Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2020

Πρόσκληση για τακτική εκ περιφοράς συνεδρίαση Δ.Σ. Νομικού Προσώπου την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως συμμετέχουν την Εικοστή (20) του Μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00, στην 14η Τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς.

Δείτε την πρόσκληση:


Δεν υπάρχουν σχόλια: