Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ, την Κυριακή 29.9.2019 - Ορισμός διοικήσεων σε νομικά πρόσωπα και κοινωφελή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
O  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

            Καλεί σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση την εικοστή ενάτη (29η) του Μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2019 ημέρα της εβδομάδας Κυριακή και ώρα 18.30 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα Αστακού), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για λήψη Απόφασης στα κάτωθι θέματα:

1.-Ορισμός Προέδρου και Εκπροσώπων παραγωγικών τάξεων στην Δημοτική επιτροπή παιδείας του Δήμου Ξηρομέρου.
2.-Ορισμός μελών Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ ‘Σχολική Επιτροπή Σχολείων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Ξηρομέρου‘.
3.-Ορισμός μελών Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ ‘Σχολική Επιτροπή Σχολείων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Ξηρομέρου’.
4.-Ορισμός μελών Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. ‘Πολιτισμός Περιβάλλον Αθλητισμός Παιδείας και Κοινωνική πρόνοια στο Δήμο Ξηρομέρου‘...............5.-Ορισμός μελών Δ.Σ  Ν.Π.Δ.Δ ‘Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ξηρομέρου‘.
6.-Ορισμός μελών Δ.Σ  Ν.Π.Ι.Δ ‘Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ξηρομέρου‘.
7.-Αύξηση ωραρίου εργασίας υπαλλήλου Ι.Δ.Α.Χ.
8.-Έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη στην ΣΑΕ 055 του ΥΠΕΣ και χρηματοδότηση του έργου με τίτλο ‘Αποκατάσταση Οδοποιίας και έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Ξηρομέρου‘ .
9.-Έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη στην ΣΑΕ 055 του ΥΠΕΣ και χρηματοδότηση έργου με τίτλο ‘Κατασκευή δικτύου ύδρευσης και φρεατίων αποχέτευσης – προμήθεια υλικών ύδρευσης και υλικών αντλιοστασίων του Δήμου Ξηρομέρου‘.
10.-Αποδοχή και κατανομή ποσού για λειτουργικές δαπάνες σχολείων (Γ κατανομή)
11.-Αναμόρφωση προϋπολογισμού χρήσεως 2019 .
12.-Ορισμός αντιπροσώπων του Δήμου για συγκρότηση ΔΣ του αναγκαστικού συνδέσμου ΄φορέας Διαχείρισης Στερεών αποβλήτων 3ης Διαχειριστικής Ενότητας΄.
13.-Ορισμός εκπροσώπων Δήμου για συγκρότηση Επιτροπής Ανέλκυσης, Απομάκρυνσης και Εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων.
14.-Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στην γνωμοδοτική επιτροπή του άρθρου 3, παράγραφος 2  του νόμου 2734/1999.
15.-Ορισμός υπολόγων της υπ’αριθμ.16817/4-7-1994 ΄ΔΩΡΕΑΣ ΕΝ ΖΩΗ΄ της Βασιλικής Λιδωρίκη το γένος Παπαπέτρου.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

    -Στην συνεδρίαση καλείται να παραστεί ο Δήμαρχος Τριανταφυλλάκης Ιωάννης προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα.
   -Στην συνεδρίαση καλούνται να παραστούν ο Προϊστάμενος του Τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Μασσαλής Γεώργιος καθώς και η Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Ραλάτου Ζαχαρούλα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1.-ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
2.-ΓΚΟΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
3.-ΛΑΪΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
4.-ΜΑΚΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
5.-ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
6.-ΜΠΑΜΠΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
7.-ΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  
8.-ΠΑΛΗΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
9.-ΠΟΛΥΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
10.-ΣΑΜΑΛΕΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 
11.-ΤΑΠΡΑΝΤΖΗ - ΠΕΤΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
12.-ΤΖΑΧΡΗΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
13.-ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ 
14.-ΓΑΖΕΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
15.-ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
16.-ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΗΛΙΑΣ 
17.-ΚΑΡΦΗΣ ΘΩΜΑΣ 
18.-ΛΙΒΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
19.-ΡΕΤΟΥΛΗΣ ΘΩΜΑΣ 
20.-ΣΤΑΪΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
21.-ΖΟΡΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
22.-ΖΩΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
23.-ΚΟΛΟΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
24.-ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 
25.-ΚΟΜΠΛΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
26.-ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
--------------------
ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΥΤΕΙΩΝ

Κοιν. 
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ 


1 σχόλιο:

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο