Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2015

Συμπολιτεία Ξηρομεριτών: Προσλήψεις και αξιολόγηση μόνο με κριτήρια ΑΣΕΠ.

Ο Δήμος Ξηρομέρου με σχετική προκήρυξη που αναρτήθηκε στη Διαύγεια θα προσλάβει έντεκα (11) υπαλλήλους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμός Περιβάλλον Αθλητισμός Παιδεία και Κοινωνική Πρόνοια στο Δήμο Ξηρομέρου», που εδρεύει στον Αστακό, για τις δομές των Παιδικών Σταθμών Αστακού, Φυτειών και του Βρεφονηπιακού Σταθμού Κανδήλας......

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι, που πληρούσαν τα κριτήρια που έθετε η προκήρυξη, κατέθεσαν τα δικαιολογητικά τους έως της 16/11/2015 όπως όριζε η προκήρυξη.
Το νομικό πρόσωπο του Δήμου για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συνέστησε τριμελή επιτροπή η οποία καλείτε να αξιολογήσει όλους τους φακέλους των δικαιολογητικών των υποψηφίων. 
Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήρια ΑΣΕΠ, όπως ορίζει η προκήρυξη και γνωρίζουν και οι ενδιαφερόμενοι. 
Να ενημερώσουμε τους αρμόδιους, που με τον έναν η άλλο τρόπο εμπλέκονται στη εν λόγο προκήρυξη ότι δεν υπάρχει καμιά περίπτωση να δεχτούμε άλλου είδους κριτήρια αξιολόγησης εκτός αυτών που ορίζει η προκήρυξη δηλαδή τα κριτήρια ΑΣΕΠ
Επίσης κάθε προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής να ακυρώσει την προκήρυξη για την πρόσληψη των δύο Νηπιαγωγών και να επαναπροκηρύξει τις θέσεις με κριτήρια που θα βάλει η Δημοτική Αρχή είναι εκ του πονηρού για ρουσφετολογικές εξυπηρετήσεις που δεν προάγει την αξιοκρατία, την αντικειμενικότητα και την δυνατότητα ίσον ευκαιριών.
Για τις 10 νέες προσλήψεις στα Κ.Δ.Α.Π ο ορισμός των προσόντων επιλογής και η βαθμολόγηση, βάσει της νομοθεσίας, θα γίνει από την Δημοτική Αρχή που θα κάνει τις προσλήψεις.
Επισημαίνουμε εξ’ αρχής για να μη παρεξηγούμαστε αργότερα, ότι στην προκήρυξη θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα ουσιώδη στοιχεία που απαιτούνται ώστε να διασφαλίζονται οι αρχές της ίσης ευκαιρίας συμμετοχής, της αντικειμενικότητας, της αξιοκρατίας, της δημοσιότητας και της διαφάνειας προκειμένου να αποφευχθούν δυσάρεστες συνέπειες με καταγγελίες και τελικά την ακύρωση της προκήρυξης των θέσεων.
Και επειδή οι καιροί είναι πονηροί και η Δημοτική Αρχή ακόμα πονηρότερη, μένουμε προς το παρόν στην προειδοποίηση και ευχόμαστε να μη χρειαστεί να επανέλθουμε.
 24/11/2015
 Συμπολιτεία Ξηρομεριτών


1 σχόλιο:

  1. Μεγάλη διαφάνεια και αξιόπιστα πρόεδρος της επιτροπής ένας άσχετος

    ΑπάντησηΔιαγραφή