Πέμπτη 19 Μαρτίου 2009

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΗ ΘΥΜΙΟΥ ΣΩΚΟΥ, ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΡΟΔΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΥΤΕΙΩΝ.
Την αναγνώριση του νεοσύστατου «Συνεταιρισμού Καλλιεργητών Ροδιάς περιοχής Φυτειών» ως ομάδα παραγωγών, ώστε τα μέλη του να τύχουν των αντίστοιχων ευεργετημάτων ζητά με επιστολή του προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σωτήρη Χατζηγάκη, ο Νομάρχης Αιτωλοακαρνανίας Θύμιος Σώκος.
Στην επιστολή του ο κ. Σώκος επισημαίνει, μεταξύ των άλλων, το χρέος της Πολιτείας να ενθαρρύνει και να στηρίζει τις προσπάθειες όλων των ομάδων παραγωγών που αναζητούν και διεκδικούν με αξιώσεις το μέλλον τους.
«Θέλουμε παραγωγούς αγρότες και χωράφια φυτεμένα» και όχι αγρότες με επίδομα ανεργίας την κοινοτική επιδότηση της Ενιαίας Ενίσχυσης.
«Στην δεδομένη χρονική στιγμή και κάτω από το βάρος των αδιεξόδων που έχουν δημιουργήσει στην περιοχή η εφαρμογή της νέας Κ.Α.Π. και η έλλειψη κεντρικής αναπτυξιακής στρατηγικής, θεωρούμε ότι η ύπαρξη ομάδων παραγωγών με αναζητήσεις αποτελεί το κλειδί που ανοίγει την πόρτα της επιτυχίας» υπογραμμίζει στην επιστολή ο κ. Σώκος.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι πριν λίγες ημέρες πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Νομάρχη με το προεδρείο του «Συνεταιρισμού Παραγωγής Ροδιάς Φυτειών».
Το πλήρες κείμενο της επιστολής του Νομάρχη Αιτωλοακαρνανίας Θύμιου Σώκου προς τον κ. Χατζηγάκη έχει ως εξής:
Κύριε Υπουργέ,
Ο Νομός Αιτωλοακαρνανίας είναι ένας καθαρά αγροτικός νομός όπου η άσκηση της γεωργίας επηρεάζει όχι μόνο τους ασχολουμένους άμεσα με αυτή αλλά και ολόκληρη την οικονομική δομή της περιοχής.
Μετά την αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, από 1/1/2006, έχει αποδομηθεί πλήρως ο πρωτογενής παραγωγικός ιστός του Νομού μας. Χιλιάδες στρεμμάτων παραμένουν ακαλλιέργητα ενώ οι αγρότες της περιοχής έχουν περιέλθει σε δεινή οικονομική κατάσταση. Οι παραγωγοί ιδιαίτερα των καπνοπαραγωγικών περιοχών της Αιτωλοακαρνανίας επλήγησαν ανεπανόρθωτα. Οι παραγωγοί στις καπνοπαραγωγικές περιοχές, όπως και αυτή του Δήμου Φυτείων του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, είχαν ως κύρια απασχόληση την καλλιέργεια του καπνού η οποία τους εξασφάλιζε ένα ικανοποιητικό εισόδημα. Όμως, η εφαρμογή της νέας Κ.Α.Π. είχε ως αποτέλεσμα η καλλιέργεια καπνού να εξαφανιστεί χωρίς να υπάρχει μια ανάλογη δυναμική καλλιέργεια εξίσου προσοδοφόρα για να καλύψει το κενό και ιδιαίτερα για τους νέους ανθρώπους που θέλουν να παραμείνουν στον τόπο τους και να ζήσουν αξιοπρεπώς σ’ αυτόν. Πρέπει δε να σημειωθεί ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σ’ αυτό ακριβώς το ζητούμενο της χάραξης στρατηγικής για την ύπαρξη εναλλακτικών καλλιεργειών, υπήρξε απών (τουλάχιστον για τον Νομό Αιτωλοακαρνανίας). Μην ξεχνάμε ότι παλιότερα αιτήματα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης προς της προηγούμενης ηγεσίας του ΥΠ.Α.Α.Τ. σχετικά με την χορήγηση δικαιωμάτων φύτευσης αμπελώνων σε πρώην καπνοπαραγωγικές περιοχές του Νομού μας έπεσαν στο κενό. Η ανάγκη των καπνοπαραγωγών για επιβίωση και η αγωνία τους για το αύριο έχει ωθήσει αρκετούς από αυτούς στην αναζήτηση, με δική τους πρωτοβουλία, νέων εναλλακτικών – δυναμικών καλλιεργειών που θα μπορούσαν να τους εξασφαλίσουν ικανοποιητικό εισόδημα.
Οι παραγωγοί του Νομού μας θέλουν να έχουν αγροτική παραγωγή με υψηλή ποιότητα και απορροφησιμότητα και όχι απλώς να εισπράττουν κοινοτικές επιδοτήσεις. Οι παραγωγοί του Νομού μας δεν επαιτούν αλλά απαιτούν το δικαίωμα τους να παράγουν προϊόντα ποιότητας, ανταγωνιστικά με υψηλή απορροφησιμότητα στην εγχώρια και διεθνή αγορά. Έχουν, έστω και καθυστερημένα, καταλάβει ότι ισχυρός παραγωγός είναι εκείνος που παράγει προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και διακρίνεται από υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού και γνώση. Οι αγρότες της περιοχής μας απαιτούν όμως και την στήριξη τους με κάθε δυνατό τρόπο από την Πολιτεία.
Λαμπρό παράδειγμα
, μεταξύ άλλων, της προσπάθεια των Αιτωλοακαρνάνων καπνοκαλλιεργητών να ξεφύγουν από το τέλμα και την στασιμότητα που έχει επιφέρει στην παραγωγική δραστηριότητα του Νομού η εφαρμογή της νέας Κ.Α.Π. είναι ο «Συνεταιρισμός Καλλιεργητών Ροδιάς περιοχής Φυτειών».
Ο συνεταιρισμός
αυτός αποτελείται από πρώην καπνοκαλλιεργητές που αποφάσισαν να καλλιεργήσουν Ροδιές. Πρόκειται για 45 άτομα με συνολική έκταση 500 στρεμμάτων Ροδιάς, και με προγραμματισμό αύξησης των στρεμμάτων σε πολλά περισσότερα στο άμεσο μέλλον. Στον προγραμματισμό του συνεταιρισμού περιλαμβάνεται επίσης η δημιουργία υποδομής για την συσκευασία και τυποποίηση του προϊόντος για την διάθεση του με αξιώσεις στην αγορά μακριά από μεσάζοντες.
Οι παραγωγοί του συνεταιρισμού στην προσπάθεια τους για καλλιέργεια της Ροδιάς αντιμετωπίζουν καθημερινά προβλήματα που σχετίζονται με την ανυπαρξία εξειδικευμένης γνώσης για την καλλιέργεια, ανυπαρξία στρατηγικής προωθούμενων ποικιλιών και έλλειψη οικονομικών κινήτρων στήριξης των προσπαθειών τους για την εισαγωγή στην περιοχή νέων δυναμικών – εναλλακτικών καλλιεργειών.
Πρέπει να τονιστεί σε αυτό το σημείο ιδιαίτερα σε ότι αφορά την εφαρμοσμένη γνώση – έρευνα, ότι ο Νομός Αιτωλοακαρνανίας είναι ο μεγαλύτερος αγροτικός νομός της Ελλάδας αλλά παρόλα αυτά δεν υπάρχει κανένα ερευνητικό κέντρο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην περιοχή που να ασχολείται με την εφαρμοσμένη έρευνα στο τομέα της φυτικής και ζωικής παραγωγής. Η παρούσα Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση από την ημέρα που ανέλαβε τα καθήκοντα της προσπαθεί στα πλαίσια των δυνατοτήτων της να δημιουργήσει κανάλια διάχυσης γνώσης στους παραγωγούς και το γεωτεχνικό κόσμο του νομού. Συγκεκριμένα, έχουν διοργανωθεί μία σειρά στοχευμένων ημερίδων στο Νομό μας σχετικά με τις εναλλακτικές δενδροκαλλιέργειες, το φυτό στέβια και τα αρωματικά φυτά, την αιγοπροβατοτροφία, ημερίδες αγροπεριβαλλοντικού ενδιαφέροντος κ.α. Στις ημερίδες αυτές ομιλητές υπήρξαν επιφανείς επιστήμονες του γεωτεχνικού κλάδου από τον Ελληνικό και Ευρωπαϊκό χώρο. Επιπλέον η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση προσπαθεί εδώ και καιρό για την ίδρυση σχολής γαλακτοκομίας στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων πρέπει να σταθεί αρωγός και να δείξει εμπράκτως την συμπαράσταση του στο δύσκολο αυτό εγχείρημα των παραγωγών του συνεταιρισμού. Ο βαθμός δε συμπαράστασης να κρίνει το μέλλον του εγχειρήματος. Η επιτυχία του εγχειρήματος θα αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση και από άλλους παραγωγούς.
Από πλευράς του ΥΠ.Α.Α.Τ. πρέπει να υπάρξει μέριμνα για την άμεση προκήρυξη του μέτρου 121 «Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του άξονα 1 του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013 Αλέξανδρος Μπαλτατζής (Σχέδια Βελτίωσης). Η καθυστέρηση της προκήρυξης του προγράμματος είναι αδικαιολόγητη και στερεί από τους εν λόγω παραγωγούς την δυνατότητα να καλύψουν το κόστος της εγκατάστασης των φυτειών τους από το πρόγραμμα των Σχεδίων Βελτίωσης. Η προκήρυξη του προγράμματος πρέπει να είναι άμεση ώστε οι καλλιεργητές Ροδιάς να μπορέσουν να καλύψουν το κόστος εγκατάστασης νέων φυτειών ροδιάς που θα γίνουν την άνοιξη του 2009.
Επιπλέον, στο πρόγραμμα Βιολογικής Γεωργίας (Άξονας 2 του ΠΑΑ 2007-2013), το οποίο και αυτό έχει καθυστερήσει αδικαιολόγητα, πρέπει η σχετική Κ.Υ.Α. να συμπεριλάβει και την καλλιέργεια της Ροδιάς ως επιλέξιμη καλλιέργεια για επιδότηση από το πρόγραμμα της βιολογικής Γεωργίας. Η καλλιέργεια της Ροδιάς είναι μία παραγωγική διαδικασία με μειωμένη εισροή λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων που εύκολα μπορεί να γίνει υπό καθεστώς βιολογικής παραγωγής πολλαπλασιάζοντας της προστιθέμενη αξία του παραγόμενου προϊόντος από τον Συνεταιρισμό.
Σε μία περίοδο έντονης οικονομικής κρίσης όπου τα εισοδήματα των αγροτών του Νομού έχουν ισοπεδωθεί η άμεση προκήρυξη των προγραμμάτων του ΠΑΑ 2007-2013 (σχέδια βελτίωσης, αγροπεριβαλλοντικά) κρίνεται αναγκαία για όλο τον αγροτικό κόσμο. Οι αγρότες εδώ και πολύ καιρό δεν μπορούν να προγραμματίσουν τις μακροπρόθεσμες δραστηριότητες τους διότι ακριβώς δεν υπάρχει από το ΥΠΑΑΤ ένα σαφές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των προγραμμάτων αυτών.
Επειδή πρόκειται για Συνεταιρισμό που έχει προκύψει από πρώην καλλιεργητές καπνού της περιοχής Φυτειών πρέπει οπωσδήποτε να ληφθεί μέριμνα από το ΥΠ.Α.Α.Τ. ώστε να διασφαλιστούν το 50% της επιδότησης καπνού που πάει στον πυλώνα ΙΙ. Ορίστε «πεδίο δόξης λαμπρό» για το ΥΠΑΑΤ να διασφαλίσει τους πόρους της καπνοκαλλιέργειας που μεταφέρονται στον πυλώνα ΙΙ με την άμεση επιδότηση των καπνοκαλλιεργητών που στρέφονται σε νέες δυναμικές – εναλλακτικές καλλιέργειες.
Τέλος, θεωρούμε σημαντικό την αναγνώριση του Συνεταιρισμού ως Ομάδα Παραγωγών στο μέλλον, ώστε τα μέλη του Συνεταιρισμού να τύχουν των αντιστοίχων ευεργετημάτων.
Κύριε Υπουργέ στην δεδομένη χρονική στιγμή και κάτω από το βάρος των αδιεξόδων που έχουν δημιουργήσει στην περιοχή η εφαρμογή της νέας ΚΑΠ και η έλλειψη κεντρικής αναπτυξιακής στρατηγικής θεωρούμε ότι η ύπαρξη ομάδων παραγωγών με αναζητήσεις αποτελεί το κλειδί που ανοίγει την πόρτα της επιτυχίας. Θέλουμε παραγωγούς αγρότες και χωράφια φυτεμένα και όχι αγρότες με επίδομα ανεργίας την κοινοτική επιδότηση της Ενιαίας Ενίσχυσης.
Αποτελεί χρέος της Πολιτείας να ενθαρρύνει και να στηρίζει τις προσπάθειες όλων των ομάδων παραγωγών που αναζητούν και διεκδικούν με αξιώσεις το μέλλον τους όπως και ο Συνεταιρισμός Καλλιεργητών Ροδιάς Φυτειών καθώς και άλλοι ανάλογοι Συνεταιρισμοί του Νομού .
Κύριε Υπουργέ,
Είμαστε ως Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας στην διάθεση σας και παρακαλούμε να οριστεί συνάντηση εργασίας μαζί σας ή επίσκεψης σας στο νομό μας για να σας εκθέσουμε από κοντά τα ιδιαίτερα προβλήματα την περιοχής και να αναζητήσουμε από κοινού λύσεις προς όφελος των παραγωγών του νομού.
ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΘΥΜΙΟΣ ΣΩΚΟΣ
ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: