Σάββατο, 23 Ιουνίου 2012

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ακτίου-Βόνιτσας συνεδριάζει την Τετάρτη 27 Ιουνίου


       Θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ακτίου-Βόνιτσας, την Τετάρτη 27 Ιουνίου 2012 και ώρα 19:00 μμ, στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό Κατάστημα Βόνιτσας με (15) δέκα πέντε θέματα στην ημερησία διάταξη… Η ημερήσια διάταξη έχει ως εξής:

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 
        Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα στην Βόνιτσα, στις 27 Ιουνίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


1.-Αποδοχή παραίτησης της κας Σερεπίσου Χριστίνας από Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας και αντικατάστασή της. (Εισηγητής κ. Πρόεδρος)
2.-Περί εγκρίσεως 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Ολοκλήρωση Αποχέτευσης Οικισμού Βόνιτσας». (Εισηγητής κ. Κομποτιάτης)
3.-Περί υποβολής πρότασης στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «2. Αναβάθμιση αστικών υποδομών», στο ΜΕΤΡΟ «2.1 Υποστήριξη της βιώσιμης κινητικότητας» ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΕΩΝ «Βελτίωση Αστικού Εξοπλισμού» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Αστική αναζωογόνηση 2012-2015» για χρηματοδότηση της Πράξης «Αυτοματοποιημένο Σύστημα Κοινόχρηστων Ποδηλάτων, Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας και δημόσια δαπάνη 172.4336,16 €. (Εισηγητής κ. Κομποτιάτης)
4.-Περί υποβολής πρότασης στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «2. Αναβάθμιση αστικών υποδομών», του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Αστική αναζωογόνηση 2012-2015» για χρηματοδότηση της Πράξης «Προμήθεια και Εγκατάσατση Οργάνων & Ελαστικών Πλακιδίων Ασφαλείας Παιδικών Χαρών στο Δήμο Ακτίου-Βόνιτσας και δημόσια δαπάνη 244.770,16 €. (Εισηγητής κ. Κομποτιάτης)
5.-Περί υποβολής πρότασης στο Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» Άξονας Προτεραιότητας 1 «Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές – Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής –Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας». (Εισηγητής κ. Κομποτιάτης)
6.-Περί αποδοχής πίστωσης 680.831,22 € για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή οδικής σύνδεσης της περιοχής Ακτίου με το Δυτικό Άξονα Βορρά-Νότου» από την Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων - ΜΕΔΕ. (Εισηγητής κ. Κομποτιάτης)
7.-Περί αλλαγής ονόματος της Ενορίας του Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Πλαγιάς. (Εισηγητής κ. Πρόεδρος)
8.-Περί έκτακτης επιχορήγησης της «Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας». (Εισηγήτρια κα Βασιλάκου)
9.-Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2012. (Εισηγητής κ. Πρόεδρος)
10.-Περί ανανέωσης σύμβασης τηλεοπτικού σταθμού SUPER B. (Εισηγητής κ. Πρόεδρος)
11.-Περί ψήφισης πίστωσης για πληρωμή δικηγόρου. (Εισηγητής κ. Πρόεδρος)
12.-Αιτήσεις για μείωση λογαριασμών από χρηματικούς καταλόγους ύδρευσης, Δικαιώματος Βοσκής, Νεκροταφείων. (Εισηγητής κ. Πρόεδρος)
13.-Χορήγηση αδειών εμπορίας ύδατος έτους 2012. (Εισηγητής κ. Πρόεδρος)
14-Απόφαση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας εκτός της έδρας του, στην Δημοτική Κοινότητα Κατούνας (άρθρο 67 παρ.10). (Εισηγητής κ. Πρόεδρος)
15.-Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου για υπηρεσιακούς λόγους

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: