Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2019

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ: Ζητά ενημέρωση στο Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας σχετικά με τις 14 νέες Άδειες για αιολικούς σταθμούς στο Δήμο Ακτίου- Βόνιτσας που εξέδωσε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ)

         Προβληματισμό στην τοπική κοινωνία προκαλεί η πρόσφατα έγκριση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για 14 νέες Άδειες για αιολικούς σταθμούς στο Δήμο Ακτίου- Βόνιτσας. Το θέμα φέρνει στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δημοτικός Σύμβουλος ΝΩΝΤΑΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ, επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Ακτίου Βόνιτσας και ζητά ενημέρωση απο τη δημοτική αρχή...

Αναλυτικά στην ανακοίνωση της παράταξης αναφέρεται:

Ερώτηση προς τη Δημοτική Αρχή Ακτίου – Βόνιτσας για ενημέρωση στο Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας 25/11/2019 σχετικά με τις 14 νέες Άδειες  για  αιολικούς σταθμούς στο Δήμο Ακτίου - Βόνιτσας που εξέδωσε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ)

         Είναι γνωστό πως η ΕΕ και οι ελληνικές κυβερνήσεις εδώ και χρόνια προωθούν την απελευθέρωση της Ενέργειας μέσω της στρατηγικής για την "πράσινη ανάπτυξη", δηλαδή την παραγωγή ηλεκτρικής Ενέργειας μέσω Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), στοχεύοντας με αυτόν τον τρόπο να βρουν επενδυτική διέξοδο τα συσσωρευμένα κεφάλαια των μονοπωλίων, τα οποία βεβαίως συμπληρώνονται και με κρατικό χρήμα μέσω επιδοτήσεων ή του "πράσινου ταμείου".
Βέβαια, η "πράσινη ανάπτυξη" προωθείται με το πρόσχημα της προστασίας του περιβάλλοντος και τις αποτροπής της κλιματικής αλλαγής. Όμως οι πραγματικοί στόχοι της συγκεκριμένης πολιτικής είναι:
α)-Να επιταχυνθεί η "απελευθέρωση" του ενεργειακού τομέα από την κρατική προστασία.
β)-Να περιοριστεί η εξάρτηση της ΕΕ από τα εισαγόμενα καύσιμα, ώστε να μειωθεί η σημερινή υπεροχή των ΗΠΑ και της Ρωσίας στο σκέλος του πετρελαίου και του φυσικού αερίου έναντι της ΕΕ.
γ)-Να προωθηθεί η σχετική ευρωενωσιακή τεχνολογία και τα αντίστοιχα "πράσινα" εμπορεύματα (όπως οι ανεμογεννήτριες) στη διεθνή αγορά.........      Από τον χορό των εκατομμυρίων, που διαβάζουμε, με δολώματα για τη φάκα, δεν λείπουν και οι δημοτικές και περιφερειακές αρχές με καταλύτη τις λεγόμενες ενεργειακές κοινότητες που δεν είναι τίποτε άλλο παρά ο Δούρειος Ίππος για να πεισθούν οι τοπικές κοινωνίες να σκύψουν το κεφάλι και να συμφωνήσουν με την καταστροφή του περιβάλλοντος και της φυσιογνωμίας των νησιών και των χωριών μας στον βωμό του κέρδους.

            Στην περιοχή μας η πολιτική αυτή εκφράζεται με την υπο κατασκευή  επένδυσης αιολικού πάρκου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 40 MW στη θέση «Περγαντή» του ∆ήμου Ακτίου - Βόνιτσας όπου συντελείται ένα περιβαλλοντικό έγκλημα σχεδόν σε όλο το μήκος και πλάτος του βουνού (το είχαμε φέρει  στην 6η/2018 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 5/6/2018 μετά από το αίτημα μας για συζήτηση με θέμα το Περιβαλλοντικό έγκλημα από τις εγκαταστάσεις των ανεμογεννητριών στα Ακαρνανικά Όρη. )
 
και όπως φαίνεται συνεχίζεται καθώς πρόσφατα η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) εξέδωσε άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για  14 αιολικούς σταθμούς στο Δήμο Ακτίου - Βόνιτσας σε προστατευόμενες περιοχές "Natura" και εντός του Καταφυγίου Άγριας Ζωής, που προϋποθέτουν τη διάνοιξη πολλών χιλιόμετρων νέων δρόμων σε κορυφογραμμές και πλαγιές, σε προστατευόμενα λόγω της ευαισθησίας τους οικοσυστήματα, εναέριες γραμμές πυλώνων υψηλής τάσης μέσα σε απόκρημνες και δασωμένες περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους.               Όλα τα παραπάνω οδηγούν την μετατροπή των Ακαρνανικών από παρθένα φύση σε βιομηχανική ζώνη.

               Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των Α/Π που έχουν μέχρι σήμερα εγκριθεί αποκρύπτουν σκοπίμως το μέγεθος των επεμβάσεων επιχειρώντας να παρουσιάσουν την ανεπανόρθωτη και αμετάκλητη αλλοίωση του φυσικού οικοσυστήματος και του ίδιου του ανάγλυφου των βουνών μας ως "περιβαλλοντικά φιλική" διαδικασία.
      Όλα αυτά πίσω από την πλάτη των τοπικών κοινωνιών, των Τοπικών Συμβουλίων, ακόμα και των Δημοτικών και Περιφερειακών  Συμβουλίων.

          Η "Λαϊκή Συσπείρωση" θεωρεί πως οι ιδιωτικές επενδύσεις στον τομέα της Ενέργειας θα έχουν πολλαπλές αρνητικές συνέπειες στους εργαζόμενους της περιοχής. Συγκεκριμένα:
α)-Δεν θα συμβάλουν στην παροχή φθηνής ενέργειας - ηλεκτρικού ρεύματος - για τους κατοίκους. Το αντίθετο, μέσω της επέκτασης της ιδιωτικοποίησης, η τιμή του ρεύματος για τα λαϊκά νοικοκυριά αυξάνεται συνεχώς.
β)-Δεν θα προστατεύουν το περιβάλλον, όπως ισχυρίζονται. Αντίθετα, επειδή ακριβώς γίνονται με σκοπό το κέρδος, θα γίνουν με το μικρότερο δυνατό κόστος, που σημαίνει: Πρόχειρες και ελλιπείς περιβαλλοντικές μελέτες, μικρή και ανύπαρκτη επιτήρηση του έργου από τις αρμόδιες κρατικές αρχές.
γ)-Καταπατήσεις περιουσιών κατοίκων σε περιπτώσεις όπου περνούν δρόμοι ή κατασκευάζονται πυλώνες μέσα από ιδιοκτησίες και θα δώσει τη χαριστική βολή στην ήδη δοκιμαζόμενη κτηνοτροφία που είναι και η κύρια ενασχόληση των φτωχών κατοίκων της περιοχής. 
δ)-Τέλος, μέσω ενός περίπλοκου συστήματος θυγατρικών εταιρειών, εργολαβιών και υπεργολαβιών, γίνεται προσπάθεια να χτυπηθεί κάθε εργασιακό δικαίωμα, να πέσουν οι μισθοί των εργαζομένων σε αυτά τα έργα.

         Σήμερα η χώρα μας έχει όλες τις προϋποθέσεις για να καλύψει τις ανάγκες των λαϊκών νοικοκυριών και της βιομηχανίας σε Ενέργεια. Διαθέτει έμπειρο, πολυάριθμο εργατικό δυναμικό υψηλής τεχνολογικής και επιστημονικής ειδίκευσης. Διαθέτει σημαντικές εγχώριες ενεργειακές πηγές, όπως το πετρέλαιο, το υδάτινο δυναμικό, τη γεωθερμία, τον αέρα, τον ήλιο.
        Αν όλα αυτά τα μέσα κοινωνικοποιηθούν, στο πλαίσιο του ενιαίου κεντρικού επιστημονικού σχεδιασμού της παραγωγής, μπορούν σήμερα να καλύψουν αυτές τις ανάγκες.
         Αυτό που μπαίνει εμπόδιο στην ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, που δημιουργεί κίνδυνους για τη δημόσια Υγεία και το Περιβάλλον είναι η εκμετάλλευση όλων αυτών των δυνατοτήτων με κριτήριο το κέρδος.

         Προφανώς οι εγκαταστάσεις των αιολικών πάρκων που προωθούνται στην περιοχή μας, δεν γίνονται στο πλαίσιο μιας ισόρροπης ανάπτυξης για την ικανοποίηση των ενεργειακών αναγκών του λαού.
     Η "Λαϊκή Συσπείρωση Ακτίου - Βόνιτσας" με βάση τα παραπάνω ρωτά την δημοτική αρχή Ακτίου Βόνιτσας:
•-Αν συμφωνεί με την κατασκευή των 14 αιολικών σταθμών στην περιοχή μας;
•-Αν προτίθεται να πάρει πρωτοβουλίες και ποιες προκειμένου να ακυρωθούν οι 14 Άδειες Εγκατάστασης Αιολικών Σταθμών που εκδόθηκαν εντός των ορίων του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας;

              Σήμερα, η παρεμπόδιση του σχεδιασμού των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων μπορεί να επιτευχθεί μόνο με κινητοποίηση όλων των μαζικών φορέων και συνδικάτων των εργατών, αγροτών, συνταξιούχων, μικροεπαγγελματιών, που θα εκφράσουν δυναμικά την αντίθεσή τους στην παράδοση του φυσικού πλούτου της περιοχής μας στα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα.

Νώντας Μωραΐτης,
Δημοτικός σύμβουλος, 
επικεφαλής της δημοτικής παράταξης 
«Λαϊκή Συσπείρωση Ακτίου Βόνιτσας»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο