Τρίτη 31 Μαΐου 2016

Στρεβλώσεις στο πρόγραμμα Νέων Γεωργών

Ασάφειες και κίνδυνοι στο, κατά τα λοιπά, ελκυστικό πρόγραμμα εγκατάστασης νέων γεωργών. 
Τι πρέπει να αλλάξει πριν την προκήρυξη, για να είναι πράγματι αποδοτικό.
Σε… ραντεβού στα τυφλά εξελίσσεται για χιλιάδες νέους ανθρώπους το πρόγραμμα Εγκατάστασης Νέων Γεωργών, αφού οι ασάφειες και τα αδιευκρίνιστα σημεία είναι τόσα και τέτοια, που δεν επιτρέπουν την ομαλή ένταξη μεγάλου ποσοστού παραγωγών που και θέλουν και πληρούν τα αντικειμενικά κριτήρια συμμετοχής. Υποτίθεται ότι σκοπός του μέτρου είναι η προσέλκυση νέων σε ηλικία ανθρώπων στις αγροτικές περιοχές και η ενασχόληση τους με τη γεωργία, γεγονός που θα συμβάλει θετικά τόσο στην απασχόληση όσο και στη διατήρηση του πληθυσμού στην ύπαιθρο.....
Και είναι αυτονόητο πως κατά κύριο λόγο ενδιαφέρον εκδηλώνουν οι «διάδοχοι» παραγωγών που συνταξιοδοτούνται,  ώστε να δημιουργηθούν ευνοϊκότερες προϋποθέσεις για τις εκμεταλλεύσεις και σε συνδυασμό με την υιοθέτηση νέων πρακτικών και καινοτομιών από νέους σε ηλικία ανθρώπους να υπάρξει ανάπτυξη στο χώρο. Ωστόσο, με τις προϋποθέσεις που έχουν οριστεί στο πρόγραμμα Νέων Γεωργών, όπως αυτό προδημοσιεύτηκε, εισάγεται «κόφτης» στη διαδικασία μεταβιβάσεων και δεν επιτρέπεται σε έναν γονιό να μεταβιβάσει την εκμετάλλευσή του στα δυο, λ.χ., παιδιά του. Δεν μπορεί δηλαδή, κάποιος, που επί παραδείγματι έχει 300 πρόβατα, 50 βοοειδή και 10 χοιρομητέρες, να μεταβιβάσει μόνο τα 150 πρόβατα στο γιό του για να ξεκινήσει τη δική του, αυτόνομη εκμετάλλευση. Για να ενταχθεί στο πρόγραμμα ο γιός, πρέπει να πάρει το σύνολο της εκμετάλλευσης του πατέρα!  Άρα, ο έτερος γιός, δεν έχει δικαίωμα να γίνει αγρότης! Ανάλογα προβλήματα υπάρχουν και σε περίπτωση μεταβίβασης από οποιονδήποτε τρίτο, ο οποίος μάλιστα κινδυνεύει να χάσει τα Δικαιώματά του. Με δεδομένο ότι το πρόγραμμα είναι, κατά τα λοιπά, ελκυστικό και εφ’ όσον ήδη υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από νέους ανθρώπους να ενταχθούν σε αυτό και να συμβάλουν στην αναγκαία ηλικιακή ανανέωση του αγροτικού χώρου, ως Συνεταιρισμός εκτιμούμε πως η ηγεσία του υπουργείου και οι αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες, οφείλουν να διορθώσουν τα σημεία εκείνα που λειτουργούν ανασχετικά, δίνοντας διέξοδο σε όσους πραγματικά θέλουν και μπορούν επαγγελματικά να ασχοληθούν με τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Ως προς τούτο, ο πρόεδρος της Ένωσης κ. Θωμάς Κουτσουπιάς έχει ήδη αποστείλει σχετικό έγγραφο στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Υπενθυμίζουμε ότι δικαιούχοι προς ένταξη είναι νέοι γεωργοί, ηλικίας κάτω των 40 ετών, που έχουν υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ για το έτος 2016 και που έχουν τις προϋποθέσεις να εγγραφούν στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων. Για πρώτη φορά είναι επιλέξιμα για ενίσχυση και νομικά πρόσωπα τα οποία ανήκουν κατά κύριο λόγο σε νέο γεωργό. Το ποσό ενίσχυσης διαμορφώνεται, ανάλογα με τους ανωτέρω συνδυασμούς από 17.000 ευρώ έως 22.000 ευρώ. Η Ένωση Αγρινίου και το οργανωμένο Τμήμα Αγροτικών Μελετών αναλαμβάνει την ενημέρωση των ενδιαφερομένων και τη σύνταξη ολοκληρωμένου επιχειρηματικού σχεδίου ανάπτυξης της γεωργικής τους εκμετάλλευσης, για την ένταξή τους στο πρόγραμμα. Μετά την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου που θα καταρτήσει και θα καταθέσει η Ένωση Αγρινίου με το φάκελο υποψηφιότητας, ο νέος γεωργός δεν αναλαμβάνει περαιτέρω υποχρεώσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο 2641.0.69026  και 2641.0.69032.

e-ea

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο