Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019

Συνεδριάζει το ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ - Δευτέρα 2.12.2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

           Καλεί σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση την Δεύτερη (2η) του Μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου (Δημοτικό Κατάστημα), για λήψη Αποφάσεων στα κάτωθι θέματα:

1.-ΑΠΟΔΟΧΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΣΥΝΤΑΞΗ/ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ»........2.-ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΩΤΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ” ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣΑΑ 2014 - 2020: 0011463443 ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020  ΜΕΤΡΟ 19: “ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) -LEADER 2014 - 2020”, ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ.

3.-ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΞΟΥΣΙΟΤΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. 

4.-ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΞΟΥΣΙΟΤΗΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΥ.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Τακτικά Μέλη
1.-Γαλάνης Κωνσταντίνος
2.-Σούλας Βασίλειος
3.-Τσίγκρου Αναστασία
4.-Γαλάτη Κωνσταντίνα
5.-Παπαχαραλάμπους Χαράλαμπος
6.-Ζώγας Νικόλαος 

Αναπληρωματικά Μέλη 
1.-Μάντζαρης Ελευθέριος 
2.-Μακρής Παρασκευάς
3.-Αποστολάκη Σπυριδούλα
4.-Λύσσαρη Μαρία –Ελένη
5.-Αναπληρωτής του Εκάστοτε Λιμενάρχη
6.-Παπαναστάσης Στυλιανός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο