Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020

Δήμος Αγρινίου: Εφάπαξ ειδικό βοήθημα για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος.


       Δημοσιεύθηκε η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση  η οποία δίνει το δικαίωμα, στους καταναλωτές με χαμηλά εισοδήματα  οι οποίοι είναι αποσυνδεδεμένοι από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι και τις 30/04/2020, να υποβάλουν αίτημα ώστε να λάβουν εφάπαξ ειδικό βοήθημα από την Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. ΑΕ. Η κατάθεση των αιτήσεων  με τα δικαιολογητικά  υποβάλλονται στο Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά,  τηλ. επικοινωνίας:  2641046990 και 2641048747 από Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ., οδός  Γληνού 1 (Εmail:kentrokoinothtas@agrinio.gr
Οι προς εξέταση δικαιούχοι του ειδικού βοηθήματος θα πρέπει να πληρούν τα εξής  κριτήρια:

·         Μέχρι τις 30/04/2020 να είναι αποσυνδεδεμένοι από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών και να παραμένουν αποσυνδεδεμένοι.
·         Η αποσύνδεση να αφορά την κύρια κατοικία του δικαιούχου.
Αθροιστικά πρέπει να πληρούνται τα εισοδηματικά και τα περιουσιακά στοιχεία σε σχέση με την σύνθεση του νοικοκυριού και με βάση τους ορισμούς του άρθρου 2 της Δ13/οικ.33475/1935/15.06.2018 (ΦΕΚ Β’2281) Απόφαση «Καθορισμός των ορών και των Προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης»

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
1.      Δήλωση Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Ε1) φορολογικού έτους 2020 (χρήση 2019) όλων των μελών του νοικοκυριού.
2.      Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (Εκκαθαριστικά σημειώματα) φορολογικού έτους 2020 (χρήση 2019) όλων των μελών του νοικοκυριού.
3.      Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ έτους 2020 (χρήση 2019) όλων των μελών του νοικοκυριού
4.      Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) όλων των μελών του νοικοκυριού
5.      Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
6.      Γνωστοποίηση πιστοποίησης Αναπηρίας Επιτροπής ΚΕΠΑ σε ισχύ (εάν υπάρχει)
7.      Βεβαίωση Ασφαλιστικού Φορέα/Νοσοκομείου για την ανάγκη κατ’ οίκον μηχανικής υποστήριξης σε ισχύ (εάν υπάρχει).

 Στις ρυθμίσεις της παρούσας  απόφασης εντάσσονται και περι­πτώσεις μη ενεργών συμβάσεων προμήθειας, όπου εκκρεμούν ληξιπρόθεσμες οφειλές και έχει γίνει καταγγελία της σύμβασης από τον Προμηθευτή. Ειδικότερα, στις περιπτώσεις αυτές, αν ο Προμηθευτής που εκπροσωπού­σε τον καταναλωτή πριν την καταγγελία της σύμβασης, αρνηθεί να συνάψει νέα σύμβαση παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, τότε ο καταναλωτής μεταπίπτει σε καθεστώς καθολικής υπηρεσίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο