Δευτέρα 27 Ιουλίου 2020

Μόνιμος μηχανισμός ενίσχυσης της ΕΛ.ΑΣ. και του Πυροσβεστικού Σώματος, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών, από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας


Αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχει το νέο νομοθετικό πλαίσιο, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι η πρώτη ελληνική Περιφέρεια που ήδη προχώρησε στη δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού επιχορήγησης των υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. και του Πυροσβεστικού Σώματος για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών των υπηρεσιών τους, εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας.....

Στο πλαίσιο αυτό, κατά τη διάρκεια του Περιφερειακού Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2020, εγκρίθηκαν οι προτάσεις ένταξης των έργων «Ενίσχυση του Εθνικού μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων» για τις Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας στη ΣΑΕΠ 501 του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, με προϋπολογισμό 120.000 ευρώ για κάθε Περιφερειακή Ενότητα.
Όπως υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης, Νεκτάριος Φαρμάκης, για πρώτη φορά δημιουργείται ένας μόνιμος «κουμπαράς», προκειμένου να έχει η Περιφέρεια τη δυνατότητα να καλύπτει τις επείγουσες ανάγκες σε υλικά και εξοπλισμό που έχουν οι αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις της περιοχής. «Όλοι ξέρουμε τις ανάγκες που υπάρχουν αλλά και ότι μέχρι τώρα, δεν υπήρχε μία πρόνοια ώστε η Περιφέρεια να μπορεί να επιχορηγεί τα σώματα ασφαλείας. Το νέο νομοθετικό πλαίσιο μας προσφέρει αυτή τη δυνατότητα και οφείλουμε να την αξιοποιήσουμε, προς όφελος των αστυνομικών και πυροσβεστικών μας δυνάμεων και τελικά, προ όφελος της ίδιας της κοινωνίας» σημείωσε ο κ. Φαρμάκης, προσθέτοντας πως η συγκεκριμένη επιχορήγηση δεν αναιρεί την υποχρέωση της Πολιτείας να χρηματοδοτεί τα Σώματα Ασφαλείας, αλλά αποτελεί ένα επιπλέον «εργαλείο» στα χέρια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με στόχο την δημόσια ασφάλεια και προστασία.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 54 παρ. 5 του Ν. 4662/2020 (ΦΕΚ A’ 27/07.02.2020) "Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις” οι Περιφέρειες και τα νομικά τους πρόσωπα, μετά από απόφαση του οικείου συμβουλίου, δύνανται να επιχορηγούν τις υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, οι οποίες βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων τους, για την κάλυψη έκτακτων ή/και επειγουσών αναγκών αυτών, προς διασφάλιση της ασφάλειας των πολιτών και της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Η ανωτέρω επιχορήγηση αφορά, ιδίως, επείγουσες συντηρήσεις κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, προμήθεια υλικών και αναλωσίμων, καθώς και προμήθεια καυσίμων. Για την κάλυψη των παραπάνω αναγκών, εφαρμόζονται αναλογικά και οι ρυθμίσεις του άρθρου 202 του Ν. 3463/2006 (Α ́ 114).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο