Αναζήτηση ΞηρόμεροNews. -Παρακαλώ συμπληρώστε αυτό το πεδίο!

Δήλωση υποψηφιότητας του Λιάμη Βασιλείου του Θεοδώρου με τον συνδυασμό ''ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ - πρώτα ο πολίτης''

Λιάμης Βασίλειος του Θεοδώρου
Υποψήφιος τοπικός σύμβουλος 


Τοπική κοινότητα Μαχαιρά

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια
* Ξηρόμερο αγαπημένο... Τι λες για όλα αυτά λοιπόν;