Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019

Πόσα παίρνει ο κάθε δήμος της Αιτωλοακαρνανίας για δαπάνες σχολείων

           Την 21η Νοεμβρίου δημοσιεύθηκε η Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Π. Θεοδωρικάκου με την οποία κατανέμονται, από τους ΚΑΠ των Δήμων, 28.000.000,00 ευρώ σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητάς τους..........    Πρόκειται για την 4η κατανομή εκατομμυρίων από τους ΚΑΠ Δήμων 2019 για λειτουργικά σχολείων. Είχαν ήδη προηγηθεί οι δύο κατανομές από τον τέως ΥΠΕΣ, Αλέξη Χαρίτση.
       Για την κατανομή των 28 εκατομμυρίων λήφθηκαν υπόψη δεδομένα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη σχολική χρονιά 2017-2018 που αφορούν:
–στον αριθμό των μαθητών ανά σχολική βαθμίδα,
–στον αριθμό των σχολείων και στον αριθμό των τμημάτων ανά κλιματική ζώνη,
–ενώ συνεκτιμήθηκε και η υλοποίηση του θεσμού του σχολικού τροχονόμου.

           Τα ποσά θα καταβληθούν στους δικαιούχους Δήμους με χρηματικές εντολές του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

       Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις παρακαλούνται στο τέλος της Υπουργικής Απόφασης να μεριμνήσουν για την άμεση απόδοση από τους ΟΤΑ χωρικής αρμοδιότητάς τους στις οικείες Σχολικές Επιτροπές ή Σχολικές Εφορείες (στην περίπτωση των μειονοτικών σχολείων), των πιστώσεων που τους διατίθενται, επισημαίνοντάς τους ότι πρέπει να προχωρήσουν επειγόντως σε όλες τις απαιτούμενες προς τούτο ενέργειες.

Tα ποσά που κατανέμονται στους δήμους της Αιτωλοακαρνανίας:


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο