το Δημοτικό Συμβούλιο για την μελέτη του υδατορέματος  στο Μοναστηράκι. Να αναδειχθεί ο καταρράκτης.
27)-Να δημιουργηθεί Δημοτικός Ξενώνας στο Μοναστηράκι. Το Μοναστηράκι να γίνει το Κέντρο του Χειμερινού Τουρισμού του Δήμου.

28)-Να δημιουργηθούν γήπεδα ποδοσφαίρου 5 επί 5 σε όλα τα μικρά χωριά του Δήμου.
29)-Να γίνει παράκαμψη της Παλαίρου και του Αγίου Νικολάου Βόνιτσας.
30)-Να δημιουργηθεί κόμβος στο δρόμο προς Λευκάδα στη διασταύρωση προς Περατιά και Πλαγιά.
31)-Να αναδειχτούν  τα κάστρα Βόνιτσας, Κεχροπούλας, Στέρνας, Πλαγιάς, Περατιάς, Αετού, Κομπωτής και αλλού. Αξιοποίηση του Μουσείου στο Θύρρειο. 

32)-Οι διαγωνισμοί για την ενοικίαση  δημοτικών εκτάσεων, παραχώρηση αιγιαλού για  καντίνες και άλλες δραστηριότητες να γίνονται τουλάχιστο έξι μήνες από τη λήξη των συμβάσεων. 
33)-Για τη δυσάρεστη οσμή στο γεφύρι στο δρόμο Παλαίρου- Πογωνιάς και σε πολλούς χείμαρρους που καταλήγουν στη θάλασσα να γίνει μία χημική επεξεργασία το καλοκαίρι και μία το χειμώνα. Από εκεί θα βγουν συμπεράσματα. Αυτά θα μας οδηγήσουν στη λύση του προβλήματος. Εδώ σταματώ. Ο ΝΟΩΝ ΝΟΕΙΤΩ.
34)-Σε πολλά σημεία ολόκληρου του Δήμου υπάρχουν μικρές χωματερές. Αυτό πρέπει να σταματήσει.
35)-Το Δημοτικό Συμβούλιο  οφείλει να ασχοληθεί με το λεγόμενο πάρκο βορειοανατολικά  του ποδοσφαιρικού γηπέδου της Παλαίρου. 
36)-Να δημιουργηθεί δεξαμενή νερού στη θέση Λαγκάδα Παλαίρου και όπου αλλού είναι απαραίτητη.
37)-Κουκουμίτα- Σάλτινη  δεν πωλούνται- δεν ενοικιάζονται- δεν παραχωρούνται.

38)-Εσωτερική οδική σύνδεση  Μοναστηράκι- Πάλαιρος. 
39)-Να ολοκληρωθεί η υδροδότηση της Κατούνας με το νέο δίκτυο. 
40)-Ο Δήμος να ασχοληθεί με την ολοκλήρωση του δρόμου Αμβρακία- Άκτιο. 

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ.....

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ:
Για τα θέματα της ίδρυσης του Εσπερινού Γυμνασίου στη Βόνιτσα, την ίδρυση του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  και της Οικικακής Κομποστοποίησης  πρότεινα εφόσον μου ζητηθεί:
Α)-Να παρουσιάσω εντός διμήνου μελέτες για τα θέματα αυτά.
Β)-Στη πορεία υλοποίησης να βοηθήσω χωρίς καμία αμοιβή. 7 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Α γιαυτο τα εκανες αυτα ηθελες να σου δωσουν τη θεση κυριε τριαντακωσταντη.

Ανώνυμος είπε...

Οι Οικονομικοί Επιθεωρητές ήρθαν και θα έρθουν και άλλοι πολλοί. Θα κλάψουν μανούλες. Επιστρέψτε τα λεφτά όσο είναι νωρίς.

Ανώνυμος είπε...

Αυτόν το Δημότη ο Δήμαρχος του είπε 3-4 φορές είσαι άσχετος. Κώστα μπράβο που δεν τσίμπησες στη πρόκληση του.

Ανώνυμος είπε...

Δάσκαλε τι είναι oικιακή κομποστοποίηση;

Βασιλης είπε...

Δρόμος σε κάθε παραγωγική μονάδα stop.
Αξιοποιήσει δημοτικής περιουσίας με ιδιωτικοοικονομικα κριτήρια.stop
ΑΜΙΣΘΗ ΘΗΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ.
Αντισταθμιστική υπεραξία με συμμετοχή ποσοστού από ιδιωτες.

Κ.ΤΡΙΑΝΤΑΚΩΣΡΑΝΤΗ ΔΕΝ ΒΛΕΠΩ ΝΑ ΤΑ ΘΙΓΕΤΑΙ!!!!! Η ΜΗΠΩΣ ΔΕΝ ΣΥΜΦΕΡΕΙ; ΛΕΩ ΜΗΠΩΣ.

Ανώνυμος είπε...

Που ειναι οι οικονομικοι επιθεωρητες βρε .παραμυθιαζετε το κοσμο με μαλακιες

Ανώνυμος είπε...

Nα δούμε θα εισπράξουν; Nα δούμε θα πληρώσουν οι τζαμπατζήδες;