Δευτέρα 16 Μαρτίου 2009

Eγκρίθηκε και ο Οργανισμός του Κέντρου Υγείας Κατούνας.


Aνακοινώθηκε από τον Υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μάριο Σαλμά, ότι ήδη εγκρίθηκε και ο Οργανισμός του Κέντρου Υγείας Κατούνας που σημαίνει, ότι η λειτουργία του θα συνοδευτεί και με την πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού και προβλέπει εικοσιοκτώ (28) οργανικές θέσεις.
Αξίζει να σημειωθεί ότι για το Κέντρο Υγείας Κατούνας, την ίδρυση του οποίου ανακοίνωσε και ο Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής στην πρόσφατη επίσκεψή του στο Αγρίνιο, έχει ανευρεθεί ο χώρος στον οποίο θα ανεγερθεί, ενώ ήδη τα σχέδια βρίσκονται στο στάδιο της προμελέτης , προκειμένου να διασφαλισθούν τα αναγκαία κονδύλια για την ανέγερση και τον εξοπλισμό του από το ΕΣΠΑ.
Σύμφωνα λοιπόν με τον Οργανισμό, το Κέντρο Υγείας Κατούνας αποτελεί αποκεντρωμένη οργανική μονάδα του Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
Ως περιοχή ευθύνης του ορίζεται ο Δήμος Μεδεώνος , ο οποίος περιλαμβάνει τα Δημοτικά Διαμερίσματα Κωνωπίνας, Αετού, Τρύφου, Αχυρών, Κομποτής και Κατούνας καθώς και τα Δημοτικά Διαμερίσματα Φυτειών και Παπαδάτου του Δήμου Φυτειών.
Ως αποκεντρωμένες μονάδες του Κέντρου συνιστώνται τα παρακάτω Περιφερειακά Ιατρεία: Περιφερειακό Ιατρείο Αετού, Περιφερειακό Ιατρείο Κομπωτής.
Επίσης ως αποκεντρωμένες μονάδες του θα λειτουργούν :
Το Περιφερειακό Ιατρείο Παπαδάτου, το Περιφερειακό Ιατρείο Τρύφου και το Περιφερειακό Ιατρείο Φυτειών.
Τέλος, οι θέσεις προσωπικού που προβλέπονται από τον Οργανισμό κατά κλάδο , κατηγορία και ειδικότητα έχουν ως εξής :
Τέσσερις (4) ιατροί Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας
Μια (1) θέση Παιδιατρικής
Μια (1) θέση Μικροβιολογίας
Μια (1) θέση Ακτινοδιαγνωστικής
Μια (1) θέση Οδοντιατρικής
Τέσσερις (4) θέσεις Νοσηλευτικής
Μια(1) θέση Μαιευτικής
Δύο(2) θέσεις Επισκεπτών –τριων Υγείας
Μια (1) θέση Κοινωνικής Εργασίας
Μια (1) θέση Φυσιοθεραπείας
Μια (1) θέση Διοίκησης Μονάδων Υγείας Πρόνοιας
Μια (10 θέση Ιατρικών Εργαστηρίων
Μια (1) θέση Ραδιολογίας –Ακτινολογίας
Μια (1) θέση Διοικητικών Γραμματέων
Τέσσερις (4) θέσεις Πληρωμάτων Ασθενοφόρων
Μια (1) θέση Επιμελητών
Δύο (2) θέσεις Προσωπικού Καθαριότητας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου