Πέμπτη, 28 Ιουνίου 2012

Στη ΝΕΣΤΟΣ ΑΤΑΠ υποβλήθηκαν 195 αιτήσεις για την πρόσληψη 30 ατόμων (5μηνη απασχόληση)


     Η ΝΕΣΤΟΣ ΑΤΑΠ ανακοινώνει ότι βρίσκεται στο στάδιο της εξέτασης των αιτήσεων για πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (5 μηνών), 30 ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα στον Δήμο Ακτίου – Βόνιτσας.
     Έχουν κατατεθεί συνολικά 195 φάκελοι αιτήσεων. Από αυτούς 115 προέρχονται από τον Δήμο Ακτίου – Βόνιτσας (59,0%), 47 από τον υπόλοιπο Νομό Αιτωλοακαρνανίας (24,1%) και 33 από  την υπόλοιπη χώρα (16,9%).
   Σε επίπεδο Δήμου, η Δημοτική Ενότητα Ανακτορίου αντιπροσωπεύεται με 86 αιτήσεις (74,8%), η Δημοτική Ενότητα Μεδεώνος με 17 αιτήσεις (14,8%) και η Δημοτική Ενότητα Παλαίρου με 12 αιτήσεις (10,4%)......      Σημειώνουμε ότι η εντοπιότητα ισχύει για όλο τον Νομό Αιτωλοακαρνανίας και βαθμολογείται με 10 μόρια.
         Σε πρώτο επίπεδο, η αναλογία είναι 6,5 αιτήσεις για κάθε θέση. Σε δεύτερο επίπεδο όμως, δεδομένου ότι ο κάθε υποψήφιος έκανε αίτηση για περισσότερες της μιας θέσης,  παρατηρείται σημαντική διαφοροποίηση της αναλογίας ανάλογα με τη θέση. Η αναλογία αυτή κυμαίνεται από 1:2 (θέση 121) μέχρι 1:104 (θέση 112).
     Η διαμόρφωση του προσωρινού πίνακα των προσλαμβανομένων, σύμφωνα με τα κριτήρια και τις οδηγίες του ΑΣΕΠ, θα τελειώσει την επόμενη εβδομάδα, οπότε θα ανακοινωθεί.

Ιωάννης ΠΡΑΜΑΓΚΙΟΥΛΗΣ
Διαχειριστής

Δεν υπάρχουν σχόλια: