Τρίτη 31 Μαρτίου 2009

Eρώτηση του Χρίστου Βερελή προς τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, για την επαναφορά παλαιών σχεδίων για τη σύνδεση της λίμνης Τριχωνίδας, με το σύστημα της ΕΥΔΑΠ.

Ο βουλευτής και π. υπουργός Χρίστος Βερελής αναφέρει, ότι σε Συνέδριο που διοργάνωσε η Ε.ΥΔ.Α.Π., με αφορμή την παγκόσμια ημέρα νερού, ο Υφυπουργός ΥΠΕΧΩΔΕ κ. Θεμιστοκλής Ξανθόπουλος πρότεινε επαναφορά παλαιών σχεδίων για τη σύνδεση της λίμνης Τριχωνίδας, με το σύστημα της Ε.ΥΔ.Α.Π. Συγκεκριμένα η άποψη-πρόταση του Υφυπουργού ΥΠΕΧΩΔΕ, καταγράφηκε ως εξής: «Δεν πρέπει να εφησυχάζουμε, πρέπει να δημιουργούμε κι΄ άλλα αποθέματα, καθώς μας περιμένουν δύσκολες μέρες. Η εφεδρική ενίσχυση του συστήματος Ευήνου – Μόρνου από την Τριχωνίδα πρέπει να επανασχεδιασθεί.» Θεωρούμε, σημειώνει ο Χρίστος Βερελής, ότι το ΥΠΕΧΩΔΕ γνωρίζει τις υδροδυναμικές δυνατότητες της Λίμνης Τριχωνίδας και της λεκάνης απορροής που την εμπλουτίζει με τα νερά της, αλλά και τις ποσότητες νερού που εξασφαλίζονται από τη λίμνη για την ύδρευση οικισμών της ευρύτερης περιοχής και για την άρδευση των πεδιάδων της και φυσικά πρέπει ν΄ αναγνωρίζει την ανάγκη να παραμείνει η Τριχωνίδα, ως η μεγαλύτερη, καθαρότερη και με πλούσια οικολογικά στοιχεία φυσική λίμνη της Χώρας. Μετά τα ανωτέρω ο Χρίστος Βερελής ερωτά τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ:
Εάν πράγματι είναι στο σχέδιο της Κυβέρνησης η σύνδεση της λίμνης Τριχωνίδας με το σύστημα της Ε.ΥΔ.Α.Π.

Δεν υπάρχουν σχόλια: