Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2014

Δύο ειδικές συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ξηρομέρου την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2014

      Δυο ειδικές συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ξηρομέρου, θα διεξαχθούν στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στον Αστακό την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2014.

1.-ώρα 17.00 μ.μ. Έγκριση Απολογισμού, Ισολογισμού και Οικονομικών Καταστάσεων  Δήμου Ξηρομέρου οικ. έτους 2012.
2.-ώρα 20.00 μ.μ. Έγκριση Απολογισμού, Ισολογισμού και Οικονομικών Καταστάσεων  Δήμου Ξηρομέρου οικ. έτους 2013…
Αναλυτικά…. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ώρα 17.00 μ.μ.       
O   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Καλεί σε  Ειδική  Συνεδρίαση  την εβδόμη  (7η)  του Μηνός Νοεμβρίου  του έτους 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.00 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα Αστακού), σύμφωνα με το άρθρο 163 παρ.4 Κ.Δ.Κ. του Ν. 3463/2006, για  λήψη  Απόφασης στο κάτωθι  θέμα :

Έγκριση Απολογισμού, Ισολογισμού και Οικονομικών Καταστάσεων  Δήμου Ξηρομέρου οικ. έτους 2012.

Ο  Πρόεδρος 
Λυμπεράτος  Σπυρίδων 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ώρα 20.00 μ.μ.      
O   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Καλεί  σε  Ειδική  Συνεδρίαση  την εβδόμη  (7η)  του Μηνός Νοεμβρίου  του έτους 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.00 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα Αστακού), σύμφωνα με το άρθρο 163 παρ.4 Κ.Δ.Κ. του Ν. 3463/2006, για  λήψη  Απόφασης στο κάτωθι  θέμα :

Έγκριση Απολογισμού, Ισολογισμού και Οικονομικών Καταστάσεων  Δήμου Ξηρομέρου οικ. έτους 2013.

Ο  Πρόεδρος 
Λυμπεράτος  Σπυρίδων 

    Στην συνεδρίαση καλούνται  να παραστούν ο Δήμαρχος κος Γαλούνης Ερωτόκριτος,  ο Ορκωτός Λογιστής κ. Μόσχος Ιωάννης και ο Προϊστάμενος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, προς τους οποίους  κοινοποιείται η παρούσα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1.κ. Βραχά Παναγιώτη- Φυτείες  
2.κ. Γαζέτα Παναγιώτη - Φυτείες  
3.κ. Γεωργούλα Κωνσταντίνο- Χρυσοβίτσα
4.κ. Γκόλια Παναγιώτη- Κανδήλα 
5.κ. Κακούρη Ηλία – Αρχοντοχώρι
6.κ. Καυμενάκη Σπυρίδωνα – Αρχοντοχώρι
7.κ. Κυριάκο Κωνσταντίνο- Βασιλόπουλο
8.κ. Λαϊνά Κωνσταντίνο – Ενταύθα           
9.κ. Λιβάνη Θεόδωρο – Ενταύθα     
10.κ. Μουρκούση Βασίλειο- Κανδήλα 
11.κ. Ναούμη Νικόλαο – Παλαιομάνινα 
12.κ. Πανταζή Απόστολο- Ενταύθα
13.κ. Ρετούλη Θωμά - Αρχοντοχώρι   
14.κ. Σόμπολο Απόστολο - Καραϊσκάκη  
15.κ. Τσάρκο Βασίλειο- Ενταύθα    
16.κα Κουμανδράκη – Σαμαρά Κωστούλα  – Ενταύθα  
17.κ. Βελώνα Απόστολο – Βάρνακα    
18.κ. Ζορμπά Ιωάννη  – Αθήνα  
19.κ. Καρφή Θωμά – Ενταύθα       
20.κ. Κολοβό Χρήστο – Φυτείες     
21.κ. Ταμπάκη Ηλία- Μύτικα
22.κ. Τριανταφυλλάκη Ιωάννη - Ενταύθα       
23.κ. Γεωργαλή Ηλία  –  Ενταύθα                    
24.κ. Τζαχρήστα Παναγιώτη– Φυτείες 
25.κ. Κομπλίτση Δημήτρη – Ενταύθα  
26.κ. Κατσιπάνο Αναστάσιο – Φυτείες   
     
ΚΟΙΝ/ΣΗ: 
1.Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Αστακού
2.Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο