Δευτέρα 27 Ιουλίου 2020

Συναντήσεις με τοπικούς φορείς στο Αιτωλικό στα πλαίσια της δημιουργίας του Οικομουσείου

Με τους τοπικούς φορείς (stakeholders) του Μεσολογγίου και του Αιτωλικού συναντήθηκε ο Δήμαρχος Ι.Π. Μεσολογγίου Κώστας Λύρος και μέλη της δημοτικής αρχής την Δευτέρα 20 Ιουλίου..... 
Αντικείμενο της συνάντησης ήταν να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με το «Οικομουσείο Παράκτιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς Μεσολογγίου-Αιτωλικού (Port Museum)» και τις δραστηριότητές του, καθώς και για τον τρόπο λειτουργίας και διαχείρισής του. 
Το Οικομουσείο Παράκτιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς Μεσολογγίου-Αιτωλικού βρίσκεται υπό κατασκευή στην τοποθεσία Κτίριο «Εξέδρα» στη Δυτική παραλία στο Αιτωλικό, όπου διεξήχθησαν και οι συναντήσεις. Σκοπός του Οικομουσείου είναι να αποτελέσει σημαντικό μέσο για την διάχυση και προώθηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του Μεσολογγίου και του Αιτωλικού. 
Η επιτυχία των συναντήσεων οφείλεται στην συμμετοχή μεγάλου αριθμού εκπροσώπων τοπικών φορέων καθώς και πολιτών που έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη λειτουργία του «Οικομουσείου Παράκτιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς Μεσολογγίου - Αιτωλικού». Παράλληλα, αρκετοί από τους συμμετέχοντες φορείς εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους να αποτελέσουν υποστηρικτικά μέλη του Οικομουσείου υπογράφοντας το σχετικό Τοπικό Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ αυτών, του Δήμου και του ERFC. 
Οι συναντήσεις διοργανώθηκαν από τον Δήμο Ι.Π Μεσολογγίου και το ERFC στο πλαίσιο του έργου MUSE «Development and valorisation of port museums as natural and cultural heritage sites» που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο