Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020

Δεδουλευμένες υπερωρίες υπαλλήλων Δήμου Αγρινίου, "ποια είναι άραγε η αλήθεια;"       Ο Σύλλογος Εργαζομένων Ο.Τ.Α. Νομού Αιτωλοακαρνανίας, με δελτίο τύπου αναφέρει το με αριθμ. πρωτ. 64967 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με το οποίο παρέχονται οδηγίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4270/2014, ως προς την αποτύπωση των δαπανών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των νομικών τους προσώπων, που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις νομιμότητας και κανονικότητας για την πληρωμή τους, στο Δημόσιο Λογιστικό (Μητρώο Δεσμεύσεων) και στη Γενική Λογιστική. Και υπενθυμίζει ότι στις 15 Οκτωβρίου απεύθυνε ερώτημα προς την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Αγρινίου για το θέμα των απλήρωτων υπερωριών του Δήμου Αγρινίου.
Περαιτέρω κάνει αναφορά σε δηλώσεις του Αντιδήμαρχου Οικονομικών Β. Φωτάκης στα ΜΜΕ, και με αφορμή τις πρόσφατες τοποθετήσεις του επί του θέματος, του ζητά να εξηγήσει ποιες Υπερωρίες πληρώνονται, γιατί όπως χαρακτηριστικά αναφέρει "..εμείς χρήματα από Υπερωρίες δεν έχουμε πάρει.". 
 
Αναλυτικά η ανακοίνωση :
       Στις 6 Οκτωβρίου 2020 εκδόθηκε το με αριθμ. πρωτ. 64967 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με το οποίο παρέχονται οδηγίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4270/2014, ως προς την αποτύπωση των δαπανών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των νομικών τους προσώπων, που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις νομιμότητας και κανονικότητας για την πληρωμή τους, στο Δημόσιο Λογιστικό (Μητρώο Δεσμεύσεων) και στη Γενική Λογιστική. Δίνεται μάλιστα προθεσμία στις οικονομικές υπηρεσίες των δήμων, των περιφερειών και των λοιπών νομικών προσώπων του υποτομέα των ΟΤΑ μέχρι 31 Οκτωβρίου του 2020 προκειμένου :
 
  • να προβούν σε πλήρη έλεγχο των παραστατικών των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους,
  • να ενημερώσουν εγγράφως τον οικείο διατάκτη (ο Δήμαρχος στην περίπτωσή μας), (εάν δεν το έχουν ήδη πράξει) για τα παραστατικά τα οποία αμφισβητούνται ως προς τη νομιμότητα ή την κανονικότητα τους και
  • ανάλογα με τις εντολές του τελευταίου, να προχωρήσουν σε εκτέλεση ή απόρριψη των σχετικών δαπανών από το ΜΔ.
Στις 15-10-2020 και με αφορμή το παραπάνω έγγραφο απευθύναμε ερώτημα προς την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Αγρινίου το οποίο κοινοποιήσαμε στον Δήμαρχο και στους Αρχηγούς των Παρατάξεων της Αντιπολίτευσης :
 
“Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε αν έχετε προβεί ή πρόκειται να προβείτε σε ενέργειες σύμφωνα με τα παραπάνω για το θέμα των απλήρωτων υπερωριών προκειμένου να ενημερώσουμε τα μέλη μας καθώς και για τυχόν δικές μας ενέργειες”.
 
Μέχρι σήμερα δεν έχουμε λάβει καμία επίσημη απάντηση. Αντιθέτως διαβάζουμε στα ΜΜΕ δηλώσεις του αρμόδιου Αντιδημάρχου κ. Β. Φωτάκη σχετικά με το θέμα.
Συγκεκριμένα :
Σε δήλωσή του στις 19-10-2020 μεταξύ άλλων αναφέρει :
 
«Κατανοώ την αγωνία όλων, πάνω από όλα των υπαλλήλων,…….
Δεν μπορώ να φανταστώ οτι υπάρχει ή υπήρξε αιρετός ή υπηρεσιακός παράγοντας που να λειτούργησε ως τροχοπέδη.
Λύθηκαν αρκετά ζητήματα, οι υπερωρίες πλέον πληρώνονται στη βάση όσων οι πράξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναφέρουν….
 
Σε νέα δήλωσή του στις 30-10-2020 μεταξύ άλλων αναφέρει :
 
«Παρατηρώ πως στην ατζέντα επιχειρείται να μπεί ένα θέμα υπερωριών σχετικά με τους Υπαλλήλους με κάθε τρόπο και κόστος.
Αλήθεια τι θέμα υπάρχει πλέον με τις υπερωρίες;
Στη διάθεση της οικονομικής υπηρεσίας τουλάχιστον, δεν γνωρίζω να υπάρχει από καμία Διεύθυνση, καμία ΑΠΛΗΡΩΤΗ υπερωρία που δεν έχει δρομολογηθεί, ειδικά μετά το τελευταίο εντέλεσθαι του Δημάρχου.»
 
Τον ευχαριστούμε για την κατανόηση όμως δεν ζητάμε ελεημοσύνη αλλά τις δεδουλευμένες υπερωρίες.
Δεν μας εξηγεί γιατί η Υπηρεσία στην οποία προΐσταται και εποπτεύει, δεν ακολούθησε και δεν ακολουθεί την νόμιμη διαδικασία που προβλέπεται από το παραπάνω έγγραφο, αλλά επέστρεψε από τις αρχές του 2020 όλα τα υπογεγραμμένα από όλους τους εμπλεκόμενους (Προϊστάμενους, Διευθυντές, Αντιδημάρχους, Δήμαρχο) δικαιολογητικά των υπερωριών στις Διευθύνσεις με ένα απλό έγγραφο χωρίς τεκμηρίωση. Τα ίδια έγγραφα που μέχρι τις αρχές του 2019 υπέγραφε και προωθούσε για πληρωμή.
Δεν μας εξηγεί ποιες Υπερωρίες πληρώνονται, γιατί εμείς χρήματα από Υπερωρίες δεν έχουμε πάρει. Εκτός αν εννοεί υπερωρίες την προσαύξηση του τακτικού μισθού που λαμβάνουν όσοι εργάζονται μέσα στο ωράριό τους νύχτα ή Κυριακές και αργίες. Αποζημίωση η οποία αποτελεί μισθό και όχι εργασία πέραν του ωραρίου.
Άλλωστε όλα τα πολιτικά πρόσωπα και ο ίδιος στις καταθέσεις τους στην προανάκριση, αναγνωρίζουν την οφειλή των υπερωριών προς τους υπαλλήλους.
Ποια είναι άραγε η αλήθεια;
Μήπως τέτοιες τοποθετήσεις προπορεύονται της πολιτικής της Κυβέρνησης που καταθέτει Ν/Σ για κατάργηση του ν.1264/82 – κατάργηση υπερωριών και δεκάωρη εργασία - , το οποίο «προωθεί διαρθρωτικές  μεταρρυθμίσεις» με στόχο την προσαρμογή της εργατικής νομοθεσίας στις ανάγκες των «επενδυτών» και μάλιστα με ακραίο και κυνικό τρόπο;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο