Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020

Νέα Πρόσκληση 50 εκατ. στους ΟΤΑ από το “Τρίτσης” για το 1821


       Εκδόθηκε την 27η Οκτωβρίου νέα Πρόσκληση του Προγράμματος “Αντώνης Τρίτσης” με τίτλο «Ελλάδα 1821 - Ελλάδα 2021», συνολικό προϋπολογισμό 50 εκατομμύρια ευρώ και σκοπό την «ανάδειξη του ιστορικού έπους μέσω έργων και δράσεων, στο πλαίσιο της συμπλήρωσης 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση του 1821».
Δυνητικοί δικαιούχοι που καλούνται να υποβάλλουν προτάσεις, είναι οι Δήμοι και οι Περιφέρειες της Χώρας.  Κάθε δικαιούχος έχει δικαίωμα υποβολής μίας Αίτησης χρηματοδότησης.
Επί ποινή αποκλεισμού, ο φάκελος της πρότασης πρέπει να περιλαμβάνει σχετική Βεβαίωση από την Επιτροπή “Ελλάδα 2021”, ως προς την σκοπιμότητα υλοποίησης της πρότασης, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης Πρόσκλησης.
Ως έναρξη υποβολής Αιτημάτων ένταξης ορίστηκε η ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης και ως ημερομηνία λήξης υποβολής Αιτημάτων η 31η Μαρτίου 2021.  Η ημερομηνία υποβολής δύναται να λήξει νωρίτερα, σε περίπτωση εξάντλησης του προς διάθεση προϋπολογισμού.
Το Πρόγραμμα υλοποιείται έως την 31η Δεκεμβρίου 2023, με δυνατότητα παράτασης με Υ.Α.
Επιλέξιμες δράσεις αποτελούν:
- ίδρυση και δημιουργία νέων μουσείων και μονίμων εκθέσεων,
- ψηφιοποίηση ιστορικών αρχείων, μουσειακού αποθέματος και πολιτιστικής κληρονομιάς,
- εκπαιδευτικές δράσεις με ψηφιακές εφαρμογές,
- λοιπές δράσεις με πολιτιστικό, τουριστικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα.
Δεν είναι επιλέξιμα:
- δαπάνες μη μόνιμων εκθέσεων,
- δαπάνες συνεδρίων, ημερίδων, σεμιναρίων και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων (εκτός αυτών στο πλαίσιο της δημοσιότητας του προτεινόμενου έργου),
- δαπάνες αναλωσίμων,
- δαπάνες απλής συντήρησης και λειτουργίας.
Σε περίπτωση που προτείνονται δράσεις / παρεμβάσεις σε κτίρια, μνημεία, μουσεία, αθλητικές εγκαταστάσεις ή γενικότερα σχεδιασμός / δράσεις με αρμοδιότητα και άλλων Υπουργείων (Πολιτισμού & Αθλητισμού, Πολιτικής Προστασίας κλπ) απαιτείται η θετική γνωμοδότηση / σύμφωνη γνώμη από τις αρμόδιες Υπηρεσίες αυτών.
Απαραίτητος κρίνεται ο συντονισμός σε θέματα συναρμοδιότητας ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού (π.χ. συμβατότητα και συνέργεια δράσεων και μέτρων), ώστε να επέλθει το βέλτιστο επιχειρησιακό αποτέλεσμα με εξοικονόμηση χρηματικών πόρων του Προγράμματος.
 
Μπορείτε να δείτε ολόκληρη την ΑΤ14 Πρόσκληση ΕΔΩ

1 σχόλιο:

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο