Τετάρτη 25 Μαΐου 2016

Στην ΚΑΤΟΥΝΑ θα συνεδριάσει την ΚΥΡΙΑΚΗ το δημοτικό συμβούλιο Ακτίου Βόνιτσας

      Με 32 θέματα στην ημερήσια διάταξη του, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ακτίου Βόνιτσας, στην Κατούνα, στις 29 Μαΐου 2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 19:00 μμ. 
      Κι όμως παρά τα πολλά θέματα, τα καυτά προβλήματα που απασχολούν την Κατούνα, όπως τα κλειστά δημοτικά σφαγεία, τα λουτρά Τρύφου, η αγροτική οδοποιία, η ανάπτυξη, το γήπεδο της Μεδεών, η δίκαιη κατανομή για τα τραπεζοκαθίσματα της πλατείας, ποιος θα πληρώσει τα 177.500 ευρώ του οικοπέδου του βιολογικού Κατούνας, κ.α. δεν υπάρχουν στην ημερησία διάταξη. 
       Να τονίσουμε ότι κοντεύουν σχεδόν δύο χρόνια με τη δημοτική αρχή Αποστολάκη και όλα παρέμειναν στάσιμα. Κανένα έργο στην Κατούνα, μαύρη η κατάσταση στα χωριά. Μόνο λόγια και υποσχέσεις, μόνο δικαιολογίες. 
    Ξέχασε από ότι φαίνεται τις προεκλογικές υποσχέσεις ο Δήμαρχος και οδηγεί την Κατούνα σε υποβάθμιση σε σύγκριση με άλλες τοπικές κοινωνίες του Ακτίου Βόνιτσας. 
    Δεν θα αναφερθούμε στις αράδες με υποσχέσεις που μοίραζε στους Κατουνιώτες ο Αποστολάκης προεκλογικά, αφού όχι μόνο δεν έκανε έργα αλλά ούτε αξιοποίησε τις δυνατότητες που υπήρχαν. Βασικό χαρακτηριστικό η υποβάθμιση του κέντρου υγείας Κατούνας, η παραλίγο υποβάθμιση του Αστυνομικού Τμήματος, κ.α. 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10) στη Δημοτική Κοινότητα Κατούνας.

    Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην Δημοτική Κοινότητα Κατούνας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Μεδεώνος - σύμφωνα με την αρίθ.115/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου), στις 29 Μαΐου 2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης με μοναδικά θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.- Υποβολή Πρότασης και συγκρότηση Διαθεσιμότητας –Επάρκειας Ομάδας Έργου στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 14 με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ », του Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»,  το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ, για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΝΕΡΟΥ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ». (Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας)..........2.- Κατανομή ποσού από Κ.Α.Π στις Σχολικές Επιτροπές για λειτουργικές δαπάνες σχολείων έτους 2016 (Β κατανομή) . (Εισηγήτρια κα Πανταζή)

3.-Περί έκτακτης επιχορήγησης Σχολικών Επιτροπών Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας.
(Εισηγήτρια κα Πανταζή)

4.- Περί έγκρισης ανανέωσης τηλεϊατρικής κάλυψης για το Κέντρο Υγείας Βόνιτσας. 
(Εισηγητής κ. Αποστολάκης Παντελής)

5.- Περί έγκρισης προμήθειας τρακτέρ. (Εισηγητής κ. Στούπας)

6.- Περί έγκρισης προμήθειας αυτοκινήτων και αναμόρφωση προϋπολογισμού.
 (Εισηγητής κ. Στούπας)

7.- Ορισμός εκπροσώπου στην Γενική συνέλευση των μετόχων της ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε ΟΤΑ .
(Εισηγητής κ. Πρόεδρος)

8.- Ορισμός υπολόγου και εξουσιοδότηση κίνησης λογαριασμού στην Τράπεζα Ελλάδας για το έργο «Ανάπλαση του ιστορικού κέντρου και της παραλιακής ζώνης της Βόνιτσας και δημιουργία πολιτιστικού κέντρου». (Εισηγητής κ. Πρόεδρος)

9.- Παράταση χρόνου περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση 2ης εισόδου Μοναστηρακίου».
(Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας)

10.- Παράταση χρόνου περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση στατικής επάρκειας 1ου και 2ου Δημοτικού Σχολείου Βόνιτσας». (Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας)

11.- Περί πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση Ανατολικής Εισόδου Βόνιτσας».  (Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας)

12.- Περί συγκρότησης Επιτροπής προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ Τ.Δ. ΔΡΥΜΟΥ». (Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας)

13.- Περί συγκρότησης Επιτροπής προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου: «Εσωτερικό Δίκτυο ύδρευσης Βόνιτσας, Δήμου Ανακτορίου». (Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας)

14.- Περί συγκρότησης Επιτροπής προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αγροτική οδοποιία Αετού». (Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας)

15.- Περί συγκρότησης Επιτροπής προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση Στατικής Επάρκειας του Γυμνασίου-Λυκείου Βόνιτσας».
 (Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας)

16.- Περί συγκρότησης Επιτροπής προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επισκευή  Κτιρίου Αποχωρητηρίου Γυμνασίου – Λυκείου Βόνιτσας». (Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας)

17.- Απευθείας ανάθεση μετά από άγονη δημοπρασία πρόχειρου διαγωνισμού για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ  ΕΤΟΣ 2016» μέχρι το ποσό των 73.800,00 €. (Εισηγητής κ. Στούπας)

18.- Περί αιτήσεως για μείωση μισθώματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4071/2012.
(Εισηγητής κ. Στούπας)

19.- Έγκριση έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού 1ου τριμήνου 2016. 
(Εισηγητής κ. Πρόεδρος)

20.- Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016. (Εισηγητής κ. Στούπας)

21.- Περί έγκρισης απολογισμού της «Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας» για το οικονομικό έτος 2015. (Εισηγήτρια κα Πανταζή)

22.- Έγκριση Πεπραγμένων της «Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας» για τα έτη  2011, 2012, 2013, 2014. (Εισηγητής κ. Προδρομίτης)

23.-Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και καταβολής εξόδων κίνησης. (Εισηγητής κ. Πρόεδρος)

24.- Λήψη απόφασης για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας σε τρίτους. 
(Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας)

25.- Περί επιχορήγησης Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης».
(Εισηγητής κ. Παντελής Αποστολάκης)

26.- Αιτήσεις για μείωση λογαριασμών από χρηματικούς καταλόγους ύδρευσης. 
(Εισηγητής κα Πανταζή)

27.- Αίτηση για διακοπή μισθώματος αίθουσας κτιρίου παλαιού Δημοτικού Σχολείου Παλαίρου (κυλικείο). (Εισηγητής κ. Στούπας)

28.- Περί έγκρισης επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού. (Εισηγητής κ. Στούπας)

29.- Περί μειώσεως λογαριασμών από Χρηματικούς Καταλόγους δικαιώματος βοσκής, προστίμων ΚΟΚ.  (Εισηγητής κ. Πάντας)

30.- Περί αποδοχής πίστωσης από το ΥΠ.ΕΣ για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας, ποσού 44.500,00 € 
(Εισηγητής κ. Δήμαρχος)

31.- Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις για κάλυψη εποχιακών-πρόσκαιρων αναγκών.
(Εισηγητής κ. Δήμαρχος)

32.- Πρόσληψη προσωπικού με τρίμηνες συμβάσεις για κάλυψη εποχιακών-πρόσκαιρων αναγκών για πυροπροστασία. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ   
  
* Επιπλέον στοιχεία για τις εισηγήσεις (αποφάσεις Επιτροπών, έγγραφα κλπ.) παρακαλούμε να απευθύνεστε στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ή στους αρμόδιους Υπαλλήλους. 7 σχόλια:

 1. Ο ΣΤΟΥΠΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΜΑ ΕΦΕΡΑΝ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΥΝΑ.ΤΡΕΛΑΘΗΚΑΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΤΡΕΛΑΘΗΚΑΜΕ ΝΑ ΑΚΟΥΜΕ ΟΤΙ ΓΙΑ ΟΛΑ ΦΤΑΙΝΕ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ.
  ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΧΑΛΙΑ ΣΑΣ.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Κύριε Στούπα και όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κυρίως από τον πρώην Δήμο Μεδεώνος να πάρετε θέση ανοικτά για το ποιος πρέπει να πληρώσει τα 177.000 ευρώ για το χωράφι αφού και ο Δήμαρχος κ Αποστολάκης μιλά για πιθανή μεθόδευση στη πώληση με τιμή 214.000 ευρώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Κύριε Φερεντίνο , ο Δήμαρχος κ Αποστολάκης μίλησε σε πρόσφατη συνέντευξη του ότι
  1) Ο Σολδάτος και εσείς του παραδώσατε χρέος 6.000.000 ευρώ και βάλε
  2) Για τη πώληση του χωραφιού στη Κατούνα μίλησε για πιθανή μεθόδευση
  3) Για το ΧΥΤΑ ότι δεν εφαρμόστηκε η μελέτη και οι περιβαλλοντικοί όροι.
  4) Για το βιολογικό της Παλαίρου ότι άρχισαν οι συνδέσεις με το αποχετευτικό δίκτυο.
  Εδώ εφαρμόζονται οι όροι που ορίζει η μελέτη;
  Κύριε Φερεντίνο , έχετε την ελάχιστη υποχρέωση απέναντι στους Δημότες να θέσετε τα θέματα αυτά για συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης στο Συμβούλιο της Κυριακής στη Κατούνα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Λάκια Στούπα να εξηγήσετε ως Αντιδήμαρχος οικονομικών και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής γιατί συνεχίζεται το πάρτι των απευθείας αναθέσεων σε συγγενείς Δημάρχου, Παιδιά και κουμπάρους Αντιδημάρχου, πατέρα της Αντιδημάρχου, μελών Δημοτικών και τοπικών Συμβουλίων, των ημετέρων σας ως παράταξη, σε μαγαζιά στο Αγρίνιο, στη Λευκάδα, στη Πάτρα, στα Γιάννενα, στη Πρέβεζα, στα εικονικά έργα και εικονικές προμήθειες του Κέντρου Μέριμνας κλπ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΘΕΜΑ :Έγκριση Πεπραγμένων της «Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας» για τα έτη 2011, 2012, 2013, 2014. (Εισηγητής κ. Προδρομίτης)

  Κύριε Προδρομίτη Σωτήρη , Πρόεδρε της Κοινωφελούς

  ρωτήστε το κ Δήμαρχο τι μου απάντησε σε αίτηση μου, που ζητούσα τους Οικονομικούς Απολογισμούς της Κοινωφελούς Επιχείρησης και ποιος υπογράφει σε έγγραφο και τι απάντησαν, από το Δήμο στην Αποκεντρωμένη σε ανάλογη αίτηση μου.
  Κώστας Θ Τριαντακωνσταντής
  Μαθηματικός


  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
  1. Την απευθείας ανάθεση της προμήθειας λιπασμάτων στoν Σ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
  & ΣΙΑ Ο.Ε. με έδρα το Αγρίνιο με Α.Φ.Μ. 099738806 Δ.Ο.Υ. Αγρινίου, στην
  συνολική τιμή των 1.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.
  2. Η πληρωμή θα γίνει μετά το πέρας την παραλαβή των προμηθειών με την έκδοση
  σχετικού εντάλματος πληρωμής.
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ
  Άλλη μια απευθείας ανάθεση από το Κέντρο Μέριμνας και το κ Παντελή από το συγκεκριμένο μαγαζί του Αγρινίου. Τα μαγαζιά του Δήμου δεν έχουν λιπάσματα Δήμαρχε κ Αποστολάκη να αγοράσετε ή και αυτά ...... καλό το μέλι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Τα σφαγεία που ειναι ;σφάζουν μπεεε...τα Λουτρά που ειναι ;πνίγονται ;;;;Γλου Γλου Γλου ....σιγα τα θεματα που εχει στο συμβούλιο .σανο δίνει στους κατουνιωτες και αυτοι ψηφίζουν Αποστολακη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο