Πέμπτη 19 Μαρτίου 2009

«Τοπικό δίκτυο Φορέων για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Παιδικής Κακοποίησης-Παραμέλησης» πρόκειται να συσταθεί με πρωτοβουλία της Νομαρχίας.


Πρωτοβουλία για την δημιουργία στο νομό «Τοπικού Δικτύου Φορέων για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Παιδικής Κακοποίησης-Παραμέλησης» αναλαμβάνει η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και τον Σύλλογο «Το χαμόγελο του παιδιού».
Σκοπός του Δικτύου είναι η από κοινού ανάληψη δράσης των μελών του με κάθε πρόσφορο μέτρο, η συνεργασία για την πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου της παιδικής κακοποίησης καθώς και η προώθηση της ενημέρωσης όλων όσων σχετίζονται με το παιδί, προκειμένου να διασφαλιστεί η ψυχική και σωματική του ακεραιότητα.
Η πρώτη συνάντηση εργασίας στην οποία θα συμμετέχει το σύνολο των εμπλεκόμενων φορέων του νομού θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 1 Απριλίου 2009 στις 11:00 το πρωί στην αίθουσα του Νομαρχιακού Συμβουλίου Αιτωλοακαρνανίας .

Δεν υπάρχουν σχόλια: